De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) heeft zich aangesloten bij het groeiende leger critici van de vakgroepen. De bond stelt voor het 'eilandenrijk van stuurloze vakgroepen' te vervangen door een nieuw stelsel van opleidingsbesturen.

Ook de ‘machteloze' opleidingscommissies zouden daar in op moeten gaan.Minister Ritzen wil rond september voorstellen doen voor een nieuwe, slagvaardiger bestuursstructuur van de universiteiten. In de discussie daarover liggen vooral de universiteitsraden en de vakgroepen onder vuur. De raden worden vaak genoemd als grootste oorzaak van de 'stroperige' besluitvorming aan de universiteiten. De macht van de vakgroepen wordt gehekeld als obstakel voor onderwijsvernieuwing. Doordat zij de inhoud van het onderwijs bepalen is de samenhang in het programma van een opleiding soms ver te zoeken.Met het rapport 'De mythe van de piramide' neemt de LSVb krachtig afstand van kritiek op de universitaire democratie. Niet de democratie is de oorzaak van inefficiëntie, stelt de bond, maar de onduidelijke verdeling van bevoegdheden over de vakgroepen, opleidingscommissies, faculteiten en het centrale universiteitsbestuur. Bestuurders die tussen neus en lippen door de radenstructuur wilen afschaffen, proberen slechts hun eigen onvermogen te verdoezelen, vinden de studenten.Verbetering van de universitaire organisatie is met name te verwachten op het basisniveau, denkt de LSVb. De vakgroepen kunnen weg, evenals de 'falende' opleidingscommissies. In plaats daarvan moet er voor iedere studierichting een opleidingsbestuur en een opleidingsraad komen. Het bestuur biedt volgens de plannen plaats aan minstens twee studenten, terwijl de controlerende raad voor minstens de helft uit studenten dient te bestaan.CharterDaarnaast stelt de LSVb onder meer voor om de overheid op een grotere afstand van de universiteiten te zetten. Niet de minister, maar de universiteitsraad moet in het vervolg de leden van het college van bestuur benoemen, vindt de bond. Ernstige geschillen tussen raad en college moeten volgens de studenten bovendien worden opgelost door een onafhankelijke commissie en niet langer door de minister.Minister Ritzen speelt al enige tijd met de gedachte om charters in te voeren die de universiteiten de mogelijkheid bieden om zelf hun bestuursstructuur te bepalen.De laatste weken wordt opvallend vaak kritiek geleverd op de positie van de vakgroepen. Zo pleitte de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in een rapport over de toekomst van het hoger onderwijs voor de invoering van aparte curriculumbesturen. Prof.dr. R.A. de Moor, voorzitter van een commissie die namens de gezamenlijke universiteiten werkt aan een eigen voorstel voor hervorming van het hoger onderwijs, stelde eerder voor de leiding over onderwijsprogramma's over te dragen aan dekanen, faculteitsbesturen of aparte besturenvan 'onderwijsscholen’. (HOP/M.W.)Marcel Wiegman

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) heeft zich aangesloten bij het groeiende leger critici van de vakgroepen. De bond stelt voor het ‘eilandenrijk van stuurloze vakgroepen' te vervangen door een nieuw stelsel van opleidingsbesturen. Ook de 'machteloze' opleidingscommissies zouden daar in op moeten gaan.Minister Ritzen wil rond september voorstellen doen voor een nieuwe, slagvaardiger bestuursstructuur van de universiteiten. In de discussie daarover liggen vooral de universiteitsraden en de vakgroepen onder vuur. De raden worden vaak genoemd als grootste oorzaak van de 'stroperige' besluitvorming aan de universiteiten. De macht van de vakgroepen wordt gehekeld als obstakel voor onderwijsvernieuwing. Doordat zij de inhoud van het onderwijs bepalen is de samenhang in het programma van een opleiding soms ver te zoeken.Met het rapport 'De mythe van de piramide' neemt de LSVb krachtig afstand van kritiek op de universitaire democratie. Niet de democratie is de oorzaak van inefficiëntie, stelt de bond, maar de onduidelijke verdeling van bevoegdheden over de vakgroepen, opleidingscommissies, faculteiten en het centrale universiteitsbestuur. Bestuurders die tussen neus en lippen door de radenstructuur wilen afschaffen, proberen slechts hun eigen onvermogen te verdoezelen, vinden de studenten.Verbetering van de universitaire organisatie is met name te verwachten op het basisniveau, denkt de LSVb. De vakgroepen kunnen weg, evenals de 'falende' opleidingscommissies. In plaats daarvan moet er voor iedere studierichting een opleidingsbestuur en een opleidingsraad komen. Het bestuur biedt volgens de plannen plaats aan minstens twee studenten, terwijl de controlerende raad voor minstens de helft uit studenten dient te bestaan.CharterDaarnaast stelt de LSVb onder meer voor om de overheid op een grotere afstand van de universiteiten te zetten. Niet de minister, maar de universiteitsraad moet in het vervolg de leden van het college van bestuur benoemen, vindt de bond. Ernstige geschillen tussen raad en college moeten volgens de studenten bovendien worden opgelost door een onafhankelijke commissie en niet langer door de minister.Minister Ritzen speelt al enige tijd met de gedachte om charters in te voeren die de universiteiten de mogelijkheid bieden om zelf hun bestuursstructuur te bepalen.De laatste weken wordt opvallend vaak kritiek geleverd op de positie van de vakgroepen. Zo pleitte de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in een rapport over de toekomst van het hoger onderwijs voor de invoering van aparte curriculumbesturen. Prof.dr. R.A. de Moor, voorzitter van een commissie die namens de gezamenlijke universiteiten werkt aan een eigen voorstel voor hervorming van het hoger onderwijs, stelde eerder voor de leiding over onderwijsprogramma's over te dragen aan dekanen, faculteitsbesturen of aparte besturenvan 'onderwijsscholen’. (HOP/M.W.)Marcel Wiegman