Overslaan en naar de inhoud gaan
Miljoenen voor quantumcomputer

De aankondiging van een Qutech centre in Delft door minister Kamp in zijn innovation lecture op 2 oktober was het startsein voor een onderzoeksprogramma voor de ontwikkeling van de quantumcomputer.

“Qutech is een voorbeeldig resultaat van samenwerking op het gebied van innovatie”, aldus Kamp (economische zaken) die ‘de beste onderzoekers’ wil koppelen aan ‘de meest innovatieve ondernemers’ om revolutionaire technieken tot nieuwe producten te ontwikkelen.

De TU leidt het Qutech project. Onderzoekers van de faculteiten Technische Natuurwetenschappen (TNW) en Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) gaan onder leiding van prof.dr.ir. Leo Kouwenhoven samenwerking aan met instituten als Sron en TNO voor aanvullende technische expertise. Bedrijven zijn betrokken vanwege strategische research (Microsoft), voor ontwikkeling van hightech onderdelen of voor gebruik van de quantumkennis in bijvoorbeeld sensoren.

De overheid draagt jaarlijks vier miljoen euro bij aan Qutech vanuit de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM). De TU doet daar vijf miljoen bij. Aanvullende bijdragen worden tegemoet gezien vanuit NWO, FOM, STW en het bedrijfsleven. Eind vorig jaar ontvingen de onderzoekers eveneens vijftien miljoen euro uit Europa.
Lange tijd is er een enorme spagaat geweest tussen de verwachtingen van de quantumcomputer en de praktijk van het onderzoek. Van de quantumcomputer werd verwacht dat die een enorme rekencapaciteit oplevert, maar in praktijk blijven de quantumbits (‘qubits’) maar een fractie van een seconde stabiel en valt er nog weinig te rekenen.

De laatste jaren is er vooral in de groep quantumtransport (TNW) flinke vooruitgang geboekt in het onderzoek. De ontdekking van het Majoranadeeltje was een flinke stap in de goede richting, evenals de ontwikkeling van stabiele quantumbits in diamant en de communicatie tussen quantumbits. Stuk voor stuk ontdekkingen die door Science en Nature prominent gebracht werden.

Nu zegt Kouwenhoven: “Het is onze ambitie om als eerste ter wereld een werkende quantumcomputer te ontwikkelen. Wetenschappelijk benaderen we nu het punt dat we kunnen bewijzen dat we zo’n computer ook echt kunnen bouwen, dus het is nu cruciaal om intensief te gaan samenwerken met de hightech sector in Nederland, die gelukkig van heel hoog niveau is.”

Qutech mag het vlaggenschip van het Innovatiecontract zijn, qua omvang beslaat het enkele procenten van het budget. De totale waarde van het Nederlands kennis en innovatiecontract bedraagt vier miljard euro voor 2014 en 2015, waarvan iets minder dan de helft afkomstig is van het bedrijfsleven. De topsector High Tech Systemen en Materialen, waaronder ook nanotechnologie en ICT vallen, is met een jaarlijks budget van ruim 700 miljoen de grootste onder de negen topsectoren. De opvolgende topsectoren zijn energie (270 miljoen per jaar) en Life Sciences & Health (170 miljoen per jaar). HTSM kent met 550 miljoen per jaar een opvallend hoge bijdrage van het bedrijfsleven ten opzichte van de overheidssteun (180 miljoen per jaar). 

Krijg Delta updates

Click here to unsubscribe