FaculteitenTBMWM0107tuPracticum Gesprekstechniek (1 stpt). Training van drie hele dagen over twee weken. Interviews, adviesgesprekken en gesprekken die door managers gevoerd moeten worden komen aan de orde.

Doel is kennis te krijgen van enkele belangrijke processen die een centrale rol spelen bij communicatie en te leren welke gesprekstechnieken wanneer aangewend moeten worden.Definitieve data: 13, 14 en 21 juni.Aanmelden: e.l.wardenaar@tbm.tudelft.nlActiviteitenLezingOp 21 maart organiseert de VGSD in het kader van haar Diesviering een lezing met als titel %Medische Ethiek%. De lezing zal worden gehouden door prof.dr. E. van Leeuwen, die verbonden is aan de VU te Amsterdam.Plaats en tijd: de Maerten Trompstraat 29, Delft, 19.30 uur ontvangst met koffie, de lezing begint om 20.00 uur.IQDe nieuwe technologische mogelijkheden hebben het oude idee dat een groot brein leidt tot een grote intelligentie weer nieuw leven ingeblazen. De schedelmeters van weleer, claimden dit verband ook al. Is IQ inderdaad een werkelijk bestaande, stabiele erfelijke eigenschap van een individu die "te meten" is? Of is het weinig meer dan een testconstructie vol culturele vooroordelen? Ons IQ - wat heeft dat begrip ons eigenlijk nog te zeggen? Het voortschrijdend inzicht is immers dat intelligentie ‘meervoudig' is en er eigenlijk zo'n achttal verschillende intelligenties onderscheiden zou moeten worden. Door dr. Conan Dolan.Plaats en tijd: Speakers, Burgwal 45-49, Delft, 25 maart , 20.15 uur. Toegang gratis.Informatie: 015-2783988, studiumgenerale@tudelft.nl, www.sg.tudelft.nlJezus & CoWetenschap wordt bepaald door sturing en beheersbaarheid van dingen. Welke kracht/motivatie drijft een wetenschapper? Is de Grand Unifying Theory een typisch Joods-christelijke conceptie voortvloeiend uit het monotheïstisch denken? Hebben verschillende religies een verschillende wetenschapsopvatting? Wat is het alternatief? Prometheus in de wolken. Discussie over geloof en ethiek tussen prof.dr.ir. Peter Kroes (hoogleraar filosofie) en prof.dr. Gerard Nienhuis (hoogleraar Experimentele Natuurkunde, Univ. Leiden).Plaats en tijd: Speakers, Burgwal 45-49, Delft, 27 maart 20.15 uur, toegang gratis.Informatie: 015-2783988. StudiumGenerale@tudelft.nl, www.sg.tudelft.nlDit programma van vier afleveringen kwam tot stand met medewerking van het Studentenpastoraat en (studenten van) CSR, CSFR en VGSD. De bijeenkomsten vinden plaats op vier woensdagavonden. De volgende afleveringen zijn op 10 en 24 april.AlgemeenOndernemingsraadDe datum voor de verkiezingen van de Ondernemingsraad en de Onderdeelcommissies is vastgesteld op dinsdag 24 september 2002.SporttoertooiOp 31 mei organiseert de Universiteit van Twente, in Enschede, het OCenW sporttoernooi 2002. Aan het toernooi nemen universiteiten en het Ministerie van OCenW deel. De TU Delft zal ook strijden om de beker bij het toernooi in Enschede en is nu op zoek naar sportieve medewerkers voor haar team. Het toernooi kent zowel wedstrijdsporten als een aantal recreatieve sporten. Bij de wedstrijdsporten wordt er gestreden om punten en uiteindelijk de beker. De alternatieve sporten hebben vooral een recreatieve karakter.De volgende sporten maken deel uit van de wedstrijd: badminton, bridge, schaken, tafeltennis, tennis, voetbal, volleybal (dames+heren).De alternatieve