Ophef over toespraak 4 mei

Delftse studenten zijn geschokt over de toespraak van de conrector tijdens Dodenherdenking. Hij zei daarin dat rituelen in de kennismakingstijd van studentenverenigingen 'niet meer van deze tijd' zijn.

De studentenraad vindt Dodenherdenking ‘een ongepast moment’ om het te hebben over de kennismakingstijd (kmt) van verenigingen. Er waren klachten over ontvangen, zo liet de raad maandag weten in een overleg met het college van bestuur.

Collegelid Anka Mulder was het niet met de raad eens en zei ‘iets anders’ te hebben gehoord. "Het ging niet over de kmt en studentenverenigingen in het algemeen, maar over bepaalde activiteiten die tijdens de kmt plaatsvinden."

Volgens de studentenraad werd dit door studenten als ongepast ervaren en daarom verzocht de raad Mulder dit in het vervolg niet tijdens Dodenherdenking te doen. "Wij refereren dan toch ook niet aan docenten die geen goede colleges geven", zei Julia van der Ven namens de sr.

Mulder peinsde er niet over. "We hebben vrijheid van meningsuiting. Zaken zijn anders geïnterpreteerd. Ik ga als college van bestuur niet voorschrijven wat mensen wel en niet mogen zeggen." Ze raadde de studenten aan om eens in het verleden te duiken van de kmt en met Wieringa te gaan praten.

De conrector vraagt zich af waarom studenten niet direct naar hem zijn gekomen. Desgevraagd leest hij de gewraakte passage nog eens voor. "Van een andere orde is hetgeen zich op veel studie- en studentengezelligheidsverenigingen afspeelt. Wij hebben moeten constateren dat rituelen die rondom kennismakingstijden plaatsvinden, haaks staan op de waarden waar de universiteit voor staat en de koers die zij is opgegaan. Die rituelen zijn dan ook niet meer van deze tijd. Samen met Anka Mulder ben ik bezig dat te stoppen."

Daar maken studenten een ander verhaal van, vindt Wieringa. Waar het hem om te doen was, is stil te staan bij maatschappelijke vraagstukken waarbij mensen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. "Dat is het thema bij Dodenherdenking. Waarden en normen samenhangend met oorlogstijd. Ik heb dat willen vertalen van toen naar nu als het gaat om verantwoordelijkheid nemen."

Gaat het Wieringa om ontgroening? "Ik spreek liever niet van ontgroening. Dat woord wil ik verbannen van de campus. Er worden tijdens de kennismaking gewoontes geïntegreerd, maar daar praat ik liever met de studenten over." Die heeft hij inmiddels gebeld om te komen praten.