TU Delft Delta Dick van Gameren
Dick van Gameren: "Hoe verder je van Delft komt, hoe beter de reputatie van onze faculteit is." (Foto: TU Delft)

Hoogleraar woningbouw en afdelingsvoorzitter architectuur Dick van Gameren wordt per 1 april de nieuwe decaan van de faculteit Bouwkunde. Hij wil vooral een verbinder zijn.

Read in English

Van Gameren gaat leiding geven aan de faculteit waarbij hij zelf in 1988 cum laude afstudeerde en in 2006 hoogleraar woningbouw werd. Inmiddels is hij al tien jaar voorzitter van de afdeling architectuur. Als decaan wil hij proberen ‘vanuit de inhoud’ leiding te geven.

Urgente maatschappelijke vraagstukken, daar moet de faculteit zich wat hem betreft op richten. “Hoe en waar gaan we meer woningen bouwen? Wat voor soort woningen? Hoe zorgen we er voor dat die duurzaam zijn?  Wat betekent de klimaatadaptatie? Ik denk dat we daar als faculteit veel meer in samenhang met elkaar aan kunnen werken.”

Ook internationaal wacht Bouwkunde  een verantwoordelijke taak, vindt Van Gameren. Want hoe komen mensen die de komende decennia naar de stad trekken in een goed leefbare omgeving terecht? “Daar moeten we over meedenken, onderzoek naar doen en als ontwerpende faculteit voorstellen voor ontwikkelen.”

Reorganisatie van OTB
Van Gameren wordt decaan in een spannende periode: de reorganisatie van OTB. Het plan is dit voormalige onderzoeksinstituut te verdelen over andere afdelingen van Bouwkunde. “Ik hoop dat de reorganisatie een impuls wordt om elkaar op te zoeken en nieuwe samenwerkingen aan te gaan”, zegt Van Gameren, die overigens niet betrokken is geweest bij de reorganisatie. Dat een aantal mensen er niet blij van wordt begrijpt hij, ‘omdat het ze persoonlijk raakt’.

De onderdeelcommissie (odc) van Bouwkunde zegt blij te zijn met de opvolger van Bert Geerken, wiens termijn binnenkort afloopt. Geerken was sinds half juni 2018 interim decaan na het vertrek van Peter Russell. Odc-voorzitter Herman de Wolff zegt dat de odc in eerste instantie dacht aan iemand van buiten met een ‘frisse blik’. “Het voordeel van een interne kandidaat is weer dat die de interne processen kent. Van Gameren zat als afdelingsvoorzitter in het managementteam in een tijd dat het in bestuurlijk opzicht niet zo goed ging met Bouwkunde. Het zal een uitdaging zijn om daar afstand van te nemen.”

Last van het verleden
Van Gameren voelt niet zozeer een ‘last van het verleden’. “Een decaan die van buiten komt, heeft inderdaad een onbevooroordeelde blik. Tegelijkertijd is het een grote en complexe faculteit, waardoor het veel tijd en inspanning kost om die te doorgronden. Het is misschien een voordeel dat ik veel kennis en ervaring heb. Ik hoop - en daar ga ik mijn best voor doen - dat ik niet vanuit bestaande vooroordelen werk.”

Als voorzitter van zijn afdeling, merkt Van Gameren op, heeft hij geprobeerd een open sfeer te creëren. “Die sfeer trof ik niet aan toen ik daar begon. Bouwkunde is een brede faculteit met verschillende perspectieven. Die moet je bij elkaar brengen. Dat is de grote uitdaging: niet naast elkaar leven, maar verbanden zoeken.”

Werkdruk
Daarnaast zal Van Gameren een oplossing moeten vinden voor de werkdruk in het onderwijs. Die is volgens De Wolff hoog. Bouwkunde heeft volgens Van Gameren een traditie van intensief onderwijs, omdat het ontwerponderwijs is. “Tegelijkertijd bezorgt dat onze faculteit onze goede reputatie en hier komen veel internationale studenten op af. Ik zeg altijd: hoe verder je van Delft komt, hoe beter de reputatie van onze faculteit is.”

Van Gameren heeft geen pasklare oplossing voor de onderwijsdruk. “Onderschat de druk vanuit het onderzoek niet. Het gaat erom die twee in balans te houden. Dat staat op nummer één in mijn agenda: het mogelijk maken voor medewerkers om een goede balans te vinden tussen onderwijs en onderzoek en toch de tijd hebben voor reflectie.”

Binnen zijn eigen afdeling was Van Gameren begonnen om de masteropleiding wat efficiënter te structureren. “Zo kunnen we makkelijker docenten op een goede manier inzetten, zonder minder tijd te hebben voor studentenbegeleiding. We willen meer periodes waarin de druk er niet is.”

Geen belangenverstrengeling
Van Gameren is sinds 2013 partner bij Mecanoo architecten in Delft. De odc vindt het belangrijk dat hij daarmee stopt. “Dan kan hij zich volledig richten op de faculteit”, zegt De Wolff. Van Gameren wil dat werk ‘niet in een keer laten vallen’. “Ik ben daarover in gesprek met het college”, zegt Van Gameren. “Ik vind het belangrijk om een link met de praktijk te houden, maar ik zorg er natuurlijk voor dat daar geen belangenverstrengeling in zit. Prioriteit voor mij is nu het invullen van het decanaat.”