Overslaan en naar de inhoud gaan

Het bouwprogramma van de faculteiten TBM en OCP wordt definitief doorgezet, zo blijkt uit de TU-begroting voor 1999. Het college van bestuur heeft besloten de facultaire bouwplannen deels te financieren uit de liquide middelen.

Gezien de lage rentestand werd even overwogen het geld te lenen, maar daarvan ziet het college voorlopig af. ,,Als de rente omhoog dreigt te gaan, slaan we toe'', aldus cvb-voorzitter De Voogd. Met de bouwplannen is 82 miljoen gulden gemoeid, waarvan in eerste instantie slechts de helft gereserveerd was. Overigens heeft de TU nog andere bouwplannen ter grootte van 800 miljoen gulden, maar daarover zijn nog geen beslissingen genomen.Het college heeft verder besloten minder geld te reserveren voor afvloeiingsregelingen, die nu veel geld kosten maar op de lange termijn geld moeten opleveren. Vooral hierdoor voorziet de TU voor 1999 een tekort van 23 miljoen. Het totaal aan reserves van de TU komt dan in het jaar 2000 uit op 294 miljoen gulden.Van de dertien beheerseenheden zag een drietal de ingediende begroting afgekeurd. De faculteit ITS was niet op tijd klaar en de dienst DTO kampt nog altijd met een onvoltooide MOD-reorganisatie, waardoor het lastig begroten is. Zwaar in de min (negatief resultaat en negatieve reserve) zit de faculteit TBM. De reden wordt gezocht in het service-onderwijs aan andere faculteiten, dat bij de huidige verrekeningsmethode zwaar verliesgevend zou zijn.

Het college van bestuur heeft besloten de facultaire bouwplannen deels te financieren uit de liquide middelen. Gezien de lage rentestand werd even overwogen het geld te lenen, maar daarvan ziet het college voorlopig af. ,,Als de rente omhoog dreigt te gaan, slaan we toe'', aldus cvb-voorzitter De Voogd. Met de bouwplannen is 82 miljoen gulden gemoeid, waarvan in eerste instantie slechts de helft gereserveerd was. Overigens heeft de TU nog andere bouwplannen ter grootte van 800 miljoen gulden, maar daarover zijn nog geen beslissingen genomen.Het college heeft verder besloten minder geld te reserveren voor afvloeiingsregelingen, die nu veel geld kosten maar op de lange termijn geld moeten opleveren. Vooral hierdoor voorziet de TU voor 1999 een tekort van 23 miljoen. Het totaal aan reserves van de TU komt dan in het jaar 2000 uit op 294 miljoen gulden.Van de dertien beheerseenheden zag een drietal de ingediende begroting afgekeurd. De faculteit ITS was niet op tijd klaar en de dienst DTO kampt nog altijd met een onvoltooide MOD-reorganisatie, waardoor het lastig begroten is. Zwaar in de min (negatief resultaat en negatieve reserve) zit de faculteit TBM. De reden wordt gezocht in het service-onderwijs aan andere faculteiten, dat bij de huidige verrekeningsmethode zwaar verliesgevend zou zijn.

Zorgen over tekort op begroting

Universiteiten en studentenorganisaties maken zich zorgen over het gat in de onderwijsbegroting. “Alsof je je studentenkamer na je verhuizing voor de volgende bewoner als een enorme puinhoop achterlaat.”

Lees het artikel

Factory in a Day

Op 18 september zijn de resultaten getoond van Science: Factory-in-a-Day. In dit project is kennis verzameld die nodig is om fabrieksrobots intelligent te maken.

Lees het artikel

Humans of TU Delft

Meet Roy Bendor, Assistant Professor in the Faculty of Industrial Design.

Lees het artikel

North Sea expedition

The sea bed of the North Sea is mostly gravel, sand and mud. But how come some areas are more prolific or vulnerable than others? A team of scientists went on an expedition last summer to find out.

Lees het artikel

Pesten onder studenten

Het is de Week Tegen Pesten. Ondanks dat er nauwelijks cijfers zijn, is het volgens deze deskundige duidelijk dat ook in het hoger onderwijs wordt gepest.

Lees het artikel

Krijg Delta updates

Click here to unsubscribe