'Ook docenten moeten les in ethiek krijgen'

De beste manier om studenten enig besef van ethiek bij te brengen, is niet het invoeren van een apart vak, maar het integreren ervan in het hele studieprogramma.

Daarom zouden eigenlijk eerst de docenten les moeten krijgen om de ethische aspecten in hun vak te herkennen. Dat was de wat magere uitkomst van het symposium ‘Business ethics' dat vorige week woensdag in het Techniek Museum werd gehouden.Nu het college van bestuur heeft besloten dat Delftse studenten ook in de ethiek onderwezen moeten worden, dringt zich meteen de vraag op: hoe dan? Het door de faculteit Wijsbegeerte en Technische Maatschappijwetenschappen georganiseerde symposium zou eigenlijk over ethiek in het bedrijfsleven gaan, maar draaide al snel uit op een discussie over het onderwijs.Prof.dr. H.J.L. van Luijk, hoogleraar bedrijfsethiek aan Nijenrode, legde uit wat het doel van ethiek-onderwijs moet zijn: studenten moeten voorbereid zijn op morele dilemma’s en moeten in staat zijn hun standpunten daarin te beargumenteren. Daarnaast moeten ook docenten affiniteit met ethiek krijgen, iets waar Nijenrode momenteel aan werkt.Die visie werd onderschreven door prof. R.C. Solomon van de universiteit van Texas, auteur van een invloedrijk boek op het gebied van bedrijfsethiek. In de Verenigde Staten wordt de ethische training van docenten zelfs interuniversitair aangepakt, vertelde hij, om aan te geven dat het probleem niet alleen hier speelt.Een van de werkgroepen waarin de symposiumgangers zich opsplitsten, kwam tot de conclusie dat Nederlanders sterker dan Amerikanen lijden aan ethisch relativisme. Hollanders vinden het minder nodig hun mening uit te dragen en anderen te overtuigen. Een andere werkgroep berekende dat ethiek bijgebracht kan worden door een kwartaal lang één uur hoor- en twee uur werkcollege te volgen.Met dergelijke conclusies kwam het gezelschap niet verder dan het herkauwen van oude materie. Sterker nog, men bleef qua diepgang beduidend achter bij de symposia die in 1990 de start van de ethiek-lobby inluidden. De vertrokken studentenpastor en ethiek-specialist dr.ir. M.T. Hilhorst beloofde indertijd wel over een terugkeer naar Delft te willen denken, wanneer de TU wat meer belangstelling voor zijn geliefde onderwerp zou tonen. Hij zou eens gepolst kunnen worden, want een kennis-injectie lijkt hard nodig. (C.J.)Christian JongeneelEthiek-symposium: herkauwen oude materie

De beste manier om studenten enig besef van ethiek bij te brengen, is niet het invoeren van een apart vak, maar het integreren ervan in het hele studieprogramma. Daarom zouden eigenlijk eerst de docenten les moeten krijgen om de ethische aspecten in hun vak te herkennen. Dat was de wat magere uitkomst van het symposium ‘Business ethics' dat vorige week woensdag in het Techniek Museum werd gehouden.Nu het college van bestuur heeft besloten dat Delftse studenten ook in de ethiek onderwezen moeten worden, dringt zich meteen de vraag op: hoe dan? Het door de faculteit Wijsbegeerte en Technische Maatschappijwetenschappen georganiseerde symposium zou eigenlijk over ethiek in het bedrijfsleven gaan, maar draaide al snel uit op een discussie over het onderwijs.Prof.dr. H.J.L. van Luijk, hoogleraar bedrijfsethiek aan Nijenrode, legde uit wat het doel van ethiek-onderwijs moet zijn: studenten moeten voorbereid zijn op morele dilemma’s en moeten in staat zijn hun standpunten daarin te beargumenteren. Daarnaast moeten ook docenten affiniteit met ethiek krijgen, iets waar Nijenrode momenteel aan werkt.Die visie werd onderschreven door prof. R.C. Solomon van de universiteit van Texas, auteur van een invloedrijk boek op het gebied van bedrijfsethiek. In de Verenigde Staten wordt de ethische training van docenten zelfs interuniversitair aangepakt, vertelde hij, om aan te geven dat het probleem niet alleen hier speelt.Een van de werkgroepen waarin de symposiumgangers zich opsplitsten, kwam tot de conclusie dat Nederlanders sterker dan Amerikanen lijden aan ethisch relativisme. Hollanders vinden het minder nodig hun mening uit te dragen en anderen te overtuigen. Een andere werkgroep berekende dat ethiek bijgebracht kan worden door een kwartaal lang één uur hoor- en twee uur werkcollege te volgen.Met dergelijke conclusies kwam het gezelschap niet verder dan het herkauwen van oude materie. Sterker nog, men bleef qua diepgang beduidend achter bij de symposia die in 1990 de start van de ethiek-lobby inluidden. De vertrokken studentenpastor en ethiek-specialist dr.ir. M.T. Hilhorst beloofde indertijd wel over een terugkeer naar Delft te willen denken, wanneer de TU wat meer belangstelling voor zijn geliefde onderwerp zou tonen. Hij zou eens gepolst kunnen worden, want een kennis-injectie lijkt hard nodig. (C.J.)Christian JongeneelEthiek-symposium: herkauwen oude materie