Het beleid voor Dreamteams gaat op de schop. Nieuwe eisen moeten onder andere de doorstroom in de Dreamhall bevorderen. Zien we alle teams nog terug?
Nieuwe kwalificatie-eisen moeten ervoor zorgen dat de bredere maatschappelijke thema’s waarop de TU Delft met wetenschap en onderwijs impact wil maken ook in de Dreamteams terugkomen. (Foto: Project March)

Het beleid voor Dreamteams gaat op de schop. Nieuwe eisen moeten onder andere de doorstroom in de Dreamhall bevorderen. Zien we alle teams nog terug?

Read in English

In 1999 werden met raceauto DUT en zonnewagen Nuna de eerste beginselen gelegd voor wat nu de Dreamteams zijn. Wereldwijd staat de TU Delft bekend om haar succesvolle studententeams: innovatieve projecten waar studenten van begin tot eind zelf verantwoordelijkheid dragen.DreamhallDoor de jaren heen nam het aantal teams toe tot de dertien die er nu zijn. Bijna allemaal hebben zij hun basis in de D:Dream Hall, de werkplaats aan de Stevinweg. Ondanks het succesvolle concept kwamen in de loop der jaren verbeterpunten naar voren. ‘Punten die steeds prangender zijn geworden’, zoals de Stuurgroep Dreamhall aan alle teammanagers mailde. De stuurgroep, bestaande uit Theun Baller (decaan 3mE), Gerrit Kahlman (coördinator duurzame bedrijfsvoering), Just Herder (professor 3mE), Rogier Hageman (vastgoedmanager) en Joost Ravoo (directeur communicatie) wil daarom veranderingen doorvoeren.

“Nu de Dreamhall vanwege de uitbraak van het coronavirus is gesloten en veel wedstrijden en competities in de originele vorm zijn afgelast, is er ruimte om kritisch te kijken naar de huidige opzet én toekomst van de Dreamhall en de Dreamteams”, licht Ravoo namens de stuurgroep toe. “Deze tijd is voor het primaire gebruik van de hal al verloren, laten we deze daarom goed benutten om even na te denken.”

Hoewel het idee van een herziening niet nieuw is, kwam het bericht voor de huidige Dreamteamleden toch onverwacht. “Het was even schrikken”, aldus Dreamteams-vertegenwoordiger Melissa Oremans. “In het begin voelden we ons niet gehoord, dat had vooral te maken met de communicatie. Nu staan ook wij achter de missie om het proces in een andere vorm te gieten.”

Voorbij radicale innovatieDie andere vorm is het opstellen van nieuwe kwalificatie-eisen voor teams om een plek in de hal te krijgen. Dit gebeurt op basis van drie criteria: veiligheid, doorstroom en governance (de rechten en plichten van Dreamteams). De komende maanden voert de stuurgroep hierover gesprekken met Dreamteams en verschillende in- en externe stakeholders.

‘Een team stopt niet nadat er iets fundamenteels is bewezen’

Waarom dit nieuwe beleid? Ravoo: “Neem veiligheid. Aan het ontwerpen van bewegende en racende objecten kleven altijd risico’s, kijk naar de NunaX die afgelopen zomer uitbrandde. We willen niet tornen aan de autonomie van teams, maar voelen als universiteit wel een bepaalde mate van verantwoordelijkheid. Ieder team werft jaarlijks nieuwe leden met als doel het project verder te verbeteren, om nog harder te gaan. Het is nooit klaar. Een team stopt niet nadat er iets fundamenteels is bewezen.”

NUNAXbrandasresten_1.jpgDe NunaX die in 2019 door brand werd verwoest. (Foto: Jorrit Lousberg)

Hij noemt als voorbeeld Forze. Dit hightech waterstof raceteam won dit jaar als eerste waterstof-elektrische voertuig ooit een officiële race van raceauto's op benzine. “Het team heeft bewezen dat het kan, dat is top! Maar wat is dan het doel voor volgend jaar? Nog sneller gaan? Of is er nog iets anders te bewijzen?

Team Forze Hydrogen Electric Racing laat weten dat afgelopen jaar inderdaad het concept van waterstof racen is bewezen. “Maar door de volgende auto te laten racen in een hogere klasse staan we weer voor ontelbaar veel onopgeloste uitdagingen.”

Bredere focus Toch vindt Ravoo het goed om naar de eindigheid van projecten te kijken. “Wanneer is een project voorbij radicale innovatie? Wanneer is een team klaar in de Dreamhall?”Behalve het bevorderen van de doorstroom van teams wil de stuurgroep dat de bredere maatschappelijke thema’s waarop de TU met wetenschap en onderwijs impact wil maken ook in de hal terugkomen. Ravoo: “De Dreamhall leunt historisch sterk op projecten voortgekomen uit 3mE, het is heel mechanisch. Die focus mag breder.”

