TU Delft Delta verkamering
Vooral fietsen zijn een doorn in het oog van omwonenden. (Foto: Sam Rentmeester)

De VSSD vindt een omzettingsvergunning tegen verkamering een ‘schijnoplossing’. Het zou volgens de studentenvakbond niets van de bestaande problemen oplossen.

De gemeente Delft wil dat woningeigenaren eerst een vergunning moeten aanvragen en toegewezen krijgen voordat zij hun pand mogen splitsen in studentenkamers. Omwonenden ervaren namelijk overlast door dit ‘verkameren’ en starters op de woningmarkt zouden worden verdrongen. 

De studentenvakbond denkt dat een omzettingsvergunning zal leiden tot een nog grotere kamernood en een verstopte woningmarkt, zoals te zien zou zijn in andere studentensteden. “Daar zien wij dat het aantal kamers is afgenomen, terwijl er al een grote kamernood is”, zegt voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond Tariq Sewbaransingh. “Delft was beste Studentenkamerstad zonder deze vergunning; houden zo.”

Tweedeling voorkomen
Verkamering is volgens de VSSD niet per se negatief. Vicevoorzitter Jannieke Simons wijst er op dat studenten ‘over het algemeen initiatiefrijk, energiek en goed voor de lokale horeca-aangelegenheden’ zijn. Om een tweedeling in Delft te voorkomen zou de nadruk moeten liggen op communicatie en interactie tussen de studenten en bewoners in Delft. Volgens de VSSD kan de gemeente hierbij helpen met praktische oplossingen, zoals het vastleggen van concrete afspraken.  

De meest genoemde klachten zijn geluidsoverlast en vervuild straatbeeld door afval en fietsen. “De gemeente moet inzien dat een omzettingsvergunning niets van deze bestaande problemen oplost”, benadrukt Simons. Bovendien zijn er al duidelijke voorbeelden van studenteninitiatieven te noemen zoals het omtoveren van auto parkeerplekken voor de deur tot fietsenstalling.

Delftse Woonvisie
In reactie hierop laat gemeentewoordvoerder Manon van Velzen weten dat de gemeente ‘werkt aan een evenwichtige woonmarkt, die aansluit op de vraag’. “Deze koers hebben we in 2016 vastgelegd in de Delftse Woonvisie. De rode draad daarin: meer diversiteit en meer variatie, passende woonmilieus en een goede leefbaarheid voor alle inwoners.”

Van Velzen wijst erop dat het aantal studenten in Delft groeit en daarmee de vraag naar studentenwoningen. “Delft bouwt waar dat kan, in de periode tot 2023 komen er 2000 extra woningen bij voor studenten.” Om verkamering te reguleren is een omzettingsvergunning volgens haar één van de mogelijkheden. “Op dit moment vinden gesprekken plaats met partners in de stad. Wij verwachten op korte termijn de raad te informeren en meer te kunnen zeggen over dit onderwerp.”