Een commissie onder leiding van de Nijmeegse burgemeester Thom de Graaf gaat een plan maken voor de toekomst van de onderwijswetenschappen. Dat heeft minister Plasterk vandaag laten weten.

Nog niet zo lang geleden woedde er een felle discussie over onderwijsvernieuwingen. Volgens de commissie Dijsselbloem, die het onderwijsbeleid van de afgelopen decennia kraakte, moesten politici en schoolbestuurders niet zomaar grote stelselwijzigingen doorvoeren. Laat alle zogenaamde deskundigen eerst maar eens bewijzen dat die zin hebben, vond Dijsselbloem. En velen met hem.

Alleen al daarom mogen onderwijswetenschappen zich in publieke belangstelling verheugen. Daaronder vallen overigens niet alleen onderwijskunde en pedagogiek, maar ook takken van de cognitieve psychologie, sociologie, bestuursrecht enzovoorts. Als het maar met begrip, kennis en leren te maken heeft.

De commissie van De Graaf moet daarom allereerst aanwijzen wat nu eigenlijk de ‘kerndisciplines’ van onderwijswetenschappen zijn en hoe die disciplines het nu doen. Het gaat dan onder meer om of ze goed samenwerken, vruchtbaar onderzoek verrichten en wat voor artikelen ze schrijven.

Uiteindelijk zal de commissie een plan schrijven om een “vitale en duurzame toekomst voor de onderwijswetenschappen te bevorderen”. Nog voor het einde van 2010 moet er een rapport liggen.

Behalve Thom de Graaf zitten onder anderen Sijbolt Noorda van universiteitenvereniging VSNU en Fons van Wieringen van de Onderwijsraad in de commissie. De bezoldiging van de commissieleden ligt ruim onder de Balkenende-norm: ze krijgen per vergadering een vergoeding van 256 euro bruto. Hun voorzitter ontvangt 333 euro.

Dat schrijft universiteitenkoepel VSNU in een brief aan premier Balkenende. Onderzoekers die hun baan in de private sector verloren, kunnen straks tijdelijk bij de universiteit aan de slag. Zo blijft ‘talent behouden’ tot de economie aantrekt en de specialisten weer in het bedrijfsleven terecht kunnen.

Ook willen de universiteiten sneller investeren in grote bouwprojecten die ze op stapel hebben staan. Samen kunnen ze een ‘portefeuille’ van 2 tot 2,5 miljard euro opleveren. Maar: dat vraagt wel ‘om een soepel financieringsarrangement’.

Op beide punten loopt de Technische Universiteit Eindhoven voorop. Het ‘duizend-banenplan’ moet ervoor zorgen dat ontslagen kenniswerkers tijdelijk bij de universiteit in dienst kunnen worden genomen. De TU/e hoopt dat de overheid de helft van de kosten van het plan (100 miljoen euro) voor haar rekening neemt. Ook versnelt de universiteit haar bouwplannen voor een nieuwe Eindhovense campus.