Hoe gevaarlijk zijn muskusratten voor onze dijken? En moeten mensen met een minimuminkomen waterschapsbelasting te betalen? Daarover ging het bij het verkiezingsdebat waterschap aan de TU.

In aanloop naar de waterschapsverkiezingen op 18 maart organiseerde het dispuut Watermanagement aan de TU alvast een debat met stellingen als deze: muskusratten moeten diervriendelijk gevangen worden, ook als dat meer geld kost.

De Partij voor de Dieren vond het onzinnig te praten over ‘diervriendelijk verminderen’. “We hebben het over doden”, zei Bart Canton. “Je moet zorgen voor een onaantrekkelijke omgeving. Beter tien muskusratten in de sloot dan één in de dijk.” Belangrijkste ‘faalmechanisme’ van een dijk is volgens Maarten Jansen van het CDA piping: het graven van een gang dwars door de dijk. Ratten graven echter maar een klein stukje, zei Hans Middendorp van de Algemene Waterschapspartij.

Hoe dan ook, als ze een gevaar voor de dijk vormen, helpt het zetten van vallen niet, betoogde Canton. “De vrouwtjes muskusratten zitten in de burchten. Muskusratten fokken even hard door.” Daarom pleitte hij voor sneller signaleren en repareren van gaten. Beter was het te investeren in onderzoek en te kijken naar de effecten van bestrijding, besloot Pieter-Jan Hofman van ChristenUnie/SGP de discussie over dit onderwerp.

Hofman wil streng optreden als het gaat om de stelling: ‘bedrijven die veel water vervuilen, moeten worden gesloten’, maar wil met de sector in gesprek over het waarom van de vervuiling. Is er wellicht een technische oplossing? Sluiting is ook een oplossing, meent Hans Middendorp van de Algemene Waterschapspartij. “Het is onacceptabel dat in het water van Delfland dertig verschillende bestrijdingsmiddelen boven de norm zitten.” De VVD zag wel wat in een beloning voor bedrijven die schoner produceren dan wettelijk vereist is.

Ingrid ter Woorst van Water Natuurlijk bracht in herinnering een groot deel van de glastuinbouw in het Westland en Lansingerland niet bleek te zijn aangesloten op het riool. Twee jaar later, na aansluiting van honderden bedrijven, was er nog steeds vervuiling. Zij pleitte voor slimmere peilbuizen. Eerst overleggen met de sector – zoals 50PLUS voorstelde – daar was ze na twee jaar wel klaar mee. Gewoon werk maken van bedrijven die lozen, besloot Leon Hombergen van de PvdA de discussie, maar wel waken voor valse concurrentie ten opzichte van bedrijven die het wél goed doen. 

De laatste stelling lag volledig in zijn straatje: ‘Mensen met een minimuminkomen hoeven geen waterschapsbelasting te betalen.’ Tegen, zei Marja Hilders van de VVD. “Inkomensbeleid hoort thuis bij algemene democratie, niet bij waterschappen”, zei ze. De VVD had gestemd tegen het kwijtscheldingsbeleid, dat Delfland niet drie maar uiteindelijk vijftien miljoen euro had gekost. “Raar dat rioolwaterzuivering zo betaald kan worden, elektriciteit moet je ook gewoon betalen.”

Hombergen zei dat de criteria voor kwijtschelding streng zijn: “Je moet echt in de bijstand zitten, mag geen auto hebben en je vermogen moet heel laag zijn. Van een kale kip is het slecht plukken.” Dat sprak de Partij voor de Dieren weer aan, zij pleitte voor gedeeltelijke kwijtschelding. Ter Woorst wil onderscheid maken tussen nutsvoorzieningen en water lozen. “Hoe meer je loost, hoe meer je betaalt. Dat is een prikkel.”

Tot slot wees Hans Middendorp van de Algemene Waterschapspartij erop dat waterschap gebaseerd was op solidariteit. “Nu wordt er inkomensbeleid mee gevoerd, nu is acht tot tien procent niet meer solidair. De waterschapsbelasting is heel laag vergeleken met inkomstenbelasting, dus waar hebben we het over?”

Over één dingen bleken de partijen het wel eens te zijn: ze herkenden hun antwoorden niet altijd op kieskompas.nl en verwezen liever naar stemookopwater.nl.