Pauselijke onderscheiding voor Lex Haak

Emeritus hoogleraar afwerking en inrichting van gebouwen, prof. ir. Lex Haak (1930), heeft op zondag 17 maart de hoge pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice gekregen in de Maria van Jessekerk in Delft.

Haak komt de Pro Ecclesia et Pontifice toe vanwege zijn uitzonderlijke verdiensten voor het bisdom van Rotterdam, de Parochie Sint-Ursula te Delft en de gemeenschap en haar inwoners in Delft en omgeving. Volgens een persbericht van de St. Ursulaparochie heeft Haak zich veelvuldig ingezet voor het behoud van de historische kern van Delft in het algemeen en het kerkelijk erfgoed in het bijzonder, in en buiten Delft. Daarnaast ondersteunde hij regelmatig studenten in nood.

De inmiddels vijfentachtig jarige Haak was van 1979 tot 1991 hoogleraar aan de TU. En hij was van 1960 tot zijn pensionering in 1995 directeur van het door hem opgerichtte Architektenburo prof. ir. Haak BNA B.V Delft.

Haak heeft vooral via het onderwijs een belangrijke rol gespeeld in de architectuur in Nederland. Talloze architecten zijn in de loop der jaren bij hem afgestudeerd. Een van hen is emeritus hoogleraar productontwikkeling prof.dr.ir. Mick Eekhout, die eerder dit jaar met pensioen is gegaan. "Ik denk dat duizend mensen bij hem zijn afgestudeerd", zegt Eekhout, die goede herinneringen aan Haak over heeft gehouden. "Hij wist je altijd goed voor het onderzoek te motiveren."