De faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM) scoort zeer hoog in een onderzoeksvisitatie waarin ook de tegenhangers van de TU Eindhoven en de Universiteit Twente zijn beoordeeld. In de top-drie van onderzoeksgroepen staan er twee uit Delft.

Vooral de groep next generation infrastructures van de professors Margot Weijnen en Ernst ten Heuvelhof doet het goed. Die krijgt het maximaal aantal van vijf punten. Het review committee schrijft dat het ‘nog nooit zo’n indrukwekkend onderzoeksprogramma heeft gezien in termen van kwaliteit, productiviteit en bereik’.

Op de tweede plaats staat het onderzoeksprogramma modern societies in transition van de TU Eindhoven, met een afgerond gemiddelde van een 4,9. Op de derde plaats volgt de filosofiesectie van de professors Jeroen van den Hoven en Peter Kroes, met een 4,8 gemiddeld.

Deze groep heeft een uitstekend toekomstperspectief, denkt de visitatiecommissie, al zet ze vraagtekens bij de grote afhankelijkheid van externe financiering. Het onderzoek zou gedurende periodes waarin er minder geld van derden binnenkomt gesteund moeten worden door de universiteit, vindt de commissie. Decaan Theo Toonen is het daarmee eens.Geen van de Delftse groepen scoort lager dan een 4. Multi-actor systems van prof. Wil Thissen krijgt een 4,5. Prof. Alfred Kleinknecht scoort met zijn groep innovation systems een 4,025. De groep risk & design van prof. Ben Ale zit met een 4 het laagst.

Dat ligt niet aan de kwaliteit, de productiviteit of de maatschappelijke relevantie van het onderzoek. Het gemiddelde cijfer wordt omlaag gehaald doordat de commissie zich zorgen maakt over de toekomst van de groep, nu de senior onderzoekers tegen hun pensioen aan zitten. Volgens Toonen is de financiering van het onderzoek van de groep een nog belangrijker vraagstuk. “Nieuwe mensen zijn wel te vinden, maar kunnen we het ook financieel dragen?” Toonen heeft daarvoor een aantal externe partners op het oog, maar de samenwerking daarmee is nog niet rond.

TBM scoort als geheel een 4,5. De faculteit wordt onder meer geprezen om de goede organisatie van haar onderzoek, het hoge percentage externe financiering (vijftig procent), de originaliteit van haar ideeën, haar hoge productiviteit en haar maatschappelijke contacten.

Vooral met die samenwerking moet TBM verder, zegt Toonen, om het te maken in Europa. Met de universiteiten van Rotterdam en Leiden, maar met ook Europese, Amerikaanse en Aziatische instellingen zullen de banden nauwer worden aangehaald. “Daarvoor moeten we ook intern onze krachten bundelen. Dat heeft ook nu tot succes geleid, met dank aan onze onderzoeksdirecteur Hans de Bruijn. We zijn blij met deze visitatie, maar we zijn er nog niet.” Toonen noemt het voorbeeld van economie. Dat onderzoeksgebied moet volgens hem meer aansluiten bij wat er op de TU Delft gebeurt.In de visitatie zijn ook de faculteiten Industrial Engineering & Innovation Sciences van de TU Eindhoven en Management en Bestuur van de Universiteit Twente doorgelicht. In totaal zijn op de drie universiteiten zeventien onderzoeksgroepen beoordeeld. Eindhoven scoort gemiddeld een 4,2, Twente een 3,6.

Kip of ei?Hoe lang kan het vaststellen van een vergaderverslag duren? Een uur, zo bleek donderdag 18 maart tijdens een overleg tussen het college van bestuur (cvb) en de ondernemingsraad (or). De or meende dat het vergaderverslag over de reorganisatie bij de afdeling bouw van Civiele Techniek & Geowetenschappen niet klopt. Daarin zou ontbreken dat de or het uitvoeringsplan ter advies voorgelegd wil hebben voordat de raad een positief advies geeft over de reorganisatie. Het cvb meende te hebben begrepen dat de or onder voorwaarden al akkoord is gegaan. Het cvb wilde vervolgens weten of er nog meer voorbehoud van de or is te verwachten. Daarvoor wil de or eerst het uitvoeringsplan zien, waarop het cvb geïrriteerd zei dat dit plan pas wordt opgesteld als er een besluit is. Dus als de or akkoord is. Na een schorsing en langdurige herhaling van standpunten over en weer werd besloten de opnameband eens af te luisteren.

Lissabon

Tien jaar geleden trad het akkoord van Lissabon in werking om de ontwikkeling van de Europese Unie op een hoger peil te brengen en een kenniseconomie op poten te zetten. Dit jaar beleven we het einde van het Europese innovatieprogramma. ‘Het is mislukt’, constateerde het blad The Economist onlangs droogjes. Zo haalt geen enkele lidstaat de voorgeschreven drie procent investering van het bruto nationaal product in onderzoek en ontwikkeling. Volgende week vindt er bij Felix Meritis (Keizersgracht 324, Amsterdam) een debat plaats over de rol van Europa in innovatie. Sprekers zijn onder anderen Songül Mutluer (VU), Sharon Gesthuizen (SP), Karel van Wolveren (emeritus UvA) en Henk Jan Ormel (CDA). NRC-journalist Maarten Huygen leidt het debat. Aanvang 20.00 uur, toegang gratis.

