Vrouwelijke wetenschappers met een Rubiconbeurs hebben voortaan recht op zwangerschapsverlof. Onderzoeksfinancier NWO, die de beurzen toekent, garandeert doorbetaling van het salaris.

“NWO wil ambitieuze vrouwelijke onderzoekers die zich in deze cruciale fase van hun wetenschappelijke carrière bevinden alle ruimte geven hun talent te ontwikkelen”, laat de organisatie weten.

De Rubiconbeurzen zijn bedoeld voor jonge gepromoveerde onderzoekers. Zij kunnen met het geld één of twee jaar onderzoek doen aan een buitenlands instituut. De beurzen gelden als opmaat tot de Veni-, Vidi- en Vici-beurzen voor wetenschappelijk talent.

Vrouwen hebben nog altijd een achterstand in de wetenschappelijke wereld. Ze maken minder snel carrière dan hun mannelijke collega’s en er zijn ook weinig vrouwelijke hoogleraren. Een van de verklaringen zou zijn dat vrouwen aan het begin van hun carrière kinderen krijgen.

Tot nog toe kunnen vrouwelijke Rubicon-laureaten hun onderzoek maar moeilijk onderbreken als ze zwanger worden: ze zijn meestal in dienst bij buitenlandse instituten en lang niet al die onderzoeksinstellingen doen aan betaald verlof bij zwangerschap.

Het is de bedoeling dat Rubicon-wetenschappers voortaan in dienst treden bij een Nederlandse instelling voor ze de grens overgaan. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan regelt NWO dat het salaris tijdens het verlof toch volledig wordt doorbetaald.

Als een wetenschapper met zwangerschapsverlof gaat krijgt ze al extra tijd voor haar onderzoek. Per jaar kan NWO zo’n zestig jonge onderzoekers met een Rubiconbeurs de grens oversturen.