As in olde times - Burning sand

Studenten Sanatorium Sonnenvanck is the oldest student house of CSR, the Christian student association. The five students who live in this house on the Oostsingel often sing together, and usually those are the songs of the illustrious Dutch duet, Gert and Hermien Timmerman, who enjoyed their heyday in the 1960s and 70s.

“For years the light in our WC has been rigged to a cassette recorder that switches on when you turn on the WC light”, explains resident Michiel Plooij. “And of all the cassettes, the most beloved is that of Gert and Hermien.”Why them? “Because it’s Dutch music and something you can keep as your own. It’s not common; hardly anyone knows their music - except of course my grandmother who’s also a big fan. They’re just simple, fun to listen to Dutch folk songs.” Each new housemate spends months listening to Gert and Hermien, so as to (better) learn their songs. And that’s important, because - in addition to traditionally giving the groom a toilet bowl brush as a gift – they also sing Gert and Hermien tunes at the weddings of former housemates.Plooij’s favorite song is Brandend zand (en nergens water) (Burning sand and nowhere any water), a gripping tale of a man raised without love who shoots somebody, escapes from jail and flees his country. The cassette recorder is old and vibrates. That this makes the music sound a bit out of tune is extra nice, Plooij says. Nobody’s planning to change to a CD-player or i-Pod. “A cassette recorder is relaxing, because it plays the other side by itself when one side ends. And it immediately begins playing as soon as you switch on the WC light, which is really practical.” 

Het bindend studieadvies (bsa) vormt één van de twee maatregelen waarmee het college van bestuur de student ‘op de juiste plek’ wil krijgen. Samen met een betere begeleiding van studenten, moet het bsa ervoor zorgen dat zij sneller weten of zij geschikt zijn voor een studie aan de TU. “Acht jaar bungelen is daarmee voorbij”, benadrukt Anka Mulder, directeur onderwijs- en studentenzaken. Zij voerde samen met het college en de studentenraad (sr) uitvoerig overleg over het studieadvies. “We hebben vrijwel al hun punten overgenomen. Ook het advies van de ondernemingsraad sluit naadloos aan op het huidige besluit.”Grootste verandering ten opzichte van het vorige voorstel van het college is het – zonder voorwaarden – meetellen van de augustusherkansingen. Dit was eerder nog een twistpunt tussen sr en college. Vanwege juridische redenen is het college nu toch overstag. “Wettelijk moet het studieadvies aan het eind van het jaar zitten. Dat is vaag. Wij dachten aan juni/juli, als de colleges voorbij zijn, terwijl de sr aan augustus dacht. Na juridisch advies hebben we besloten de augustusherkansing te laten meetellen.” Raadslid Menno van der Kamp (Oras) is tevreden. Volgens hem is de kans groot dat de studentenraad met het voorstel zal instemmen. “10,5 Van onze 12 randvoorwaarden zijn nu overgenomen”, vertelt hij. “We hebben bovendien gelijk gekregen met de augustusherkansingen.” Die augustusherkansingen zorgen wel voor een probleem. In juni/juli krijgt de student een definitief advies, maar dat is niet bindend. Een bindend advies volgt pas in september. “Tentamens zijn misschien niet nagekeken voor 1 september”, legt Mulder uit. Deelname aan de herkansingen is daarmee voor eigen verantwoordelijkheid van de student. Nieuwe studies beginnen namelijk in september en de kans bestaat dat een student dan te laat is.Naast het bsa is het college druk bezig met een proef voor studiekeuzegesprekken. Ook wil het college dat grafiekjes met vooropleidingscijfers en slagingskansen duidelijker worden betrokken in de voorlichting en wordt gewerkt aan voldoende studiebegeleiding op alle faculteiten. Verder krijgen studenten met een negatief advies nog een jaar lang het recht op studiebegeleiding aan de TU en wordt na drie jaar gekeken of het bsa inderdaad de studie-uitval in latere jaren heeft teruggedrongen. De studentenraad wil eigenlijk dat het bindend studieadvies een jaar later wordt ingevoerd. Op dat punt heeft het college van bestuur niet toegegeven. Decanen krijgen wel de mogelijkheid om de invoering op hun faculteit uit te stellen. “Dus via een omweg is uitstel toch mogelijk.” Volgens van der Kamp is ‘de kans op een geschil met het college aanzienlijk afgenomen’. Mocht de sr onverhoopt tóch niet instemmen met het voorstel, dan kan zij via de raad van toezicht en de geschillencommissie haar gelijk proberen te krijgen.

Zie ook: Bindend studieadvies ingevoerd