Eigenlijk zijn ze het al lang eens: zowel onderzoeksorganisatie NWO als de universiteiten vinden dat de tijdelijke onderzoekers die nu nog in dienst zijn van NWO op de loonlijst van de universiteiten moeten komen te staan.

Toch onderhandelen zij er al een jaar over. Uiteraard gaat het om geld.Nu nog heeft NWO ruim tweeduizend oio‘s en een paar honderd postdocs in dienst. Zij werken aan de universiteiten en zijn in vrijwel niets te onderscheiden van 'gewone' onderzoekers. Het belangrijkste verschil is dat zij hun salaris niet van de universiteit, maar van NWO krijgen.Met name NWO wil af van deze situatie. Wij zijn er om goed onderzoek te selecteren en daar geld voor beschikbaar te stellen, vindt het NWO-bestuur. Optreden als werkgever voor onderzoekers, met alle soesa die bij personeelsbeleid hoort, leidt maar af van die taak. Volgens NWO moet voortaan de universiteit waar de oio of postdoc zijn onderzoek verricht de werkgever worden.De universiteiten zijn daar niet tegen, maar ze zijn bang dat het hun geld kost. Vooral als onderzoekers na hun tijdelijke baan werkloos worden, lopen de kosten op. De universiteiten draaien dan op voor hun wachtgelduitkeringen. Daarom willen ze dat NWO niet alleen de salarissen vergoedt, maar daar bovenop nog eens vijftig procent extra betaalt, met name om verzekerd te zijn tegen het risico van wachtgeld.NWO vindt dat veel te veel. Die opslag brengt ,,een aanzienlijke, onacceptabele vergroting van de overheadkosten'' met zich mee, schreef het NWO-bestuur in december al. ,,Het betekent ook dat de universiteiten niet meer geprikkeld worden om te voorkomen dat hun tijdelijke onderzoekers werkloos worden'’, vult een woordvoerder aan.De vereniging van universiteiten (VSNU) heeft inmiddels twee pogingen gedaan zich als vertegenwoordiger van de gezamenlijke universiteiten op te werpen. Maar nadat haar eerste voorstel door NWO van de hand werd gewezen, lukte het de VSNU niet meer de universiteiten op één lijn te houden.In arren moede is NWO nu maar met enkele universiteiten afzonderlijk gaan onderhandelen, vooralsnog met de VU, de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Universiteit Twente. NWO hoopt dat er later meer zullen volgen. Uiteindelijk wil ze per 1 januari 1998 van haar werkgeversrol af. Dat is al een jaar later dan de bedoeling was. (HOP/H.Ob.)

Eigenlijk zijn ze het al lang eens: zowel onderzoeksorganisatie NWO als de universiteiten vinden dat de tijdelijke onderzoekers die nu nog in dienst zijn van NWO op de loonlijst van de universiteiten moeten komen te staan. Toch onderhandelen zij er al een jaar over. Uiteraard gaat het om geld.Nu nog heeft NWO ruim tweeduizend oio‘s en een paar honderd postdocs in dienst. Zij werken aan de universiteiten en zijn in vrijwel niets te onderscheiden van 'gewone' onderzoekers. Het belangrijkste verschil is dat zij hun salaris niet van de universiteit, maar van NWO krijgen.Met name NWO wil af van deze situatie. Wij zijn er om goed onderzoek te selecteren en daar geld voor beschikbaar te stellen, vindt het NWO-bestuur. Optreden als werkgever voor onderzoekers, met alle soesa die bij personeelsbeleid hoort, leidt maar af van die taak. Volgens NWO moet voortaan de universiteit waar de oio of postdoc zijn onderzoek verricht de werkgever worden.De universiteiten zijn daar niet tegen, maar ze zijn bang dat het hun geld kost. Vooral als onderzoekers na hun tijdelijke baan werkloos worden, lopen de kosten op. De universiteiten draaien dan op voor hun wachtgelduitkeringen. Daarom willen ze dat NWO niet alleen de salarissen vergoedt, maar daar bovenop nog eens vijftig procent extra betaalt, met name om verzekerd te zijn tegen het risico van wachtgeld.NWO vindt dat veel te veel. Die opslag brengt ,,een aanzienlijke, onacceptabele vergroting van de overheadkosten'' met zich mee, schreef het NWO-bestuur in december al. ,,Het betekent ook dat de universiteiten niet meer geprikkeld worden om te voorkomen dat hun tijdelijke onderzoekers werkloos worden'’, vult een woordvoerder aan.De vereniging van universiteiten (VSNU) heeft inmiddels twee pogingen gedaan zich als vertegenwoordiger van de gezamenlijke universiteiten op te werpen. Maar nadat haar eerste voorstel door NWO van de hand werd gewezen, lukte het de VSNU niet meer de universiteiten op één lijn te houden.In arren moede is NWO nu maar met enkele universiteiten afzonderlijk gaan onderhandelen, vooralsnog met de VU, de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Universiteit Twente. NWO hoopt dat er later meer zullen volgen. Uiteindelijk wil ze per 1 januari 1998 van haar werkgeversrol af. Dat is al een jaar later dan de bedoeling was. (HOP/H.Ob.)