(Foto: John Schnobrich/Unsplash)
Sommige studenten hebben helemaal geen tentamen kunnen maken. (Foto: John Schnobrich/Unsplash)

Eén op de drie TU-studenten kampt met technische problemen tijdens proctored tentamens. En dat levert veel stress op. De universiteit werkt aan oplossingen.

Read in English

Bachelorstudent computer science and engineering Kevin Charm zit achter zijn laptop op zijn kamer in Delft. Zijn handen rusten op het toetsenbord, zijn ogen zijn strak op het scherm voor hem gericht. Wegkijken durft hij niet. De student is net aan een nieuwe vraag begonnen van een proctored tentamen voor zijn minor airport of the future. Hij denkt na, vult wat in en klikt naar de volgende vraag. Het inladen duurt dit keer langer. Veel langer. ‘Als dat maar goed gaat’, denkt hij. Wanneer hij de laatste vraag heeft ingevuld en alles nog eens rustig wilt doorlezen, bevriest zijn scherm. Hij wordt het tentamen uitgegooid, antwoorden insturen lukt niet.
Charm voelt zijn hartslag versnellen, maar probeert niet in paniek te raken. ‘Snel contact opnemen met de helpdesk’, denkt hij terwijl hij de tijd ziet wegtikken. Ondertussen meldt hij zich ook op Brightspace, de aangewezen plek voor hulp tijdens het tentamen. Na een half uur kan hij, nadat hij extra tijd heeft gekregen van de docent, zijn antwoorden alsnog insturen.
Twee dagen later gaat het weer mis bij een proctored tentamen dat Charm maakt. En dit keer niet alleen bij hem, maar ook bij zijn medestudenten. “Je zag iedereen in paniek raken op de gedeelde chat”, vertelt hij.

Uit een rondvraag van Delta onder studenten en facultaire studentenraden blijkt dat toetsingssoftware regelmatig hapert tijdens proctored tentamens. Zo zei zo’n dertig procent van de respondenten in een enquête van de studentenraad van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (L&R) last te hebben van technische problemen tijdens online proctoring met RP Now. Ook de universiteit ziet dit percentage naar voren komen in onderzoeken over toetsen die worden afgenomen met RP Now, vertelt voorzitter Taskforce Toetsing Willem van Valkenburg. RP Now is de software die de TU gebruikt voor online proctoring, waarbij studenten tijdens tentamens met hun eigen webcam en microfoon in de gaten worden gehouden. Medewerkers van RP Now beoordelen videobeelden van tentamens en sturen verdachte opnames vervolgens door naar docenten.

Op de faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen (3mE) vroeg de studentenraad in een enquête met welke soorten technische problemen TU’ers kampen. Dit zijn de meest voorkomende problemen: 

 • Uit het tentamen worden gegooid, bijvoorbeeld tijdens toetsen die RP Now combineren met Maple TA (Möbius). 
 • Geen toegang hebben tot het tentamen zelf doordat het tentamen voor de student in kwestie niet klaar staat in de software van RP Now.
 • Problemen met webcam of microfoon in RP Now, terwijl ze met andere software moeiteloos werken.

De oplossingen zijn vaak net zo divers als de problemen. Soms kan een docent van de TU Delft meteen helpen, een andere keer kost het meerdere telefoontjes naar een speciaal voor proctoring in het leven geroepen helpdesk voordat de oplossing is gevonden. Van Valkenburg: “Vaak is het een combinatie van aan de ene kant RP Now en aan de andere kant de toetsomgeving van de TU. Dat maakt het altijd complex.”

Onduidelijkheid
Opvallend is dat het studenten niet altijd duidelijk is wat ze moeten doen als het mis gaat tijdens een tentamen. Studentenraadslid Gijs Vugts van L&R: “Soms krijgen studenten van hun docenten alleen een mailadres van een helpdesk-inbox die slechts mondjesmaat wordt gecheckt. Ook weten ze niet of ze als het misgaat hun mail mogen openen, Brightspace mogen checken, of hun telefoon erbij mogen pakken om hulp te zoeken. Als de TU bij elk tentamen ook een telefoonnummer van een helpdesk vermeldt, maakt dat al een wereld van verschil.” Ook Eva Slingerland (
Lijst Bèta) benadrukte dit tijdens het maandelijkse overleg van de centrale studentenraad met het college van bestuur. “Er is behoefte aan een telefoonnummer, support en duidelijkheid richting studenten.”

