Van links naar rechts: Bert van der Woerd (fractievoorzitter CU), Joëlle Gooijer (kandidaat-wethouder CU), Sivan Maruf (fractievoorzitter D66), Martina Huijsmans (kandidaat-wethouder D66), Ida de Boer (fractievoorzitter STIP), Maaike Zwart (kandidaat-wethouder STIP), Rinske Wessels (fractievoorzitter GroenLinks), Karin Schrederhof (kandidaat-wethouder PvdA), Frank van Vliet (kandidaat-wethouder GroenLinks), Leon Hombergen (fractievoorzitter PvdA).
De fractievoorzitters en kandidaat-wethouders van de nieuwe coalitie van de gemeente Delft. (Foto: gemeente Delft)

Delft heeft een nieuw bestuur. De wethouders van Stip, D66, GroenLinks, PvdA en Christenunie – onder wie drie TU-alumni – worden op 15 juni aangesteld. Wat zijn zij van plan?

Translation in progress

In het akkoord ‘Samen werken aan Delft’ leggen de vijf partijen de nadruk op kansengelijkheid, wonen, veiligheid, duurzaamheid en financiën. Het is een akkoord op hoofdlijnen, dat de coalitie samen met de gemeenteraad en met bewoners, organisaties en bedrijven verder wil uitwerken.

De vijf partijen noemen studenten met name. De coalitie wil namelijk ‘de verbinding tussen student en stad vergroten’.  “We gebruiken de kennis en kunde van de student om opgaven in de stad samen met de stad op te lossen”, schrijven zij.

In het akkoord komt ook studentenhuisvesting aan bod, een thema dat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen een grote rol speelde. De coalitie is van plan om de voorziene toename van studentenwoningen verder uit te breiden. Bovenop de 2500 nieuwe studentenwoningen die er tot 2026 bij moeten komen, moeten er tot 2030 nog eens 1000 extra eenheden bij.

De coalitie zegt ‘een sterke voorkeur’ te hebben voor groepswoningen, iets wat veel studenten willen en waar studentenorganisaties jarenlang voor hebben gepleit. De ruimte moet gevonden worden op de TU-campus, in de regio rondom Delft en op kleinschalige locaties in de stad. De gemeente becijfert dat er in 2030 een tekort dreigt van 5000 studentenkamers. Daarin zijn de aangekondigde plannen grotendeels meegenomen.

Eerder werd al bekend dat Marja van Bijsterveldt burgemeester blijft. Momenteel zijn er vijf kandidaat-wethouders:

  • Maaike Zwart (STIP) voor Duurzaamheid, Werk en inkomen en Economie
  • Martina Huijsmans (D66) voor Financiën, Ruimtelijke ordening en Mobiliteit
  • Frank van Vliet (GroenLinks) voor Klimaat, Cultuur en Openbare ruimte
  • Karin Schrederhof (Partij van de Arbeid) voor Wonen, Zorg, Onderwijs en Sport
  • Joëlle Gooijer (ChristenUnie) voor Jeugd, Ouderen en Armoede 

Maaike Zwart en Martina Huijsmans hebben beide gestudeerd aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Ook Frank van Vliet heeft een TU-verleden. Hij studeerde bij Civiele Techniek en Geowetenschappen. Op 15 juni worden de kandidaat-wethouders geïnstalleerd.