ActiviteitenTechniek 2002Waar blijven de meiden?Het Platform Diversiteit organiseert op 28 februari uur een lunchlezing.

Thema is de (vergroting) van de instroom van meisjes in technische opleidingen. Sprekers zijn: mw.drs. C.Booy, directeur VHTO en mw. dr. A. Dahanayake, UHD bij TBM. Zelf ook ideeën over de zin en onzin van meiden en techniek? Discussieer dan mee!Plaats en tijd: Grote Vergaderzaal TA, Mijnbouwstraat 120, Delft, 12.30-14.00 uur.Informatie: www.diversiteit.tudelft.nlAlgemeenBridgeBinnenkort kan weer gestreden worden om het kampioenschap bridgen van de TUDelft. Anders dan andere jaren wordt deze wedstrijd, die ieder jaar georganiseerd wordt door bridgeclub Prometheus, gespeeld op zaterdag en wel : 2 maart.Plaats: Kantine Hoofdgebouw TU Delft, Michiel de Ruiterweg 10, Delft, 015-2786462.De wedstrijden beginnen om 10.00 uur; de zaal is open om 9.30 uur.Ieder paar waarvan beide spelers aan de TU verbonden zijn (medewerkers en studenten) is welkom. U kunt zich aanmelden bij de secretaris: A.C.Mulder, 015-2561736, e-mail: toncmulder@hetnet.nlKosmologieEen van de meest uitdagende aspecten van de kosmologie, de kennis van het heelal tot op de allergrootste schalen en vanaf het allereerste begin, is de vraag naar de toekomst van het universum. Tot voor kort wees onderzoek in de richting van een steeds langzamere uitdijing van het heelal met zelfs de mogelijkheid van een implosie, culminerend in een Big Crunch. Maar recente waarnemingen en berekeningen duiden er steeds vaker op dat het heelal eeuwig zal blijven uitdijen en donkerder, leger en killer wordt. Wat betekent dat voor onze toekomst en ons ‘zicht’ op andere Melkwegstelsels? State-of-the-art van het kosmologisch onderzoek naar de toekomst van het heelal door Govert Schilling.Plaats en tijd: Speakers, Burgwal 45-49, Delft, 25 februari 20.15 uur. Toegang gratis.Informatie: 015-2783988, studiumgenerale@tudelft.nl, WWW.sg.tudelft.nlCursussenDTODe Dienst Technische Ondersteuning organiseert binnenkort o.a. de volgende cursussen:Access 2000 Beheer. In deze cursus ligt de nadruk op beheer en beveiliging van Access bij meer, gelijktijdige, gebruikers. Na afloop van de cursus bent u in staat om een Access-database te beheren gebruik makend van de uitgebreide mogelijkheden die Access biedt. De cursus duurt een dag en vindt plaats op 20 maart (hele dag).Access 97/2000 Basis . Access is het database-managementsysteem van Microsoft Office. Het is een programma waarmee u grote hoeveelheden gegevens kunt opslaan en beheren en waarmee u onderlinge relaties tussen deze gegevens kunt definiëren. Na afloop van de cursus kunt u databases raadplegen en onderhouden. Bij aanvang van de cursus kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van Access 97 of Access 2000. De cursus duurt vier dagdelen en vindt plaats op 19, 20, 26 en 27 maart (ochtenden).Excel 97/2000 Basis . Excel is het spreadsheetpakket van Microsoft Office. Na afloop van de cursus bent u vertrouwd met de belangrijkste basisfuncties van Excel en kunt u zelfstandig spreadsheets en grafieken maken en afdrukken. Bij aanvang van de cursus kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van Excel 97 of Excel 2000. De cursus duurt vier dagdelen en vindt plaats op 19, 21, 26 en 28 maart (ochtenden).Helpdesk. Deze cursus gaat in op het incident management bij de helpdesks van de TU Delft. Na afloop van de cursus weet u hoe de diverse processen samenhangen en kunt u het functioneren van de helpdesk en specialisten beter begrijpen. De cursus duurt een dag en vindt plaats op 25 maart (hele dag).Office 2000 integratie . Tijdens de cursus wordt de uitwisseling van gegevens tussen de verschillende Office-pakketten behandeld. Na afloop van de cursus kunt u beter bepalen welk pakket