Graduation Academic Air Sun
Bij de TU Delft steeg het aantal vrouwelijke hoogleraren in 2018 bij nagenoeg alle faculteiten. (Foto: Pxhere.com)

Nederlandse universiteiten tellen steeds meer vrouwelijke hoogleraren. Bijna een op de vier (23 procent) is nu een vrouw, blijkt uit de jongste tellingen.

Read in English

Wel zijn er flinke verschillen tussen de universiteiten. Van oudsher zijn er weinig vrouwelijke hoogleraren in Nederland, maar daar komt langzaamaan verandering in. De Open Universiteit loopt voorop: daar is inmiddels 35 procent van de hoogleraren vrouw.

Onderaan staat de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar vrouwen slechts 15 procent van de hoogleraarsfuncties voor hun rekening nemen. Aan de vier technische universiteiten zijn de percentages niet veel hoger.

Bij de TU Delft steeg het aantal vrouwelijke hoogleraren in 2018 bij nagenoeg alle faculteiten, zo blijkt uit het jaarverslag van de afdeling Human Resources. Uitschieter is de faculteit Bouwkunde. Daar was in 2017 26 procent van de hoogleraren vrouw en dat percentage steeg in 2018 naar 34 procent.

De TU werft vrouwelijke topwetenschappers onder meer met het programma Delft Technology Fellowship. Ze krijgen daarbij de kans om hun eigen onderzoeksprogramma vorm te geven met een start-up grant. De fellowships zijn er op het niveau van universitair docent, universitair hoofddocent en hoogleraar. In 2018 vonden dertien vrouwen hiermee een plek binnen de universiteit, blijkt uit het TU Delft Jaarverslag 2018.

De vorige minister van onderwijs, minister Bussemaker, kondigde begin 2017 aan vijf miljoen euro beschikbaar te stellen voor de benoeming van honderd extra vrouwelijke hoogleraren aan de Nederlandse universiteiten. De TU Delft was gevraagd zes vrouwen te benoemen tot hoogleraar in de periode van 10 februari 2017 tot 10 februari 2018, het zogeheten Westerdijk-jaar, vernoemd naar de eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland, Johanna Westerdijk. Uiteindelijk waren er door de TU Delft in het Westerdijk-jaar negen hoogleraren benoemd waarvan zeven met de door de minister verstrekte subsidie.

Alle universiteiten zagen het aandeel vrouwelijke hoogleraren toenemen, behalve Wageningen: die universiteit blijft steken op 17 procent.

© HOP. Bron: VSNU, WOPI 2018. Percentages in fte (voltijdsbanen). Peildatum 31 dec 2018.

Voor de hoogleraren is altijd veel aandacht. Er zijn streefcijfers voor afgesproken. In de academische rangen daaronder is ook enige vooruitgang te bespeuren, maar wel minder.

Het aandeel vrouwelijke promovendi is al jaren 44 procent. Universitair docenten zijn vaker dan vroeger vrouwen, maar de toename is niet zo sterk als bij de hoogleraren. Het aandeel vrouwelijke universitair hoofddocenten nam zelfs af.

© HOP. Bron: VSNU, WOPI 2018. Percentages in voltijdsbanen. Peildatum 31 dec 2018.

HOP, Bas Belleman / Delta, Connie van Uffelen