De universiteit heeft de afgelopen maanden al maatregelen genomen om de kans op technische problemen te verkleinen. Zo mogen tentamens alleen overdag plaatsvinden en mogen ze niet langer dan anderhalf uur duren. “We zagen dat in de avonduren en bij tentamens van langer dan anderhalf uur er een stuk meer studenten uit de software worden gegooid en er vaker problemen optreden met de internetverbinding”, legt Van Valkenburg uit. Ook heeft de universiteit een helpdesk in het leven geroepen waar studenten terecht kunnen met technische problemen.
Daarnaast probeert Van Valkenburg met zijn team het aantal proctored tentamens zo laag mogelijk te houden. “Al zien we steeds vaker dat de opgaves van niet-proctored tentamens na afgelopen verschijnen op sites als studeersnel.nl. Docenten moeten daardoor steeds opnieuw tijd en moeite steken in het bedenken van tentamens. Als dit zo doorgaat, zullen ze steeds vaker kiezen voor proctoring.”

Extra stressvol En daar zitten weinig studenten op te wachten: proctoring leidt bij veel studenten tot extra onrust, spanning en onzekerheid. Charm: “De tijd die maar doortikt terwijl je niet weet of het probleem kan worden verholpen? Verschrikkelijk. Ik stond ik stijf van de stress”, zegt hij. Ook bij proctored tentamens die vlekkeloos verlopen, ligt volgens studenten het stressniveau hoger dan bij ‘gewone’ varianten op de campus. 140 van de 200 respondenten op de faculteit L&R zeiden meer tot veel meer stress te ervaren door proctoring.

Studentenraadsleden Raoul Bruens van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica en Joyce Rijs van 3mE merken dat dit ook op hun faculteiten speelt. Rijs: “Vroeger dacht je: oké, ik ben klaar met studeren, ik hoef nu alleen nog maar het tentamen goed te maken. Maar met proctoring moet je je ook nog over allerlei randzaken buigen.” Omdat proctoringsoftware kamers controleert op spiekmogelijkheden mogen studenten geen rondslingerende boeken of papieren hebben. Muren moeten kaal zijn, andere beeldschermen bedekt. Naar de wc gaan en eten of drinken tijdens het tentamen is ook uit den boze.
Bruens: “Studenten hebben moeite met het mentale gewicht dat hieraan hangt. Dat komt bovenop de normale tentamenstress.” Bachelorstudent computer science and engineering Mika Turk had tijdens het eerste kwartaal alleen non-proctored tentamens. Een verademing, vond hij. “Eindelijk eens niet stressen over of je wel verbinding kan maken en of de internetverbinding wel stabiel genoeg blijft.”

Van Valkenburg overlegt regelmatig met studentenraden over opspelende problemen. En die gesprekken bevallen goed, vertellen zowel hij als de studentenraden. “Proctoring is een proces van continu bijleren en aanpassen”, zegt hij. Van Valkenburg en zijn team werken momenteel aan aanvullende maatregelen. Die moeten tijdens de komende kwartalen proctoring soepeler laten verlopen:

 • Het aantal helpdeskmedewerkers wordt uitgebreid zodat studenten sneller worden geholpen.
 • De helpdesk krijgt een telefoonnummer. “Hopelijk lukt dit al voor de tentamenweek van het tweede kwartaal, maar omdat we eerst het aantal helpdeskmedewerkers moeten opschroeven, is het nog niet zeker”, zegt Van Valkenburg. 
 • De TU wil mogelijk de begintijden van tentamens spreiden. “Vlak voordat tentamens starten, zien we namelijk een piek in de hulpbehoefte.”
 • Er komt een infographic die in simpele stappen uitlegt wat een student moet doen bij technische problemen.