u voor welke taak inzet. Kennis van Windows en Word en één of twee andere Office-pakketten is vereist. De cursus duurt twee dagdelen en vindt plaats op 22 en 25 maart (ochtenden).Word 97/2000 Basis . Word is de tekstverwerker van Microsoft Office. Tijdens deze cursus leert u het pakket efficiënt te gebruiken. Er wordt onder meer aandacht besteed aan de spelling- en grammaticacontrole. Na afloop van de cursus bent u in staat zelfstandig documenten samen te stellen met behulp van de mogelijkheden van Word. Bij aanvang van de cursus kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van Word 97 of Word 2000. De cursus duurt vier dagdelen en vindt plaats op 19, 20, 26 en 27 maart (middagen).Informatie: Helpdesk DTO 015-2782000 of bekijk onze website, www.dto.tudelft.nl/homecur.htm.TNO-TPDOp 31 mei, 7 en 14 juni organiseert TNO TPD een cursus Design of Experiments. Tijdens deze cursus wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden behandeld hoe volgens statistische principes zo efficiënt mogelijk kan worden geëxperimenteerd. De cursus is gericht op onderzoek naar relaties tussen in te stellen factoren en te meten variabelen.Plaats: Cursuszaal DTO, Delft.Informatie: 015-2692281 of e-mail: mbakker@tpd.tno.nlSta*dLet op!Geen formulieren met het guldenteken meer gebruiken. De IB-Groep heeft alle formulieren waarop bedragen moeten worden ingevuld aangepast aan de euro. Wilt u daarom geen formulieren met een guldenteken meer insturen? Dit bespoedigt een snellere afhandeling. U kunt eventueel de laatste juiste versie bestellen via internet (kiosk)of telefoon. Ook kunt u op de site veel formulieren direct invullen. Dan weet u ook dat u de juiste versie hebt.BelastingaftrekMet de inwerkingtreding van de Wet Inkomsten Belasting 2001 (WIB2001) is de aftrekpost voor studerende kinderen in stand gebleven. De maximale aftrekpost bedraagt % gelijk in het oude stelsel % 8100 gulden. Bepalend voor het bedrag dat in aftrek mag worden gebracht is de mate waarin de ouders bijdragen aan de kosten van levensonderhoud van het studerende kind en of het kind uit of thuiswonend is.De aftrek geldt alleen als er geen recht bestaat op gemengde studiefinanciering dus op de prestatielening. Het recht op de OV-studentenkaart weegt alleen mee in de berekening van de mate waarin de ouder het kind onderhoudt. De leeftijdsgrens voor forfaitaire lastenaftrek levensonderhoud (studerende) kinderen is binnen de WIB 2001 opgehoogd naar 30 jaar. Heeft het kind de leeftijd van 30 jaar bereikt dan kan geen aftrek meer plaatsvinden.Meer informatie: www.belastingdienst.nlE-mailadresstad@tudelft.nl is vanaf heden het nieuwe e-mail adres van het StudentenadviesbureauPostacademischDe Prospectus voor 2002-2003 van het postgraduate laboratory of architecture van het Berlage Instituut.12 pas afgestudeerde academici met belangstelling voor internationaal werk mogen met een subsidie van het Nuffic meedoen aan de 3 maanden durende Leergang Buitenlandse Betrekkingen bij het Instituut Clingendael, voorwaarden: www.clinendael.nl. Uiterste aanmelddatum 1 juni.ArbeidsmarktHet uitgebreide programma van de Nationale Carrièrebeurs 22 en 23 februari in Amsterdam RAI. Het wekelijks overzicht van vacatures bij organisaties van internationale samenwerking met veel vacatures op gebied van chemie, wiskunde en natuurkunde, naast de gebruikelijke hoeveelheid voor techniek en automatisering. Met name Triest is in de aanbieding.Summer SchoolProspectus van de Utrecht Summer School 2002 met 8 cursussen op het gebied van Health Science, 9 cursussen op gebied van taal en cultuur en 1 Human rights course.LeestafelTechnisch Weekblad nummer 6 met uiteraard Petten, maar ook een ram met dieselmotor, MRI technieken en hartbewaking in creditcard formaat.Intermediair