Maar liefst zeven benoemingen voor het Antoni van Leeuwenhoekhoogleraarschap zijn dit jaar toegewezen aan de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW).

Naast TNW krijgt ook Bouwkunde/OTB een Van Leeuwenhoekhoogleraar. Bij Informatietechnologie en Systemen (ITS) zijn vijf nieuwe hoogleraren benoemd, bij Ontwerp, Constructie en Productie (OCP) drie, en bij TNW/IRI (de TU-kerncentrale) één.Met de benoemingen wil het cvb veelbelovende wetenschappers behouden voor de TU. In alle gevallen gaat het om medewerkers met excellente prestaties op wetenschappelijk gebied. De Van Leeuwenhoekhoogleraar heeft, anders dan een regulier hoogleraar, geen eigen leerstoel. Het cvb constateert overigens met enige zorg dat het aantal voordrachten van TNW en ITS dit jaar onevenredig groot was.Dat TNW met zeven nieuwe hoogleraren uit de bus komt, is niet verwonderlijk. Ook in voorgaande jaren scoorde TNW hoog bij de benoemingen. Prof.dr. Henny Zandbergen, Van Leeuwenhoekhoogleraar sinds 1999, constateert, terugkijkend op zijn benoeming: ,,Qua internationale erkenning heeft het voor mij niet zoveel verschil gemaakt, maar nationaal wel.‘'Bij OTB zijn ze erg blij met de benoeming van hun eerste hoogleraar. ,,Zowel voor Bouwkunde als voor OTB is dit erg belangrijk. Het betekent in elk geval een verbreding van de intellectuele basis van de faculteit'', zegt de zojuist benoemde prof.dr. Peter Boelhouwer. ,,Voor ons is dit een belangrijke stap om OTB in de TU in te kaderen.''Onder de benoemde hoogleraren zijn drie vrouwen. Eén bij OCP en twee bij ITS. Het aantal vrouwelijke hoogleraren aan de TU is daarmee gestegen van zes naar negen. Een van hen, prof.dr. Lina Sarro van ITS: ,,Mijn vrijheid bij het uitvoeren van onderzoeksplannen wordt groter. Het is prettig om te merken dat de TU moeite doet om mensen hier te houden, want ik wil mijn onderzoek graag hier afronden.'’

Naast TNW krijgt ook Bouwkunde/OTB een Van Leeuwenhoekhoogleraar. Bij Informatietechnologie en Systemen (ITS) zijn vijf nieuwe hoogleraren benoemd, bij Ontwerp, Constructie en Productie (OCP) drie, en bij TNW/IRI (de TU-kerncentrale) één.Met de benoemingen wil het cvb veelbelovende wetenschappers behouden voor de TU. In alle gevallen gaat het om medewerkers met excellente prestaties op wetenschappelijk gebied. De Van Leeuwenhoekhoogleraar heeft, anders dan een regulier hoogleraar, geen eigen leerstoel. Het cvb constateert overigens met enige zorg dat het aantal voordrachten van TNW en ITS dit jaar onevenredig groot was.Dat TNW met zeven nieuwe hoogleraren uit de bus komt, is niet verwonderlijk. Ook in voorgaande jaren scoorde TNW hoog bij de benoemingen. Prof.dr. Henny Zandbergen, Van Leeuwenhoekhoogleraar sinds 1999, constateert, terugkijkend op zijn benoeming: ,,Qua internationale erkenning heeft het voor mij niet zoveel verschil gemaakt, maar nationaal wel.‘'Bij OTB zijn ze erg blij met de benoeming van hun eerste hoogleraar. ,,Zowel voor Bouwkunde als voor OTB is dit erg belangrijk. Het betekent in elk geval een verbreding van de intellectuele basis van de faculteit'', zegt de zojuist benoemde prof.dr. Peter Boelhouwer. ,,Voor ons is dit een belangrijke stap om OTB in de TU in te kaderen.''Onder de benoemde hoogleraren zijn drie vrouwen. Eén bij OCP en twee bij ITS. Het aantal vrouwelijke hoogleraren aan de TU is daarmee gestegen van zes naar negen. Een van hen, prof.dr. Lina Sarro van ITS: ,,Mijn vrijheid bij het uitvoeren van onderzoeksplannen wordt groter. Het is prettig om te merken dat de TU moeite doet om mensen hier te houden, want ik wil mijn onderzoek graag hier afronden.'’