Onderzoeksfinancier NWO wil een grotere vinger in de pap krijgen bij de selectie van vernieuwende onderzoekers en de keuze van landelijke onderzoeksthema's.

‘Het gaat goed met de wetenschap in Nederland', meldt NWO in de strategienota die ze deze week heeft uitgebracht. Maar om dit zo te houden, zou het budget van deze onderzoeksfinancier verder moeten groeien. Er was al een toename voorzien van 760 naar 890 miljoen gulden per jaar. Maar over vier jaar heeft NWO van minister Hermans nog 225 miljoen extra nodig - of ruim 1,1 miljard gulden.Dit nieuwe geld wil de onderzoeksfinancier vooral besteden aan stimulering van 'uitdagende wetenschappelijke ontwikkelingen op het snijvlak van meerdere disciplines'. Daartoe zijn samen met universitaire onderzoekers negen thema's uitgekozen.Het grootste bedrag, 70 miljoen gulden, wil NWO jaarlijks besteden aan 'fundamenten van levensprocessen', een thema waar ook de ontrafeling van erfelijkheidscodes of genomics onder valt. Verder gaat het om 45 miljoen gulden voor digitalisering en informatisering, 30 miljoen gulden voor 'het systeem aarde' en kleinere bedragen voor nanowetenschappen en opkomende technologieën.Aan thema's in de alfa- en gammadisciplines wil NWO in totaal 55 miljoen gulden per jaar besteden. Het gaat om onderzoek naar 'bestuur in beweging' (15 miljoen), 'coginitie en gedrag' (20 miljoen), 'cultureel erfgoed’ (10 miljoen) en maatschappelijke aspecten van onderzoek en innovatie (10 miljoen).Verder wordt er, zoals eerder al was afgesproken, de komende jaren ook meer geld gestoken in de steun aan invididuele onderzoekers met verrassende plannen. Het bedrag voor deze vernieuwingsimpuls neemt toe van 40 naar 175 miljoen gulden per jaar. De universiteiten betalen daarvan 50 miljoen.Met dit geld moeten jaarlijks 150 talentvolle onderzoekers voor vier jaar hun vleugels kunnen uitslaan.Los daarvan verdubbelt NWO het bedrag van haar Spinoza-prijzen voor de top van de wetenschappelijke piramide. Elk jaar kunnen vier potentiële Nobelprijswinnaars straks ruim vier miljoen gulden krijgen.

‘Het gaat goed met de wetenschap in Nederland', meldt NWO in de strategienota die ze deze week heeft uitgebracht. Maar om dit zo te houden, zou het budget van deze onderzoeksfinancier verder moeten groeien. Er was al een toename voorzien van 760 naar 890 miljoen gulden per jaar. Maar over vier jaar heeft NWO van minister Hermans nog 225 miljoen extra nodig - of ruim 1,1 miljard gulden.Dit nieuwe geld wil de onderzoeksfinancier vooral besteden aan stimulering van 'uitdagende wetenschappelijke ontwikkelingen op het snijvlak van meerdere disciplines'. Daartoe zijn samen met universitaire onderzoekers negen thema's uitgekozen.Het grootste bedrag, 70 miljoen gulden, wil NWO jaarlijks besteden aan 'fundamenten van levensprocessen', een thema waar ook de ontrafeling van erfelijkheidscodes of genomics onder valt. Verder gaat het om 45 miljoen gulden voor digitalisering en informatisering, 30 miljoen gulden voor 'het systeem aarde' en kleinere bedragen voor nanowetenschappen en opkomende technologieën.Aan thema's in de alfa- en gammadisciplines wil NWO in totaal 55 miljoen gulden per jaar besteden. Het gaat om onderzoek naar 'bestuur in beweging' (15 miljoen), 'coginitie en gedrag' (20 miljoen), 'cultureel erfgoed’ (10 miljoen) en maatschappelijke aspecten van onderzoek en innovatie (10 miljoen).Verder wordt er, zoals eerder al was afgesproken, de komende jaren ook meer geld gestoken in de steun aan invididuele onderzoekers met verrassende plannen. Het bedrag voor deze vernieuwingsimpuls neemt toe van 40 naar 175 miljoen gulden per jaar. De universiteiten betalen daarvan 50 miljoen.Met dit geld moeten jaarlijks 150 talentvolle onderzoekers voor vier jaar hun vleugels kunnen uitslaan.Los daarvan verdubbelt NWO het bedrag van haar Spinoza-prijzen voor de top van de wetenschappelijke piramide. Elk jaar kunnen vier potentiële Nobelprijswinnaars straks ruim vier miljoen gulden krijgen.