Hoewel in de meeste gevallen technische problemen geen verregaande gevolgen hebben, zijn er ook uitzonderingen. Van de zesduizend studenten die dit kwartaal werkten met online proctoring, kon een klein aantal door technische problemen helemaal geen tentamen maken. “Maar dat aantal is echt heel beperkt”, zegt Van Valkenburg.
Een van de studenten die een tentamen volledig aan zijn neus voorbij zag gaan, is masterstudent aerospace engineering Mauryze Brug. Hij probeerde op de dag van zijn tentamen de software van RP Now opnieuw te installeren omdat hij steeds een foutmelding kreeg. “Die foutmelding ging over mijn microfoon en zonder microfoon mag je niet aan het tentamen beginnen.” Wat Brug ook deed: de foutmelding bleef terugkomen. Ook helpdeskmedewerkers kregen de software niet aan de praat. En een laptop lenen van vrienden om het tentamen alsnog te maken, lukte niet op tijd. “Of het verschil had gemaakt als ik eerder was begonnen met installeren? Ik denk het niet”, antwoordt Brug. “En in mijn ogen zou dit ook helemaal niet mijn probleem moeten zijn. Zonder proctoring had ik het tentamen namelijk gewoon kunnen maken.”

Tentamens op campusEen andere student waar Delta mee sprak, kwam haar tentamen niet meer in nadat de software van RP Now de verbinding verbrak. Contact opnemen met de helpdesk haalde niets uit: volgens haar docent lag het probleem bij RP Now, terwijl de helpdesk juist naar de universiteit wees. “Ik wist niet wat me overkwam en zat te huilen achter mijn laptop”, vertelt ze. Omdat haar casus nog bij een facultaire examencommissie ligt, wil ze niet met haar naam in de openbaarheid (naam is bij de redactie bekend).
Haar verhaal wordt ondersteund door screenshots die in het bezit zijn van de redactie. “Ik had hard voor dit tentamen gestudeerd en wilde het vak koste wat kost dit semester afsluiten, maar nu worden die vijf studiepunten mij opeens door de neus geboord.” In dit is het aan de facultaire examencommissies om te bepalen hoe het verder moet.

Studenten die bezwaren hebben tegen proctoring kunnen aankomend kwartaal net als tijdens het eerste kwartaal een zogeheten opt-out aanvragen. Ze maken het tentamen dan niet vanuit huis, maar onder het toeziend oog van surveillanten op de campus. De deadline voor opgeven voor de tentamens van het tweede kwartaal is 10 januari. Van Valkenburg: “Met de invulling van de opt-out hebben we al rekening gehouden met de landelijke maatregelen van de strenge lockdown. Het is aan het college van bestuur en de burgmeester van Delft of de optie straks daadwerkelijk is toegestaan.”

Tips van studenten en van Willem van Valkenburg

 • Voor docenten: zorg ervoor dat er niet alleen een mailadres, maar ook een telefoonnummer van de helpdesk bij de tentameninformatie staat. “Zo vinden studenten veel sneller hulp als er iets misgaat tijdens het tentamen”, zegt studentenraadslid Vugts.
 • Voor docenten: Zorg altijd voor een gemeenschappelijke chat bij de tentamens. Joyce Rijs: “Als er iets mis gaat is het geruststellend om op de chat te zien dat je niet de enige bent.”
 • Voor studenten: Maak een extra profiel aan op je laptop dat je alleen gebruikt voor proctored tentamens. Bachelorstudent Charm: “Zo voorkom je dat er opeens een pop-up van een ander programma in beeld komt. Zo’n pop-up kan namelijk als fraude worden aangemerkt.”
 • Voor studenten: Probeer de software van RP Now een paar dagen voor het tentamen te installeren in plaats van op de dag zelf. “Zo heeft de helpdesk genoeg tijd om het probleem op te lossen”, zegt Willem van Valkenburg.