Fontein

De Energy Plant die vorige week in werking werd gesteld door oud-minister Cramer, kampt met kinderziekten. Ondanks flink wat wind heeft de groene sculptuur in de cvb-vijver nauwelijks gespoten. Volgens student werktuigbouwkunde Berend Jan Kleute is het deze week één keer gelukt. “De V-snaar heeft te veel wrijving”, verklaart hij het matige succes. Uiterlijk donderdag proberen de studenten het euvel te verhelpen. De fontein werkt vanaf windkracht en spuit een tot vijf meter lange waterstraal.

Advies

Tijdens een workshop van ingenieursbureau Royal Haskoning in Rotterdam hebben twintig TU studenten vorige week vrijdag de Amersfoortse roeivereniging Hemus geadviseerd over hun voorgenomen nieuwbouw. Na een inleiding over duurzaamheid in energie, materialen, water en mobiliteit door prof.ir. Peter Luscuere (Bouwkunde) gingen de studenten in vijf groepen aan de slag. Ze werden daarin bijgestaan door verschillende experts van het bedrijf die in de vorm van een kennismarkt vrij te consulteren waren. Ir. Piet Kunst, projectleider bij Royal Haskoning, was van mening dat de studenten meer informatie hadden kunnen inwinnen bij de experts. Het ingenieursbureau organiseert elk jaar een workshop om in contact te komen met potentiële werknemers. Gemiddeld tien procent krijgt uiteindelijk een contract aangeboden.

Finale

Drie TU-inzendingen hebben vorige week de finale bereikt van de Philips Innovation Award. Het gaat om Energy Plant, de waterspuitende windmolen in de cvb-vijver van Berend Jan Kleute en kornuiten; om Icy Solutions, het verfrissende ijsbad voor sporters van Hicham Shatou; en om Daisy, een apparaat waarmee scheelheid bij kinderen kan worden gemeten. De finale vindt plaats op 15 april.

www.phia.nl

Ledenraad

Studentenpartij AAG deed al niet mee aan de verkiezingen voor de studentenraad in mei, maar heeft deze week ook besloten uit de ledenraad van de VSSD te stappen. In die ledenraad zaten tot nu toe Oras (5 zetels), AAG (3 zetels) en Don Quichotte (5 zetels). Die partijen vertegenwoordigen de ruim drieduizend VSSD-leden. De verkiezingen voor de ledenraad, die officieel de Delftsche Studenten Raad (DSR) heet, vonden in het verleden altijd tegelijkertijd met die voor de centrale studentenraad plaats. Dit jaar zijn ze voor het eerst op een andere datum - 20 en 21 april - om te zien of de opkomst dan groter is. AAG zegt te hopen dat andere leden zich nu verkiesbaar zullen stellen, zodat er niet maar twee partijen overblijven. “Die kunnen zich dan misschien later verenigen in een nieuwe partij”, aldus Astrid Garritsen, die nu nog AAG-fractievoorzitter is in de DSR.

Tweetenschap

In zijn recensie van het boek Twitterature, een hervertelling van de wereldklassiekers in twittertaal, deed Delta een oproep voor tweets over wetenschappelijke ontdekkingen. De winnaar is Brechtje Daams. Ze twitterde over Antoni van Leeuwenhoek: ‘Ontdeckte onsigtbaarheeden zooals levende dierckens inde Mannelijke zaaden. Generatio spontane SUCKS!’ Meer wetenschappelijke bondigheid is welkom op tweetenschap@tudelft.nl.

www.dare2connect.nl

Treintoilet

Krijgt de TU de Ignobelprijs, de parodie op de Nobelprijs, voor onderzoek waar je eerst om moet lachen en dat je vervolgens aan het denken zet? Wie weet. Ir. Marian Loth (IO) filmde treinreizigers op het toilet om hun gedrag te bestuderen. Maar liefst de helft van de mensen blijkt zijn handen niet te wassen, zelfs als ze weten dat ze gefilmd worden. Dat zet toch te denken. Volgens Loth willen mensen zo weinig mogelijk aanraken in het treintoilet.

Spinningmarathon

Geld bijeen fietsen voor de kankerbestrijding. Dat is de inzet bij de spinningmarathon op maandag 29 maart in ’t Sportcafé op het sportcentrum. Voor een minimale inleg van € 2,50 kan er tussen 10.00 en 22.00 uur onder begeleiding van verschillende instructeurs gebenefietst worden. Deelname staat open voor iedereen, een sportkaart is niet nodig. Inschrijven kan aan de balie. Rond half acht komt een boerenkapel langs om het moreel hoog te houden.De TU organiseert de marathon in samenwerking met Alpe d’HuZes, een stichting die jaarlijks een gelijknamig wielerevenement op touw zet waarbij de deelnemers individueel of in teamverband minimaal zesmaal op één dag de Alpe d’Huez beklimmen. Het opgehaalde geld gaat naar het Alpe d’HuZes onderzoeksfonds bij KWF Kankerbestrijding. De afgelopen jaren werd hiermee een programma gestart waarmee kankerpatiënten beter en sneller kunnen herstellen. 

site.snc.tudelft.nl

Cruise controlAls er genoeg auto’s rijden met een speciale ‘connected cruise control’ zal de kans op files en schokgolven door het remmen aanzienlijk verminderen. Dat vertelden prof.dr.ir. Bart van Arem (CiTG) en TU-alumnus ir. Jan Willem van der Wiel woensdag op de mobiliteitsbeurs Intertraffic in Amsterdam. Meer praten over files aanstaande maandag tijdens het Elsevier technologiedebat.

Maandag  29 maart van 16.00 uur tot 18.30 uur, Campus Den Haag, Lange Houtstraat 5-7, Den Haag.