week 6 met een special over het fenomeen %huisman%.BBBuitenland Berichten is een uitgave van het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau. Reacties en kopij kunnen worden gericht aan: Carla Hulscher (e-mail c.h.m.hulscher@tudelft.nl) en Gerdien de Graaf (e-mail g.degraaf.tudelft.nl). Indien u als medewerker of student van de TU Delft Buitenland Berichten wilt ontvangen, kunt u uw naam en e-mail adres doorgeven aan Carla Hulscher.IerlandDe Ierse overheid stelt in het kader van het Culturele Verdrag met Nederland voor 2002-2003 twee studiebeurzen en een zomerbeurs beschikbaar. De studiebeurzen zijn bestemd voor vergevorderde studenten of afgestudeerden aan universiteiten. De studiebeurzen kunnen worden aangevraagd voor een studie aan een Ierse universiteit of soortgelijke instelling van hoger onderwijs in Ierland. Kandidaten dienen zelf contact te leggen met de gastinstelling. Een goede kennis van het Engels is verplicht. De zomerbeurs is uitsluitend bestemd voor het volgen van een zomercursus aan de University Colleges in Dublin, Cork of Galway.De beurs bestaat uit een toelage van 999 Euro (zomerbeurs) of een maandtoelage van 540 Euro, incl. vrijstelling van college en inschrijfgeld (studiebeurzen).Informatie: www.wilweg.nl (zie landeninformatie Ierland).Aanvragen dienen uiterlijk 6 maart (studiebeurs) of 1 april (zomerbeurs) via het Stad bij de Nuffic te worden ingediend. De Nuffic neemt geen aanvragen in behandeling die rechtstreeks worden opgestuurd, tenzij de aanvrager niet meer aan een onderwijsinstelling is verbonden.InformatieGedetailleerde informatie alsmede aanvraagformulieren over bovengenoemde onderwerpen zijn verkrijgbaar bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau, Julianalaan 134, 2628 BL Delft, 015-2788012, receptie en informatiecentrum zijn geopend van 9.00-17.00 uur, e-mail: ssc@ssc.tudelft.nl, internet: www.stad.tudelft.nl en www.tudelft.nl/englishEnglishSingaporeThe Nanyang Technological University (Singapore) has set up the Tan Chin Tuan Academic Exchange Fellowship in Engineering programme to facilitate the exchange of full-time academic staff between NTU and overseas universities and research centres. Participants in this programme will be called Tan Chin Tuan Fellows. During their attachment, the Tan Chin Fellows will be primarily involved in research, including working on joint R&D projects with academics and researchers from the host university. Where appropriate, they may also be involved in teaching or conducting seminars in their field of expertise at the University or public leve.Participants must be full-time staff of a university or research centre. They must already be actively involved in research activities in an engineering discipline.The exchange fellow will be selected on the basis of good research capability, the merit of the proposed attachment and the potential for research collaboration between NTU and the overseas institution concerned. Applications received will be considered by a selection committee set up in NTU. The period of attachment may range from 1 to 3 months.Nominations must be made by the nominating authority (who should be at least of the level of Head of Department). Application forms are obtainable from the TU Delft Student Advisory Office, Julianalalaan 134, 2628 BL Delft, 015-2788012.Application forms must reach the NTU Office of Human Resources not later than 31 March.DeltaInleveren kopijBijdragen van faculteiten, diensten en overigen voor de mededelingenrubriek van Delta ontvangt de redactie graag per e-mail: delta@tudelft.nl. Bijdragen dienen zo beknopt mogelijk te zijn. De redactie behoudt zich het recht voor om in te korten. Aanleveren vóór vrijdag 14.00 uur. (Redactie Delta, Zuidplantsoen 4).