Overslaan en naar de inhoud gaan

De ondernemingsraad wil meepraten met college en bonden over de uitvoering van de MOD, maar is intern verdeeld. Hoewel de ondernemingsraad eerder unaniem besloot mee te willen praten over de invulling van de MOD (Modernisering Ondersteunende Diensten) aan de faculteiten, bleek de AbvaKabo-fractie daar in de vergadering van vorige week plotseling geen behoefte meer aan te hebben.

br />De besprekingen met het college over de MOD zijn tot dusver gevoerd door de bonden in het Lokaal Overleg (LO). In juni besloot de or op eigen initiatief aan te schuiven aan de onderhandelingstafel. Die inspraak is wettelijk geregeld. De or meldde dit in juli aan het college, maar deze ging niet akkoord. De plannen moeten volgens het college 'niet weer op losse schroeven gezet worden'. Bovendien verloopt het overleg hierover met het LO goed.Na die mededeling liet de Abvakabo-fractie in de or weten zich achter het standpunt van het college te scharen, en te willen afzien van verdere deelname aan de besprekingen. De or reageerde verbaasd. Voorzitter Hoogwater stelde vast dat het standpunt van de or 'plotseling niet meer unaniem' was en vroeg om uitleg. Na enkele schorsingen betoogde Frans Berwald van de Abvakabo dat het 'dom' zou zijn om 'nu bevoegdheden op te eisen in zo'n delicaat proces'. ,,Dat moet je onder geen voorwaarde storen, daar is het proces niet mee gediend.''De or was niet overtuigd, en de grootste or-fractie diende een motie in, waarin teruggekomen zou worden op het eerdere besluit. De raad verwierp het voorstel, en blijft daarmee op het standpunt dat zij meepraat over het verdere verloop van de MOD aan de faculteiten. Het college is gevraagd hierover nadere afspraken te maken met de ondernemingsraad.

Hoewel de ondernemingsraad eerder unaniem besloot mee te willen praten over de invulling van de MOD (Modernisering Ondersteunende Diensten) aan de faculteiten, bleek de AbvaKabo-fractie daar in de vergadering van vorige week plotseling geen behoefte meer aan te hebben.De besprekingen met het college over de MOD zijn tot dusver gevoerd door de bonden in het Lokaal Overleg (LO). In juni besloot de or op eigen initiatief aan te schuiven aan de onderhandelingstafel. Die inspraak is wettelijk geregeld. De or meldde dit in juli aan het college, maar deze ging niet akkoord. De plannen moeten volgens het college 'niet weer op losse schroeven gezet worden'. Bovendien verloopt het overleg hierover met het LO goed.Na die mededeling liet de Abvakabo-fractie in de or weten zich achter het standpunt van het college te scharen, en te willen afzien van verdere deelname aan de besprekingen. De or reageerde verbaasd. Voorzitter Hoogwater stelde vast dat het standpunt van de or 'plotseling niet meer unaniem' was en vroeg om uitleg. Na enkele schorsingen betoogde Frans Berwald van de Abvakabo dat het 'dom' zou zijn om 'nu bevoegdheden op te eisen in zo'n delicaat proces'. ,,Dat moet je onder geen voorwaarde storen, daar is het proces niet mee gediend.''De or was niet overtuigd, en de grootste or-fractie diende een motie in, waarin teruggekomen zou worden op het eerdere besluit. De raad verwierp het voorstel, en blijft daarmee op het standpunt dat zij meepraat over het verdere verloop van de MOD aan de faculteiten. Het college is gevraagd hierover nadere afspraken te maken met de ondernemingsraad.

Krijg Delta updates

Click here to unsubscribe