Overslaan en naar de inhoud gaan
Faculteit Bouwkunde, student aan de studie
Te hoge of langdurige prestatiedruk ervaart, kan dit negatieve gevolgen hebben voor het welzijn van studenten. (Foto ter illustratie: Thomas Zwart)

Hoger onderwijs mag best uitdagend zijn, vindt minister Van Engelshoven, maar studenten moeten niet stijf staan van de stress. Samen met de instellingen zoekt ze naar oplossingen.

Stress onder studenten is een belangrijk onderwerp, antwoordt Van Engelshoven op Kamervragen van onder anderen Frank Futselaar (SP) over een onderzoek bij de Hogeschool Windesheim. Daaruit bleek dat 62 procent van de ondervraagde studenten op allerlei manieren leven veel prestatiedruk ervaart.

Op aansporing van de Tweede Kamer is ze in gesprek met de universiteiten en hogescholen, studentpsychologen, studentenorganisaties en experts om daar iets aan te doen. De instellingen “hebben het probleem op hun netvlies”, schrijft ze. De hogescholen Windesheim en Inholland zijn daarvan goede voorbeelden.

Uitdagend

VVD-Kamerlid Roald van der Linde maakt zich duidelijk minder zorgen over stress bij studenten en draaide de redenering van de onderzoekers om: “Moet a contrario niet worden verondersteld dat 38 procent van de studenten blijkbaar geen of weinig druk ervaart om te presteren in het met belastinggeld gefinancierde hoger onderwijs?”

Dat klopt niet volgens Van Engelshoven: 62 procent van de ondervraagde studenten heeft “vaak” of “erg vaak” werkdruk, 30,3 procent “soms”, 6,6 procent “zelden” en 1,5 procent “nooit”. “Op basis van dit onderzoek kan dus niet worden verondersteld dat 38 procent van de studenten geen of weinig studiedruk ervaart.”

Ze is het eens met Van der Linde dat goed hoger onderwijs de student hoort uit te dagen. “Het haalt studenten uit hun comfort zone en spreekt hen aan op hun passie en talenten. Maar wanneer de student te hoge of langdurige prestatiedruk ervaart, kan dit negatieve gevolgen hebben voor het welzijn van de student en, al dan niet indirect, op het studieverloop.”

Komend voorjaar komt ze erop terug, belooft ze.

HOP, Hein Cuppen

Krijg Delta updates

Click here to unsubscribe