Topdocenten verdienen meer waardering. Zes docententeams van hogescholen en universiteiten krijgen daarom op 1 maart van OCW onderwijsprijzen tot maximaal 1,2 miljoen euro.
Succesvolle wetenschappers kunnen allerlei prestigieuze prijzen winnen, maar hoe zit het met waardering voor topdocenten? (Foto: TU Delft)

Topdocenten verdienen meer waardering. Zes docententeams van hogescholen en universiteiten krijgen daarom op 1 maart van OCW onderwijsprijzen tot maximaal 1,2 miljoen euro.

Succesvolle wetenschappers kunnen sinds jaar en dag allerlei prestigieuze prijzen winnen, zoals de Spinoza- en de Stevinpremies. Maar hoe zit het met waardering voor topdocenten? In haar strategische agenda maakte minister Van Engelshoven daarom bekend dat ze ook onderwijsprijzen zou gaan uitreiken aan teams van hogescholen en universiteiten.

Vijf miljoen
In totaal valt er voor deze zogeheten Nederlandse Hogeronderwijspremies vijf miljoen euro te verdelen: 2,5 miljoen euro voor drie docententeams van hogescholen en hetzelfde bedrag voor drie teams van de universiteiten. De genomineerde teams ontvangen 1,2 miljoen euro, 800 duizend euro of 500 duizend euro. De genomineerden zijn al bekend (zie onderaan). Delft zit er helaas niet tussen.

Het oorspronkelijke plan was om slechts twee prijzen van 2,5 miljoen euro toe te kennen, maar daar kwam vanuit de academische gemeenschap kritiek op. De topwetenschappers van De Jonge Akademie vonden het bijvoorbeeld “ongepast” om zulke hoge prijzen aan enkele individuen of kleine groepen toe te kennen, vooral in een tijd waarin het hoger onderwijs financieel onder druk staat.

Teams
“Naar die feedback hebben we geluisterd”, laat OCW-woordvoerder Michiel Hendrikx weten. “Daarom is besloten om meer mensen te laten meegenieten van de prijs. Zo’n bedrag is ook iets bruikbaarder, vooral voor kleinere instellingen.”

Het geld wordt bewust toegekend aan teams. Daarmee wil de minister samenwerking in het onderwijs waarderen en stimuleren. De winnaars mogen het geld gebruiken om met een eigen project een bijdrage te leveren aan het vernieuwen en verbeteren van het hoger onderwijs.

Bedrijfsleven
Zo wil het genomineerde docententeam van de Hogeschool Utrecht met zijn project studenten direct op hun eerste dag kennis laten maken met het bedrijfsleven. Docenten van de TU Eindhoven zijn genomineerd voor een leercentrum voor onderwijsinnovatie. 

In principe zijn de genomineerden dus automatisch winnaars. Wie welk bedrag krijgt toegekend, wordt op 1 maart bekendgemaakt tijdens het jaarlijkse Comeniusfestival, dat dit keer online plaatsvindt.

Genomineerde teams

  • Open-ICT team, Hogeschool Utrecht
  • LeerLevels, Hogeschool van Amsterdam
  • Team Space for All, Windesheim
  • TU/e Innovation Space, TU Eindhoven
  • Urban Futures Studio, Universiteit Utrecht
  • RASL-minor, Erasmus Universiteit (in samenwerking met Willem de Kooning Academie Hogeschool Rotterdam en Codarts)

HOP, Evelien Flink