In september krijgen studenten weer onderwijs op de campus. Dat kan zonder anderhalve meter afstand, maar wel met mondkapjes en hooguit 75 studenten in de collegezaal.
In september zal iedereen nog steeds een mondkapje dragen in de hal en op de gang. (Foto: Dalia Madi)

In september krijgen studenten weer onderwijs op de campus. Dat kan zonder anderhalve meter afstand, maar wel met mondkapjes en hooguit 75 studenten in een collegezaal.

Read in English

Dat is het ‘basisscenario’ dat demissionair minister Van Engelshoven schetst in een brief aan bestuurders in het mbo en het hoger onderwijs. Met dit scenario kunnen de onderwijsinstellingen zich voorbereiden op het nieuwe studiejaar.

In september zal iedereen nog steeds een mondkapje dragen in de hal en op de gang. Ook zullen de pijlen op de grond, die looproutes aangeven, niet verdwenen zijn. De onderwijsinstellingen moeten hun gebouwen zo inrichten “dat contacten beperkt blijven”.

Superspread events
Verder zullen studenten en niet-gevaccineerde medewerkers vrijwillig zelftests gebruiken “om het epidemiologische beeld te verbeteren”, hoopt de minister. Zo wil ze superspread events voorkomen.

Er zijn twee terugvalscenario’s met strengere regels

Voor tentamens mogen studenten overigens wel met meer dan 75 personen bijeenkomen. Ook in de bibliotheek en andere studieplaatsen zullen er geen beperkingen van het aantal aanwezigen meer gelden.

Tenminste, als alles loopt zoals de minister verwacht. Er zijn twee terugvalscenario’s met strengere regels. In het eerste scenario kunnen studenten bijvoorbeeld met een vaccinatie- of testbewijs toegang krijgen tot ‘bubbels’ die de anderhalve meter mogen loslaten. In een tweede, strenger terugvalscenario zijn zelfs die bubbels niet toegestaan en gaat het onderwijs weer zo veel mogelijk online.

Optimaal
Aan de andere kant is er een optimaal scenario, waarin corona zo goed als verdwenen is. Daarin moet je nog steeds thuisblijven als je klachten hebt, maar de andere maatregelen zijn dan geschrapt: geen zelftests, geen anderhalve meter, geen beperking van het aantal studenten in de zaal enzovoorts.

In het basisscenario kunnen de introductieweken gewoon doorgaan

Wel moeten de instellingen slim blijven roosteren, zodat studenten niet allemaal tegelijk in de bus, trein of tram stappen. In overleg met de vervoersmaatschappijen gaan ze ‘piekdrukte’ voorkomen.

Introductieweek
En de introductieweek? “Voor studenten die starten met een studie zijn deze activiteiten van groot belang”, vindt de minister. Hoe sneller de organisatoren weten wat straks wel en niet mag, hoe beter. In het zogeheten basisscenario kunnen de introductieweken gewoon doorgaan, maar over de ‘randvoorwaarden’ moeten de burgemeesters en veiligheidsregio’s nog nadenken.

Het kabinet vraagt de experts van het OMT (Outbreak Management Team) om uiterlijk in juli de knoop door te hakken en te zeggen welk scenario het wordt.

HOP, Bas Belleman