Overslaan en naar de inhoud gaan

De ondernemingsraad is bang dat het lot van DTO al bezegeld wordt voordat er een officieel besluit is gevallen. Woensdag besloot de ondernemingsraad zijn bezorgdheid over DTO te uiten in een brief aan het college van bestuur.

De raad vreest dat het besluit tot reorganisatie onontkoombaar wordt, voordat de or er zijn goedkeuring aan heeft gegeven. Zo heeft de leiding van DTO besloten geen externe opdrachten voor de Centrale Werkplaats meer te werven. ,,Het college wil dat we primair voor de universiteit gaan werken. Dan is het onverstandig met ons werk de buitenwereld in te trekken'', licht DTO-directeur ir. J. van Staalduinen toe. Omdat ook faculteiten anticiperen op de collegeplannen met DTO, treedt er 'vraaguitval' op, constateert de raad.Verder is DTO in de begroting voor 2000 alvast een korting van 2,2 miljoen gulden opgelegd. Hoe die bezuiniging moet worden uitgevoerd blijft onduidelijk zolang er geen besluit over de reorganisatie is. De DTO-leiding heeft in de begroting de bezuiniging over alle onderdelen uitgesmeerd, dus ook over de ICT-tak van DTO, die in de collegeplannen gespaard blijft. Mogelijk kan ze daardoor verplichtingen tegenover klanten niet meer nakomen.,,DTO kán op dit moment eigenlijk helemaal geen begroting opstellen'', meent ir. B. van Zomeren, or-lid en lid van de onderdeelcommissie (odc) van DTO. ,,Ik heb de odc daarom geadviseerd de begroting af te wijzen.''

Woensdag besloot de ondernemingsraad zijn bezorgdheid over DTO te uiten in een brief aan het college van bestuur. De raad vreest dat het besluit tot reorganisatie onontkoombaar wordt, voordat de or er zijn goedkeuring aan heeft gegeven. Zo heeft de leiding van DTO besloten geen externe opdrachten voor de Centrale Werkplaats meer te werven. ,,Het college wil dat we primair voor de universiteit gaan werken. Dan is het onverstandig met ons werk de buitenwereld in te trekken'', licht DTO-directeur ir. J. van Staalduinen toe. Omdat ook faculteiten anticiperen op de collegeplannen met DTO, treedt er 'vraaguitval' op, constateert de raad.Verder is DTO in de begroting voor 2000 alvast een korting van 2,2 miljoen gulden opgelegd. Hoe die bezuiniging moet worden uitgevoerd blijft onduidelijk zolang er geen besluit over de reorganisatie is. De DTO-leiding heeft in de begroting de bezuiniging over alle onderdelen uitgesmeerd, dus ook over de ICT-tak van DTO, die in de collegeplannen gespaard blijft. Mogelijk kan ze daardoor verplichtingen tegenover klanten niet meer nakomen.,,DTO kán op dit moment eigenlijk helemaal geen begroting opstellen'', meent ir. B. van Zomeren, or-lid en lid van de onderdeelcommissie (odc) van DTO. ,,Ik heb de odc daarom geadviseerd de begroting af te wijzen.''

Krijg Delta updates

Click here to unsubscribe