'Niet bezuinigen op RAS-maanden’

De studentenraad is het niet eens met een bezuiniging van tien procent op RAS-maanden en vraagt het college van bestuur dit voorgenomen besluit in te trekken.

Vanwege de financiële situatie van de TU wil het college van bestuur (cvb) tien procent bezuinigen op de Regeling Afstudeersteun Studenten (RAS). Het college zegt hier nog niet eerder op te hebben bezuinigd en wil het aantal garantiemaanden voor bestuursfuncties terugbrengen van 4191 naar 3771.Het cvb ziet hiervoor drie mogelijkheden. Een ‘eenvoudige’ manier is de korting evenredig te verdelen over de zes boxen waarin studentenclubs zijn onderverdeeld. Het is dan aan de verenigingen zelf hoe ze efficiënter met hun bestuurswerk omgaan.

Een tweede mogelijkheid is het maximum aantal garantiemaanden per fulltime bestuursfunctie terug te brengen van twaalf naar negen maanden. Dat levert 405 maanden op. De resterende vijftien maanden komen uit het terugbrengen van het maximum aantal bestuursmaanden per student van achttien naar vijftien maanden. Voor het komend collegejaar zou dit betekenen dat gezelligheidsverenigingen honderd maanden (7,7 procent) inleveren, studieverenigingen 175 maanden (14,5 procent), disputen tien maanden (9,6 procent) en sport- en cultuurverenigingen dertig maanden (4,1 procent). ‘Politieke besturen’ zoals studentenraad (sr) en VSSD zouden met 55 maanden (19 procent) relatief het meest inleveren. Studentenprojecten zouden 25 maanden (6,2 procent) minder krijgen en lustra en overige verenigingen tien maanden (7,5 procent) minder.

Studenten mogen zelf met een derde alternatief komen. Zolang het maar gaat om 420 maanden krimp, waarmee het cvb 125 duizend euro bespaart. Wellicht is volgend jaar een tweede bezuinigingsslag nodig.De sr gaat hier niet in mee en vraagt het cvb het voorgenomen besluit in te trekken. De bezuiniging zou de mogelijkheden voor ontplooiing aantasten.Bovendien, zo vindt de sr, gaat het college uit van onjuiste aannames. Zo zouden studenten al inleveren door ‘een vermindering van student-assistenten en docenten, en door grotere onderwijsgroepen’. Ook zou het college er ten onrechte van uitgaan dat de bezuiniging geringe gevolgen heeft. Studenten zouden juist minder bereid zijn om in besturen en commissies te gaan zitten.

Dat er nog niet eerder op RAS-maanden werd bezuinigd, is volgens de sr onjuist en ook geen reden om dat nu dan maar wel te doen. De hoeveelheid RAS-maanden bleef van 2003 tot 2008 constant (4105), maar tegelijkertijd groeide het aantal studenten van 13.563 naar 15.321. ‘Dit komt overeen met een bezuiniging van tien procent op financiële steun.' Het afgelopen jaar kwamen er 86 RAS-maanden bij, maar met ‘16.400 studenten is dat een bezuiniging van vijftien procent ten opzichte van 2003’.De sr pleit juist voor behoud van de huidige RAS-maanden, omdat 125 duizend euro bezuinigen ‘geen zoden aan de dijk zet’ op een begroting van 500 miljoen euro. Bovendien zijn studentenorganisaties niet te vergelijken met faculteiten en afdelingen die ook tien procent moeten ‘flexibiliseren’.Tot slot is de regeling nog maar twee jaar geleden aangepast. Verenigingen hebben toen ‘flink moeten inleveren’ om ook studentenprojecten maanden te kunnen bieden. Donderdag 11 maart overlegt het cvb met de sr.

 Stralend, vol trots en met jongensachtig plezier nam hij plaats in de cabine van de heimachine om symbolisch de eerste paal te slaan voor de brug die het plein voor IO moet verbinden met de Mekelweg. “Leuk werk hoor”, zei De Bont, nadat hij met enige tegenzin zijn plekje weer afstond zodat een medewerker van Arcadis de laatste klappen kon geven.

Dat het overduidelijk de allerlaatste heipaal was die De Bont de grond in mocht jagen – meteen nadat ‘zijn’ paal in de bodem was verdwenen, reed de heimachine weg en werden de laatste rijplaten verwijderd – mocht voor hem de pret al evenmin drukken.

Voor De Bont herleefden oude tijden. “Ik kom uit een agrarisch milieu. Als vierjarige zat ik al op een trekker”, verklaarde hij. Het ging hem bovendien om de symbolische waarde van zijn actie, zo maakte hij bij het inschenken van de champagne duidelijk.

Mede dankzij de door hem geheide paal wordt het heringerichte plein voor IO via de te bouwen brug een logisch geheel met de rest van het Mekelpark. En, met dank aan een boom die beslist niet mocht sneuvelen, komt de brug vrijwel in een lijn te liggen tussen de IO-ingang en die van de Aula.

Dit laatste tot genoegen van De Bont: “Zonder die boom zou de brug meer naar links komen, want we zaten te dicht bij Werktuigbouwkunde. Dan zou je meters moeten omlopen.” En dat zou in zijn ogen flink schelen in de beleving dat het plein voor IO echt hoort bij het Mekelpark. De brug moet aan het begin van het nieuwe collegejaar klaar zijn.