Overslaan en naar de inhoud gaan
Opinion please - SolaRoad for bikes

In 2012 bicycles in the Dutch town of Krommenie will travel on a road paved with innovative solar panels. This 100 metre-long SolaRoad will serve as a source of electricity.

Roads were already used to store heat from the asphalt in the summer, heat that can then be used to warm up the road in the winter and prevent slipperiness. With SolaRoad - consisting of concrete panels with embedded solar cells, covered by a transparent surface layer - the Dutch research institute TNO aims to take the smart use of roads to the next level. SolaRoad has great potential: there’s 137,000 kilometres of roads in Holland, with a total surface area of approximately 500 square kilometres. TNO estimates that the solar cells could eventually provide 50 kWh per square meter per year. For comparative purposes, an average household uses about 35000 kWh per year. If they manage to pull it off, TNO seems to be sitting on a sustainable goldmine.

But how promising is this idea really? “It’s a very innovative idea,” confirms emeritus professor, Joop Schoonman, an expert in inorganic chemistry. “It will however be very important that they use good materials.”
Prof. Schoonman stresses that that road’s transparent top layer must be very solid. During the project’s pilot phase, only bicycles will allowed to use the road, which will benefit the research institute, as bikes of course are not as heavy as other vehicles. TNO however wants to develop the SolaRoad also for main roads. Prof. Schoonman: “The roads therefore should be able to hold the weight of cars and trucks, which cannot then have any influence on the solar cells. Moreover, the transparent layer shouldn’t be slippery when wet because of rain or snow.”

TNO stresses that it’s already been testing SolaRoad on many of the issues Prof. Schoonman raises. “The results are promising. We have two main technological concerns. First, we’re making good progress to get the transparent layer safe and solid for use,” says Dr Sten de Wit (TNO), who received his PhD from TU Delft. “Second, we need to ensure the road can provide enough electrical energy. That’s our next goal. At the moment we’re looking into the optical and electrical engineering aspects.”

Underneath the top layer of the SolaRoad an optical layer is currently being developed. “We do not have solar cells everywhere in the road, but rather have them concentrated at several points. The optical layer will focus the sunlight on the groups of solar cells underneath it,” Dr De Wit explains. “The optical layer will be extremely important because it should provide the solar cells with enough light,” adds professor of photovoltaic materials and devices, Miroslav Zeman.

TNO does not yet know what types of solar cells they will use, although there are primarily two options: traditional solar cells or flexible ones. “I think they should pick the flexible solar cells,” Prof. Zeman opines, “as they’re more stable than traditional solar cells, which also cannot withstand the heat very well. Either way it will be a challenge, because the road consists of multiple layers, and all these layers influence each other. They’ll have to do a lot of testing.”
Once the pilot project starts in 2012, TNO expects to have the SolaRoad on the market by 2015. Prof. Zeman applauds the pilot: “The sooner they start testing, the better. It’s a marvellous plan and I think they’ll succeed. If it works, they could make roads and provide energy for all the cars driving on them, which would be amazing.”

Vanwege de financiële situatie van de TU wil het college van bestuur (cvb) tien procent bezuinigen op de Regeling Afstudeersteun Studenten (RAS). Het college zegt hier nog niet eerder op te hebben bezuinigd en wil het aantal garantiemaanden voor bestuursfuncties terugbrengen van 4191 naar 3771.Het cvb ziet hiervoor drie mogelijkheden. Een ‘eenvoudige’ manier is de korting evenredig te verdelen over de zes boxen waarin studentenclubs zijn onderverdeeld. Het is dan aan de verenigingen zelf hoe ze efficiënter met hun bestuurswerk omgaan.

Een tweede mogelijkheid is het maximum aantal garantiemaanden per fulltime bestuursfunctie terug te brengen van twaalf naar negen maanden. Dat levert 405 maanden op. De resterende vijftien maanden komen uit het terugbrengen van het maximum aantal bestuursmaanden per student van achttien naar vijftien maanden. Voor het komend collegejaar zou dit betekenen dat gezelligheidsverenigingen honderd maanden (7,7 procent) inleveren, studieverenigingen 175 maanden (14,5 procent), disputen tien maanden (9,6 procent) en sport- en cultuurverenigingen dertig maanden (4,1 procent). ‘Politieke besturen’ zoals studentenraad (sr) en VSSD zouden met 55 maanden (19 procent) relatief het meest inleveren. Studentenprojecten zouden 25 maanden (6,2 procent) minder krijgen en lustra en overige verenigingen tien maanden (7,5 procent) minder.

Studenten mogen zelf met een derde alternatief komen. Zolang het maar gaat om 420 maanden krimp, waarmee het cvb 125 duizend euro bespaart. Wellicht is volgend jaar een tweede bezuinigingsslag nodig.De sr gaat hier niet in mee en vraagt het cvb het voorgenomen besluit in te trekken. De bezuiniging zou de mogelijkheden voor ontplooiing aantasten.Bovendien, zo vindt de sr, gaat het college uit van onjuiste aannames. Zo zouden studenten al inleveren door ‘een vermindering van student-assistenten en docenten, en door grotere onderwijsgroepen’. Ook zou het college er ten onrechte van uitgaan dat de bezuiniging geringe gevolgen heeft. Studenten zouden juist minder bereid zijn om in besturen en commissies te gaan zitten.

Dat er nog niet eerder op RAS-maanden werd bezuinigd, is volgens de sr onjuist en ook geen reden om dat nu dan maar wel te doen. De hoeveelheid RAS-maanden bleef van 2003 tot 2008 constant (4105), maar tegelijkertijd groeide het aantal studenten van 13.563 naar 15.321. ‘Dit komt overeen met een bezuiniging van tien procent op financiële steun.' Het afgelopen jaar kwamen er 86 RAS-maanden bij, maar met ‘16.400 studenten is dat een bezuiniging van vijftien procent ten opzichte van 2003’.De sr pleit juist voor behoud van de huidige RAS-maanden, omdat 125 duizend euro bezuinigen ‘geen zoden aan de dijk zet’ op een begroting van 500 miljoen euro. Bovendien zijn studentenorganisaties niet te vergelijken met faculteiten en afdelingen die ook tien procent moeten ‘flexibiliseren’.Tot slot is de regeling nog maar twee jaar geleden aangepast. Verenigingen hebben toen ‘flink moeten inleveren’ om ook studentenprojecten maanden te kunnen bieden. Donderdag 11 maart overlegt het cvb met de sr.

Krijg Delta updates

Click here to unsubscribe