Frans Nieuwstadt van de faculteit Ontwerp, Constructie en Productie (OCP) krijgt de Leermeesterprijs 2002. Hij wint de prijs voor de 'bijzondere wijze waarop hij studenten en promovendi motiveert, stimuleert en enthousiasmeert'.

"Hij heeft de gave om iets ingewikkelds op een eenvoudige manier te vertellen", zegt prof.ir. Wijnand Dalmijn, decaan van OCP. Dalmijn heeft, samen met studenten en promovendi, Nieuwstadt voorgedragen voor de prijs.

De Leermeesterprijs is in het leven geroepen door het Universiteitsfonds Delft en wordt jaarlijks uitgereikt aan een docent die op een ‘leuke en inspirerende' manier onderwijs geeft. ,,En dat is niet zo makkelijk weet ik uit ervaring'’, aldus Dalmijn. Docenten, medewerkers en studenten kunnen kandidaten voordragen. Dit jaar waren er vijf gegadigden. Aan de prijs, een bedrag van 15 duizend euro, een zilveren penning en een oorkonde, is een sabbatsverlof van twee maanden verbonden.

Prof.dr.ir. Frans Nieuwstadt, die in 1969 afstudeerde als vliegtuigbouwer in Delft, is sinds 1986 verbonden aan de TU. Hij geeft het vak stromingsleer aan eerste-, tweede- en derdejaars studenten werktuigbouwkunde. In de loop der jaren begeleidde hij zo‘n zeventig afstudeerders. ,,Ik heb toevallig net mijn vijfentwintigste promovendus begeleid'', zegt Nieuwstadt. Hij vindt het vooral erg leuk dat de studenten hem hebben voorgedragen als 'docent van het jaar'. ,,Ik voel me zeer vereerd.'’

Rector Fokkema, de Leermeester van vorig jaar, reikt de prijs uit op 2 september. Dat gebeurt voorafgaand aan de officiële opening van het academisch jaar. Fokkema vertrekt overigens in het najaar naar Nieuw-Zeeland om zijn prijs te verzilveren. Nieuwstadt weet nog niet precies wat hij gaat doen. ,,Ik denk erover om zelf leerling te gaan spelen in de reologie, een vakgebied aanpalend aan het mijne. Waarschijnlijk ga ik daarvoor naar de Verenigde Staten.‘’