Meerderheid eerstejaarsstudenten is voorstander van ontgroeningen delta tu delft

Studentenverenigingen liggen onder vuur wegens de vernederingen en fysieke mishandelingen die geregeld plaatsvinden tijdens ontgroeningen. Toch vindt een grote meerderheid van de nieuwe eerstejaars dat de initiaties onderdeel moeten blijven uitmaken van de kennismaking bij de corpora.

“Ontgroeningen zijn toch lachen man, natuurlijk moeten die blijven bestaan.” “Het is mensonterend. Zo ga je niet met je medemensen om. Mee stoppen.” Delta hield vorige week een enquête op de informatiemarkt tijdens de OWee. Studenten kregen de volgende stelling voorgelegd: ‘Ontgroeningen bij studentenverenigingen moeten blijven’. De reacties liepen wijd uiteen. Maar wat vooral opviel is dat bijna tachtig procent van de studenten het eens was met de stelling.

Meerderheid eerstejaarsstudenten is voorstander van ontgroeningen tudelft delta
Ontgroeningen zijn nu eenmaal traditie en moeten daarom behouden blijven, vinden veel eerstejaarsstudenten.

Honderdachtentachtig studenten vulden de enquête in. De leeftijd van de respondenten ligt gemiddeld rond de 19 jaar. Delta pretendeert hiermee niet een representatieve poll te hebben georganiseerd. Maar één conclusie lijkt gerechtvaardigd: een overgrote meerderheid vindt niet dat ontgroeningen in de ban moeten.

77,7 Procent gaf aan het eens te zijn met de stelling ‘Ontgroeningen bij studentenverenigingen moeten blijven’. Onder mannen lag dit percentage iets hoger (80,6 procent) dan onder de vrouwen (70,4 procent).

Studenten die bij de faculteit EWI gaan studeren (29 respondenten) lijken het meest gekant tegen ontgroeningen: meer dan veertig procent van de geënquêteerden vindt dat het afgelopen moet zijn met dit ritueel. Aan de andere kant van het spectrum, bij TBM (helaas slechts 8 respondenten), was iedereen voor het behoud van ontgroeningen.

Veel van de studenten die het eens waren met de stelling, en die hun antwoord hebben toegelicht, gaven aan dat de ontgroeningen wat hen betreft minder extreem moeten. Een greep uit de reacties:

“Ontgroeningen zijn prima, mits ze op een respectvolle manier plaatsvinden.”

“Ontgroeningen moeten veilig zijn en mensen moeten minder worden afgezeken.”

“Het mag niet escaleren tot lichamelijk of mentaal letsel.”

Vierendertig studenten gaven aan voorstander te zijn van ontgroeningen omdat deze zorgen voor hechte groepsbanden. Lees hier meer over de vermeende effecten van ontgroeningen op groepsbanden. Ook het argument dat ontgroeningen nu eenmaal traditie zijn, werd veelvuldig genoemd.