Overslaan en naar de inhoud gaan

De decaan van de faculteit TNW en zijn onderdeelcommissie (odc) lijken een onoplosbaar meningsverschil te hebben over de beoordelingsgesprekken, de R&O-cyclus.

De odc is tegen het door de decaan ingevoerde systeem van 'banding'. Daarbij worden indicatieve percentages vastgesteld, die leidinggevenden kunnen gebruiken om hun oordeel over hun werknemers te toetsen.Decaan prof. K. Luyben is niet van plan zijn systeem te veranderen. "Waarom zou ik? We hebben er hard aan gewerkt. Bovendien staat het college van bestuur achter mij. Dat vindt zelfs dat het systeem op alle faculteiten ingevoerd moet worden."De decaan vertelt dat hij niet tevreden was met de resultaten van de beoordelingsgesprekken, zoals ze vroeger op zijn faculteit en nog steeds op andere faculteiten plaatsvinden. "Het kwam heel vaak voor dat werknemers de beoordeling C/D, zeer goed, of D, excellent, kregen. We merkten dat leidinggevenden het moeilijk vonden eerlijk te zijn tegen hun werknemers. En dat leidde tot hele scheve beoordelingen."En dus introduceerde hij het systeem van banding. Dat houdt in het geval van de faculteit TNW in, dat indicatief is aangegeven dat nog maar 25 procent van de beoordeelden C/D of D mag scoren. Vijftig procent mag C (goed) scoren en twintig tot 25 procent B/C (voldoende). Minder dan vijf procent zal volgens dit systeem A of B, beide onvoldoende waarderingen, krijgen.De odc heeft de ondernemingsraad (or) ingeschakeld om uit de impasse te komen. Volgens or-voorzitter Kees Daleboudt zijn de indicaties 'niet onbespreekbaar'. "Maar als ze toch als harde afspraken gebruikt worden, zoals in eerste instantie het geval was, is dat een probleem. In december hebben we met de decaan afgesproken dat de indicaties ook alleen indicaties zijn, maar de decaan wekt niet de indruk dat het ook zo werkt."De ondernemingsraad vindt bovendien dat het invoeren van banding puur symptoombestrijding is. "De R&O-cyclus functioneert inderdaad niet naar behoren", aldus Daleboudt. "Maar het echte probleem is dat er tijdens beoordelingsgesprekken vaak geen stevige afspraken worden gemaakt voor het komende jaar, zodat je mensen daaraan kunt houden. De beoordelingsnormen moeten worden geobjectiveerd. Maar banding is in eerste instantie juist nattevingerwerk." Luyben is het met die laatste opmerking niet eens. "Maar dat er wat moet gebeuren aan de beoordelingsnormen, dat vind ik ook", zegt hij.

De odc is tegen het door de decaan ingevoerde systeem van 'banding'. Daarbij worden indicatieve percentages vastgesteld, die leidinggevenden kunnen gebruiken om hun oordeel over hun werknemers te toetsen.Decaan prof. K. Luyben is niet van plan zijn systeem te veranderen. "Waarom zou ik? We hebben er hard aan gewerkt. Bovendien staat het college van bestuur achter mij. Dat vindt zelfs dat het systeem op alle faculteiten ingevoerd moet worden."De decaan vertelt dat hij niet tevreden was met de resultaten van de beoordelingsgesprekken, zoals ze vroeger op zijn faculteit en nog steeds op andere faculteiten plaatsvinden. "Het kwam heel vaak voor dat werknemers de beoordeling C/D, zeer goed, of D, excellent, kregen. We merkten dat leidinggevenden het moeilijk vonden eerlijk te zijn tegen hun werknemers. En dat leidde tot hele scheve beoordelingen."En dus introduceerde hij het systeem van banding. Dat houdt in het geval van de faculteit TNW in, dat indicatief is aangegeven dat nog maar 25 procent van de beoordeelden C/D of D mag scoren. Vijftig procent mag C (goed) scoren en twintig tot 25 procent B/C (voldoende). Minder dan vijf procent zal volgens dit systeem A of B, beide onvoldoende waarderingen, krijgen.De odc heeft de ondernemingsraad (or) ingeschakeld om uit de impasse te komen. Volgens or-voorzitter Kees Daleboudt zijn de indicaties 'niet onbespreekbaar'. "Maar als ze toch als harde afspraken gebruikt worden, zoals in eerste instantie het geval was, is dat een probleem. In december hebben we met de decaan afgesproken dat de indicaties ook alleen indicaties zijn, maar de decaan wekt niet de indruk dat het ook zo werkt."De ondernemingsraad vindt bovendien dat het invoeren van banding puur symptoombestrijding is. "De R&O-cyclus functioneert inderdaad niet naar behoren", aldus Daleboudt. "Maar het echte probleem is dat er tijdens beoordelingsgesprekken vaak geen stevige afspraken worden gemaakt voor het komende jaar, zodat je mensen daaraan kunt houden. De beoordelingsnormen moeten worden geobjectiveerd. Maar banding is in eerste instantie juist nattevingerwerk." Luyben is het met die laatste opmerking niet eens. "Maar dat er wat moet gebeuren aan de beoordelingsnormen, dat vind ik ook", zegt hij.

Omstreden Pieter Duisenberg wil kritiek wegnemen

Ik heb nu een andere rol, zegt voormalig VVD-Tweede Kamerlid Pieter Duisenberg tegen zijn critici. Voor het eerst reageert hij in dit interview op de commotie rond zijn benoeming als voorzitter van universiteitenvereniging VSNU.

Lees het artikel

Delft serveert

Nog geen plannen voor het eten? Ga naar het Sint Agathaplein, daar is dit weekend het jaarlijkse foodfestival Delft Serveert.

Lees het artikel

Advies voor studenten

Columnist Kim-Lan Jong Baw heeft advies: "Doe alleen wat je moet en wilt doen. And make it count." Lees nu haar hele column.

Lees het artikel

Proteus ontwikkelt bewegende roeibak

De bakken die nu bij Proteus langs de Schie staan, lopen vol als er een vrachtschip snel langs vaart. Tijd voor een nieuw soort roeibak.

Lees het artikel

[Blog#2] Zeeleeuwen en taalproblemen

Wat beleefden onze Delta Lab-studenten deze week in Chili? Lees erover in hun tweede blog.

Lees het artikel

Krijg Delta updates

Click here to unsubscribe