Het nieuwe lab van verkeersbouwkunde wordt op 21 januari officieel geopend. De verhuizing van het lab naar Stevin II vanaf Stevin IV, waar de sectie twintig jaar zat, is moeizaam verlopen door tegengestelde belangen.

,,Verhuizen is nooit leuk‘', zegt prof.ir. Louis de Quelerij, decaan van civiele techniek. ,,Maar ik denk dat het nieuwe lab er uiteindelijk beter op is geworden'', zegt hij. ,,We konden de mogelijkheid aangrijpen om apparatuur te vernieuwen.''De reden voor de verhuizing was financieel van aard. ,,We konden zes ton besparen door Stevin IV aan TNO-Bouw te verhuren en Stevin I, dat verouderd is, af te stoten'', zegt De Quelerij. ,,In vergelijking met andere faculteiten waren wij het meeste geld aan huisvesting kwijt. Iedere bezuinigingsmogelijkheid waarbij we niet op personeel hoeven te korten grijpen we dankbaar aan, nu studentenaantallen al jaren teruglopen.''Het wetenschappelijk personeel van de sectie verkeers- en railbouwkunde wilde niet verhuizen. ,,Wij zijn gedwongen', zegt een wetenschappelijk medewerker die niet met zijn naam in de krant wil. ,,Wij zaten er helemaal niet op te wachten. Het kost enorm veel tijd en is nadelig voor het onderzoek.''De medewerker zegt dat twee partijen tegenover elkaar stonden. ,,Je had aan de ene kant de onderzoekers, die gewoon wetenschap willen bedrijven en aan de andere kant de directie vastgoed. Die wilde zoveel mogelijk vierkante meters lozen, omdat dit geld oplevert. Dat gaf een spanningsveld.''Volgens dr.ir. Sandra Erkens van verkeersbouwkunde is er wel degelijk veel aan het nieuw lab verbeterd. ,,Het is veel meer aangepast aan modern onderzoek, met meer computerfaciliteiten, en je kunt er betere proeven doen met asfaltpreparaten'', zegt ze. ,,Maar ik kan de frustratie van sommigen begrijpen. Die hebben hun onderzoek moeten afbreken, en als je de opstelling opnieuw moet opzetten is het zuur als het niet meer werkt.''Volgens Sacha Klinkhamer van de directie vastgoed was de operatie absoluut nodig. ,,Ik vind dat secties niet alleen aan zichzelf moeten denken maar ook het belang van de faculteit. Er moest gewoon fors bezuinigd worden. De middenhal van Stevin II stond voor de helft leeg, een deel van het oude lab werd niet gebruikt en wij hadden ons contractueel verplicht TNO te huisvesten. We konden twee vliegen in een klap slaan door het oude lab af te stoten en TNO onderdak te geven. Bovendien is de sectie gezondheidstechniek, die moest verhuizen naar Stevin III, wel tevreden.'’

,,Verhuizen is nooit leuk‘', zegt prof.ir. Louis de Quelerij, decaan van civiele techniek. ,,Maar ik denk dat het nieuwe lab er uiteindelijk beter op is geworden'', zegt hij. ,,We konden de mogelijkheid aangrijpen om apparatuur te vernieuwen.''De reden voor de verhuizing was financieel van aard. ,,We konden zes ton besparen door Stevin IV aan TNO-Bouw te verhuren en Stevin I, dat verouderd is, af te stoten'', zegt De Quelerij. ,,In vergelijking met andere faculteiten waren wij het meeste geld aan huisvesting kwijt. Iedere bezuinigingsmogelijkheid waarbij we niet op personeel hoeven te korten grijpen we dankbaar aan, nu studentenaantallen al jaren teruglopen.''Het wetenschappelijk personeel van de sectie verkeers- en railbouwkunde wilde niet verhuizen. ,,Wij zijn gedwongen', zegt een wetenschappelijk medewerker die niet met zijn naam in de krant wil. ,,Wij zaten er helemaal niet op te wachten. Het kost enorm veel tijd en is nadelig voor het onderzoek.''De medewerker zegt dat twee partijen tegenover elkaar stonden. ,,Je had aan de ene kant de onderzoekers, die gewoon wetenschap willen bedrijven en aan de andere kant de directie vastgoed. Die wilde zoveel mogelijk vierkante meters lozen, omdat dit geld oplevert. Dat gaf een spanningsveld.''Volgens dr.ir. Sandra Erkens van verkeersbouwkunde is er wel degelijk veel aan het nieuw lab verbeterd. ,,Het is veel meer aangepast aan modern onderzoek, met meer computerfaciliteiten, en je kunt er betere proeven doen met asfaltpreparaten'', zegt ze. ,,Maar ik kan de frustratie van sommigen begrijpen. Die hebben hun onderzoek moeten afbreken, en als je de opstelling opnieuw moet opzetten is het zuur als het niet meer werkt.''Volgens Sacha Klinkhamer van de directie vastgoed was de operatie absoluut nodig. ,,Ik vind dat secties niet alleen aan zichzelf moeten denken maar ook het belang van de faculteit. Er moest gewoon fors bezuinigd worden. De middenhal van Stevin II stond voor de helft leeg, een deel van het oude lab werd niet gebruikt en wij hadden ons contractueel verplicht TNO te huisvesten. We konden twee vliegen in een klap slaan door het oude lab af te stoten en TNO onderdak te geven. Bovendien is de sectie gezondheidstechniek, die moest verhuizen naar Stevin III, wel tevreden.'’