TU Delft Delta Promovenda Gender
30 procent van alle Delftse promovendi is vrouw. (Foto: pxhere.com)

Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) overweegt promotiecommissies te gaan trainen tegen gender bias. Dit omdat vrouwen minder vaak dan mannen cum laude promoveren.

(Read in English)

Maar aan de TU promoveren in verhouding juist meer vrouwen dan mannen cum laude. “30 procent van alle promovendi is vrouw, en 25 procent van hen ontvangt het predicaat cum laude”, aldus Peter Wieringa.

100%
Als decaan van de Graduate School beoordeelt Wieringa alle cum laude voorstellen, waarbij hem opviel dat de promotiecommissie 100 procent van de voorstellen van vrouwelijke kandidaten honoreert en 66 procent van de mannelijke kandidaten.
Ondanks de positieve cijfers vindt Wieringa de gender-discussie overigens ‘flauwekul’. Volgens hem moet er juist discussie zijn over kwaliteit, niet over gender.

Te weinig vrouwelijke hoogleraren
Van Engelshoven gaat binnenkort met VSNU in gesprek “over de positieve effecten die training kan bieden”. Volgens haar houden wetenschappelijke commissies bij samenstelling al behoorlijk rekening met de man-vrouwverhouding.”
Wieringa bevestigt dat. “In de promotiecommissies is de verdeling nagenoeg gelijk. Maar onder de voorzitters van de promotiecommissies zijn te weinig vrouwelijke hoogleraren, om de simpele reden dat er niet altijd vrouwelijke professoren beschikbaar zijn voor die taak.”