Dit betekent dat de herijking flinke gevolgen kan hebben voor de huidige Dreamteams. Zien we Eco-Runner Team Delft, Human Power Team Delft & Amsterdam, Formula Student Team Delft, Delft Aerospace Rocket Engineering, Forze Hydrogen Electric Racing, TU Delft Solar Boat Team, Project March, Wasub, Nova Electric Racing en AeroDelft straks nog terug?Duidelijke criteriaDat is onzeker. De mogelijkheid bestaat dat niet alle teams terugkeren. Dat betekent volgens Ravoo niet dat teams dan direct moeten stoppen. Zo heeft het Vattenfall Solar Team er bijvoorbeeld voor gekozen om op een andere plek door te groeien. Projecten hoeven zich volgens Ravoo niet te beperken tot de Dreamhall.
Toch denkt Dreamteams-vertegenwoordiger Melissa Oremans dat het niet zo makkelijk is om buiten de Dreamhall een oplossing te vinden. “Dat is echt niet voor alle teams weggelegd.”
En als een team zelfstandig verdergaat, raakt het dan de naam en status van Dreamteam kwijt? Volgens Ravoo is ‘Dreamteam’ geen beschermde naam, ieder team ter wereld mag die naam dragen. “Waar we wel over nadenken is om teams die in de hal werken de titel ‘TU Delft Dreamteam’ te geven. Voor teams die de hal in de toekomst verlaten, moeten we in het nieuwe beleid verzinnen hoe met hun status en branding om te gaan”.Strookt de toevoeging ‘TU Delft’ niet met de autonomie van Dreamteams? “Nee, nu is er juist veel gemopper over wat precies de regels zijn. Hiervoor moeten heldere criteria komen, duidelijkheid over de rechten en plichten van teams. Dat  bedoelen we met betere governance. De zelfstandigheid blijft, ook na de herijking.”Korte termijnDe huidige teammanagers maken zich zorgen over de gevolgen op korte termijn. Wat betekenen deze veranderingen bijvoorbeeld voor de nieuwe lichting die staat te trappelen om te beginnen?“Nu het onzeker is of en wanneer de Dreamhall weer opent en wanneer en in welke vorm competities en wedstrijden hervatten, adviseren wij als stuurgroep studenten om goed na te denken over komend studiejaar”, aldus Ravoo. “Stel je deelname aan een Dreamteam eventueel uit. Er is zoveel onzeker, het zou zonde zijn om nu een studiejaar weg te gooien.”

Teams kunnen op dit moment geen gebruik maken van technische faciliteiten op de campus en in het nieuwe collegejaar vermoedelijk alleen in zeer beperkte mate. “Maar, teams die zich toch willen voorbereiden op wedstrijden of alternatieve projectdoelen hebben, proberen we zo goed mogelijk te ondersteunen”, aldus Ravoo.

‘We zouden nog trotser zijn als we over vijf jaar tien nieuwe projecten hebben opgestart in de hal’

“Teams moeten zelf de keuze maken”, verduidelijkt Melissa Oremans. “Ze gaan door, bevriezen hun deelname met een jaar of, vooruitlopend op het nieuwe beleid, stoppen helemaal. Wij respecteren de mening van de stuurgroep, maar de teams maken uiteindelijk zelf een keuze.”

Ze hoopt dat de teammanagers in samenspraak met de stuurgroep op korte termijn tot een toereikende oplossing komen.

 IMG_2435.jpgDreamteams generen veel publiciteit. (Foto: TU Delft Solar Boat Team)

LovebabyDreamteams genereren veel publiciteit, zijn internationaal succesvol en voor aankomende studenten soms de reden om juist in Delft te studeren. Waarom het risico lopen om afscheid te nemen van de stokpaardjes van de universiteit? “Het is een dilemma”, bekent Ravoo. “Dreamteams zijn een soort lovebaby. Je bent trots op ze en ze doen fantastische dingen, maar op een gegeven moment wil je ook dat ze zelfstandig worden en het huis uitgaan. We zouden bijvoorbeeld nog trotser zijn als we over vijf jaar tien nieuwe projecten hebben opgestart in de hal. Hopelijk met een nog bredere maatschappelijke impact dan de huidige teams.”

  • De komende maanden voert de stuurgroep gesprekken met Dreamteams en verschillende in- en externe stakeholders. Na de zomer volgt een nieuw beleid dat bij voorkeur nog dit najaar wordt geïmplementeerd. In september 2021 zal de eerste lichting volgens het nieuwe concept van start gaan.