Minister Van der Hoeven erkent dat haar voorstel voor het studiehuis geen oplossing biedt voor het tekort aan belangstelling voor exacte en bètastudies.

/strong>Van der Hoeven schrijft in haar voorstel dat het maximaliseren van eisen die aan het voortgezet onderwijs worden gesteld, met name voor de exacte vakken, niet bijdraagt aan een vergroting van de instroom in bèta- en technische studies. Daarvoor zou een totale vernieuwing van de inhoud van de bètavakken nodig zijn, en een betere afstemming van het voortgezet onderwijs op hbo en wo. Ze heeft aangekondigd binnenkort met nadere voorstellen te komen.De minister heeft al gezegd dat ook haar concessie geen oplossing biedt voor het bètatekort. De minister wil slechts knelpunten (grote studielast) wegnemen en de keuzevrijheid van scholen, docenten en leerlingen vergroten. Het voorstel heeft de steun van het kabinet, maar begin september moet de Tweede Kamer zich er nog over buigen. Overigens zou de aanpassing van het studiehuis pas in augustus 2007 ingaan.Al jaren klagen bètafaculteiten en het bedrijfsleven over de afnemende aantallen bètastudenten. De innovatiekracht van Nederland zou gevaar lopen, en er dreigt een ernstig tekort aan eerstegraads bètaleraren. Door dat laatste dreigt het bètatekort in de nabije toekomst nog sterker op te lopen.Deze zomer kondigde het ministerie van Onderwijs aan te onderzoeken of een verlaging van het collegegeld voor bètastudies meer studenten zal aantrekken. Ook de mogelijkheid van een verhoging van de studiefinanciering wordt nader bekeken. Tegen dit soort financiële prikkels bestaat echter veel verzet. De studentenbonden zien er niets in, maar ook vanuit de universiteiten klinken waarschuwingen. Het zou ten koste gaan de motivatie.Bètapromotor Axis verwacht ook weinig heil van geldelijke lokkertjes voor studenten. De stichting vindt dat studies inhoudelijk aantrekkelijker gemaakt moeten worden. En dat de aansluiting op het voortgezet onderwijs moet verbeteren. In het deze zomer verschenen rapport ‘Mee(r) Doen' presenteert Axis vijftig stappen om te komen tot vijftien procent meer bèta/technici in 2010.Ook dit jaar zijn er weer minder aanmeldingen van eerstejaars studenten voor een exacte opleiding. Zo waren er per 1 augustus tien procent minder vooraanmeldingen voor de drie TU’s dan vorig jaar. Positieve uitzonderingen vormen life sciences (+61 procent), technische wiskunde (+20 procent) en werktuigbouwkunde (+28 procent).Weliswaar melden studenten zich elk jaar later aan, maar het totaal aantal vooraanmeldingen bij alle universiteiten laat geen terugloop zien. Bij alle hbo-opleidingen is zelfs sprake van een toename van zeven procent. Maar ook hier zie je een terugloop in de exacte hoek: er hebben zich maar liefst 21 procent minder studenten aangemeld voor een technische opleiding. (OvB)Onno van Buuren is redacteur van het Hoger Onderwijs Persbureau.

Minister Van der Hoeven erkent dat haar voorstel voor het studiehuis geen oplossing biedt voor het tekort aan belangstelling voor exacte en bètastudies.Van der Hoeven schrijft in haar voorstel dat het maximaliseren van eisen die aan het voortgezet onderwijs worden gesteld, met name voor de exacte vakken, niet bijdraagt aan een vergroting van de instroom in bèta- en technische studies. Daarvoor zou een totale vernieuwing van de inhoud van de bètavakken nodig zijn, en een betere afstemming van het voortgezet onderwijs op hbo en wo. Ze heeft aangekondigd binnenkort met nadere voorstellen te komen.De minister heeft al gezegd dat ook haar concessie geen oplossing biedt voor het bètatekort. De minister wil slechts knelpunten (grote studielast) wegnemen en de keuzevrijheid van scholen, docenten en leerlingen vergroten. Het voorstel heeft de steun van het kabinet, maar begin september moet de Tweede Kamer zich er nog over buigen. Overigens zou de aanpassing van het studiehuis pas in augustus 2007 ingaan.Al jaren klagen bètafaculteiten en het bedrijfsleven over de afnemende aantallen bètastudenten. De innovatiekracht van Nederland zou gevaar lopen, en er dreigt een ernstig tekort aan eerstegraads bètaleraren. Door dat laatste dreigt het bètatekort in de nabije toekomst nog sterker op te lopen.Deze zomer kondigde het ministerie van Onderwijs aan te onderzoeken of een verlaging van het collegegeld voor bètastudies meer studenten zal aantrekken. Ook de mogelijkheid van een verhoging van de studiefinanciering wordt nader bekeken. Tegen dit soort financiële prikkels bestaat echter veel verzet. De studentenbonden zien er niets in, maar ook vanuit de universiteiten klinken waarschuwingen. Het zou ten koste gaan de motivatie.Bètapromotor Axis verwacht ook weinig heil van geldelijke lokkertjes voor studenten. De stichting vindt dat studies inhoudelijk aantrekkelijker gemaakt moeten worden. En dat de aansluiting op het voortgezet onderwijs moet verbeteren. In het deze zomer verschenen rapport ‘Mee(r) Doen' presenteert Axis vijftig stappen om te komen tot vijftien procent meer bèta/technici in 2010.Ook dit jaar zijn er weer minder aanmeldingen van eerstejaars studenten voor een exacte opleiding. Zo waren er per 1 augustus tien procent minder vooraanmeldingen voor de drie TU’s dan vorig jaar. Positieve uitzonderingen vormen life sciences (+61 procent), technische wiskunde (+20 procent) en werktuigbouwkunde (+28 procent).Weliswaar melden studenten zich elk jaar later aan, maar het totaal aantal vooraanmeldingen bij alle universiteiten laat geen terugloop zien. Bij alle hbo-opleidingen is zelfs sprake van een toename van zeven procent. Maar ook hier zie je een terugloop in de exacte hoek: er hebben zich maar liefst 21 procent minder studenten aangemeld voor een technische opleiding. (OvB)Onno van Buuren is redacteur van het Hoger Onderwijs Persbureau.