Minister Van Engelshoven wil instellingen niet meer ruimte geven om strenger te selecteren aan de poort. Daarmee legt ze een belangrijke aanbeveling uit het AWTI-advies naast zich neer.
(Foto: Dirk Wouters, Pixabay)

Minister Van Engelshoven wil instellingen niet meer ruimte geven om strenger te selecteren aan de poort, zoals ook de TU Delft dat wil.

Instellingen moeten, vooral bij bacheloropleidingen, meer mogelijkheden krijgen om strenger te selecteren aan de poort, stelde de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) vorige week. Op die manier kunnen hogescholen en universiteiten zich sterker profileren en meer studenten koppelen aan een passende studie. Collegevoorzitter en rector magnificus van de TU Delft Tim van der Hagen was een van de opstellers van het advies.

D66 ziet niets in het voorstel. “Dat gaan we natuurlijk niet doen”, zei Kamerlid Van Meenen tijdens een debat over de staat van het onderwijs. Hij is vooral bezorgd over de toegankelijkheid van het hoger onderwijs: het aantal selectieve masters neemt toe en één op drie wo-masters biedt geen schakeltrajecten voor hbo’ers. “Nu pleit nota bene de AWTI voor nog meer selectie aan de poort!”

Worstelen
Minister Van Engelshoven kon zijn zorgen snel wegnemen. Ze is niet van plan die aanbeveling van de AWTI over te nemen omdat ze zegt te hechten aan een goede toegankelijkheid. Instellingen worstelen bovendien erg met hun selectiemethodes. Die leiden soms tot ongewenste zelfselectie, zei ze.

Wordt het geen tijd voor een commissie toegankelijkheid, vroeg haar fractiegenoot Van Meenen. Daar is Van Engelshoven geen voorstander van. Volgens haar wordt de toegankelijkheid in het hoger onderwijs voldoende gewaarborgd door onder meer de inspectie. Als die signalen krijgt dat er iets mis is, gaat ze daar direct mee aan de slag, verzekerde de minister.

HOP, Inge Schouten