Drie banners van studenraadspartijen hangen op de campus van de TU Delft.
(Foto: Saskia Bonger)

Blijdschap en teleurstelling na de studentenraadsverkiezingen. Nieuwkomer Dé Partij krijgt één zetel. Lijst Bèta blijft op vier, terwijl Oras opnieuw een zetel verliest.

Read in English 

Oras is daarmee in twee jaar tijd van zeven naar vijf zetels gegaan. Voorzitter Marten Leenders spreekt van ‘een grote klap’. “Het is een tegenvaller, al is de uitslag achteraf gezien best logisch. We hadden al verwacht dat Dé Partij als nieuwkomer één zetel zou krijgen en die zetel moeten ze bij iemand afsnoepen. Omdat we beide inzetten op het idee dat het studentenleven uit meer bestaat dan alleen de boeken induiken, vissen we uit dezelfde vijver.”

Oras heeft dit jaar extra ingezet op fysieke zichtbaarheid, bijvoorbeeld met de groengele Oras-lounge in de buurt van de faculteit Industrieel Ontwerpen. “Daar hebben we met studenten gepraat over onze visie en standpunten.” Of Marten en zijn collega’s achteraf een andere campagne hadden gevoerd? Dat niet, zegt hij. “Ik ben ontzettend trots op de campagne die we hebben neergezet en ik denk dat we goed zichtbaar zijn geweest. Wel gaan we onze campagne evalueren. Hopelijk komen daar punten uit waarmee we de zetel volgend jaar terugpakken.”

Transparantie
Lijsttrekker van nieuwkomer De Partij Koos Meesters is in zijn nopjes met de uitslag. “We gingen voor meer zetels, maar eentje is al heel mooi. Nu hebben we immers een voet tussen de deur.” De afgelopen weken hebben Koos en zijn partijgenoten geprobeerd om een ludieke campagne te voeren met korte slogans verspreid over de campus en op sociale media. “We hadden maar kort de tijd om op te vallen.” Daarnaast is zijn partij grote studentenhuizen langsgegaan om in de gemeenschappelijke ruimtes praatjes te houden. 

Eén van zijn eerste missies is beter zichtbaar maken wat de studentenraad doet, onder meer door notulen van vergaderingen online te zetten. “Nu doet de studentenraad dat niet omdat het geen enkele student zou interesseren. Maar zelfs als drie mensen de notulen lezen, is dat mooi meegenomen.” Daarnaast wil hij Delftse studenten periodiek bijpraten over wat hij en andere raadsleden hebben gedaan. “Bijvoorbeeld door in een video uit te leggen wat we met het college van bestuur hebben besproken. Of dat we een gesprek hebben gehad met een werkgroep waar juist niets is uitgekomen. Ook dat laatste is belangrijk om te communiceren.”

Ook Abdelkader Karbache is blij met de verkiezingsuitslag. Zijn partij Lijst Bèta behaalde vier zetels, net als vorig jaar. “Dat laat zien dat studenten zich kunnen vinden in ons verhaal.” Abdelkader en zijn medestanders hebben tijdens de campagne vooral de visie van Lijst Bèta onder de aandacht gebracht in plaats van verkiezingsbeloftes te doen over toekomstige projecten. “Wij vinden onderwijskwaliteit enorm belangrijk. We geloven dat zodra je studie goed is ingericht je tijd overhoudt voor extracurriculaire activiteiten.”

‘TU-studenten zijn een vrij homogene groep’

Uit een rondvraag van Delta bleek eerder dat sommige studenten geen verschillen tussen Oras en Lijst Bèta zien. Zowel Marten als Abdelkader snappen dat. Marten: “We krijgen het vaak te horen van andere studenten en dat is ook niet zo gek: TU-studenten zijn een vrij homogene groep, dus binnen de studentenpopulatie zijn minder verschillen dan tussen bijvoorbeeld kiesgerechtigden in Nederland. Dat leidt tot minder profileringskansen als partij.” Toch is er wel wat te kiezen”, zegt Marten. “Zo denken we anders over het BSA dan Lijst Béta omdat we vanuit een andere visie opereren. Wij vinden het belangrijk dat studenten dingen naast hun studie kunnen doen, terwijl Lijst Bèta inzet op onderwijskwaliteit. Wij pleiten daarom voor een BSA van 40 punten en Lijst Bèta hecht juist belang aan het adviserende deel. Als je als sr-lid met studenten in gesprek gaat, kun je dit verschil goed uitleggen.”

Abdelkader: “We maken beiden deel uit van de studentenraad en die zet zich nou eenmaal als geheel in voor TU-studenten, dus ik snap dat het verschil moeilijk te doorgronden is.” Ook hij onderstreept dat er wel degelijk een verschil is. “Zo steunen wij alle standpunten van End Fossil [de actiegroep die eist dat TU Delft alle banden verbreekt met de fossiele industrie, red] volledig. Terwijl Oras ze gedeeltelijk steunt. En houden ons meer bezig met sociale veiligheid en Oras meer met sport.”

De opkomst bij de verkiezingen was 30 procent, waarmee die iets hoger is dan in 2022 (29,8 procent) en 2021 (27,6%), maar stukken lager dan in de jaren daarvoor (35,4% in 2019, 38,1% in 2018 en 44,2% in 2017).