Alumni en studenten van de opleiding toegepaste aardwetenschappen hebben geld ingezameld om een deeltijdhoogleraar geothermie aan te stellen bij de afdeling geoscience & engineering.

De nog aan te stellen hoogleraar gaat de mogelijkheden voor aardwarmte als duurzame energiebron voor Nederland onderzoeken.

De leerstoel is een cadeau van oud-studenten, de afdeling mijnbouw van het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs KIVI NIRIA, en het Delft Aardwarmte Project (DAP). DAP is een stichting, bestaande uit (oud-)studenten toegepaste aardwetenschappen, die zich hard maakt voor het gebruik van aardwarmte in en om de universiteitscampus.

Duco Drenth, de voorzitter van de afdeling Mijnbouw van KIVI NIRIA, is initiatiefnemer. “We wilden ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de afdeling Mijnbouwkunde en het 120-jarig bestaan van de Mijnbouwkundige Vereeniging een nuttig en apart cadeau aanbieden aan de afdeling”, zegt hij in een persbericht van de TU.

Aangevuld met een kleinere bijdrage van het Delft Energy Initiative van de TU Delft, is er in totaal 150 duizend euro ingezameld. Hiermee kan de afdeling een deeltijdhoogleraar van anderhalve dag per week betalen voor een periode van vier jaar.

Bij aardwarmte wordt warm water uit waterlagen zo’n twee à drie kilometer onder de grond omhoog gepompt en gebruikt om ruimtes te verwarmen. Door toedoen van het Delft Aardwarmte Project zijn al twee tuinders in de omgeving van Delft overgegaan op het verwarmen van hun kassen door middel van aardwarmte.