De vereniging voor universiteiten Vsnu wil de medezeggenschap op de universiteiten verbeteren.Studenten en personeel hebben nauwelijks invloed op het bestuur van de universiteit.

De informatie aan medezeggenschapsraden is slecht en de colleges van bestuur doen liever zaken met decanen en raden van toezicht.Dat blijkt uit de landelijke evaluatie van de MUB (wet modernernisering universitaire bestuursorganen). Bij de invoering van die wet in 1997 werden de universiteitsraden vervangen door medezeggenschapsraden. Gevolg is dat studenten en personeel niet meer mogen meebeslissen over het bestuur van universiteiten en faculteiten, maar nog wel mogen meepraten.In de evaluatie geeft nu ook de Vsnu aan dat ‘een gedegen medezeggenschap nog onvoldoende tot ontwikkeling is gekomen'. Het opkomstpercentage voor de verkiezingen is laag, er is weinig animo zitting te nemen in een raad. Bovendien ontbreekt de deskundigheid ervoor. De universiteiten zien voor zichzelf een 'inspanningsverplichting' om 'betrokkenheid' en 'participatie' te verbeteren.Cultuurverandering is ook de remedie van minister Hermans voor de gebrekkige medezeggenschap, zo blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer. De bewindsman belooft met de universiteiten te kijken naar de openbaarheid van de notulen en agenda's van bestuursvergaderingen. Ook wil hij de scholingsmogelijkheden voor leden van medezeggenschapsraden onder de aandacht brengen.De minister ziet echter niets in voorstellen van Lsvb en ISO om de cvb’s met wetten te dwingen tot betere informatievoorziening. Dat strookt niet met de deregulering, een van de belangrijkste doelen van de MUB. Om dezelfde reden doet de minister niets met het voorstel van de LSVb om alle adviesrechten van medezeggenschapsraden weer instemmingsrechten te maken. (HOP/PH)

De vereniging voor universiteiten Vsnu wil de medezeggenschap op de universiteiten verbeteren.Studenten en personeel hebben nauwelijks invloed op het bestuur van de universiteit. De informatie aan medezeggenschapsraden is slecht en de colleges van bestuur doen liever zaken met decanen en raden van toezicht.Dat blijkt uit de landelijke evaluatie van de MUB (wet modernernisering universitaire bestuursorganen). Bij de invoering van die wet in 1997 werden de universiteitsraden vervangen door medezeggenschapsraden. Gevolg is dat studenten en personeel niet meer mogen meebeslissen over het bestuur van universiteiten en faculteiten, maar nog wel mogen meepraten.In de evaluatie geeft nu ook de Vsnu aan dat ‘een gedegen medezeggenschap nog onvoldoende tot ontwikkeling is gekomen'. Het opkomstpercentage voor de verkiezingen is laag, er is weinig animo zitting te nemen in een raad. Bovendien ontbreekt de deskundigheid ervoor. De universiteiten zien voor zichzelf een 'inspanningsverplichting' om 'betrokkenheid' en 'participatie' te verbeteren.Cultuurverandering is ook de remedie van minister Hermans voor de gebrekkige medezeggenschap, zo blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer. De bewindsman belooft met de universiteiten te kijken naar de openbaarheid van de notulen en agenda's van bestuursvergaderingen. Ook wil hij de scholingsmogelijkheden voor leden van medezeggenschapsraden onder de aandacht brengen.De minister ziet echter niets in voorstellen van Lsvb en ISO om de cvb’s met wetten te dwingen tot betere informatievoorziening. Dat strookt niet met de deregulering, een van de belangrijkste doelen van de MUB. Om dezelfde reden doet de minister niets met het voorstel van de LSVb om alle adviesrechten van medezeggenschapsraden weer instemmingsrechten te maken. (HOP/PH)