sporten zijn: klootschieten, handboogschieten, golfclinic.Voor deelname aan deze dag wordt, voor zover de dienst het toelaat, een bijzondere verlofdag bij het cvb aangevraagd. Stem het eerst zelf even af met je chef.Nadere informatie: Peter Duvé of Rick van Leeuwen, tst. 82441.Aanmelden: secr. Prometheus, tst. 85233 of e-mail prometheus@tudelft.nlCursussenRSIOp 27 maart start de SGZ weer een RSI preventiecursus. Deze cursus is bedoeld om RSI-klachten te voorkomen door inzicht te geven in factoren die een rol spelen bij het ontstaan en voorkomen van RSI. Aan bod komen o.a. werkplekinrichting, goede houding en beweging, oefeningen en hulpmiddelen. De cursus bestaat uit 3 lessen van 2 uur op woensdag van 19.00-21.00 uur en is bedoeld voor studenten die met een computer werken (wie niet?).Elke les bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte.De kosten bedragen 34 euro per vooruit betaling te voldoen.Aanmelden: SGZ, Van Miereveltlaan 20, 2612 XE Delft, 015-2121507, e-mail: studentenartsen@sgz.nlMeditatieOp 4 april start bij Domoz (vh. Studentenpastoraat) een nieuwe meditatiecursus van 10 avonden. Daarin komen praktijk en theorie van diverse vormen van meditatie aan de orde. Zo kun je ontdekken welke vorm het beste bij je past. Mediteren is een manier om steviger en opener in de wereld te staan. Je leert rustpunten te vinden zonder de drukte en onrust te negeren. Aandacht en ontspanning worden beoefend als twee kanten van dezelfde medaille. Een werkboek met oefeningen en teksten ondersteunt de avonden als naslagwerk.Plaats en tijd: Voorstraat 60, 19.45%22.00 uur (de laatste avond begint met een maaltijd om 18.00 uur), wekelijks (m.u.v. 2 en 9 mei, tot 20 juni).Kosten: 25 euro (incl. boek en maaltijd).Opgave bij Trudie van Ginkel, 015-2124521, e-mail: t.vanginkel@oli.tudelft.nlPromovendiProm-7 Management van grootschalig onderzoek. De cursus is bedoeld voor gevorderde promovendi die te maken gaan krijgen met grotere onderzoeksprojecten waarbij meer partijen betrokken zijn en waarbij zij zelf de organisatie van (een deel van) het project op zich nemen.Doel: verkrijgen van vaardigheden voor het opzetten, plannen en uitvoeren van grotere onderzoeksprojecten, onderhouden van communicatie met opdrachtgever en teamleden.Werkvorm: workshop van 6 hele dagen, waarbij - als huiswerk - in groepjes een onderzoeksvoorstel moet wordenvoorbereid. Deze cursus wordt slechts 1x per 2 jaar gegeven!Data:12, 26 april, 3, 17 mei, 7 en 21 juni.Aanmelden: e.l.wardenaar@tbm.tudelft.nlVoor informatie het boekje "Trainingen en workshops voor Promovendi" en www.tc.tbm.tudelft.nl/leftframe.htmDTODe Dienst Technische Ondersteuning organiseert binnenkort o.a. de volgende cursussen:PowerPoint 97/2000. PowerPoint is het presentatiepakket van Microsoft Office waarmee op eenvoudige wijze grafische presentaties gemaakt kunnen worden. Na afloop van de cursus bent u in staat zelfstandig sheets te maken en presentaties samen te stellen m.b.v. PowerPoint. Bij aanvang van de cursus kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van PowerPoint 97 of PowerPoint 2000.De cursus duurt vier dagdelen en vindt plaats op 15, 16, 22, 23 april (middagen).Webpagina's in HTML Vervolg. Tijdens deze cursus leert u hoe u zelfstandig formulieren en webdocumenten kunt maken en kunt voorzien van een geavanceerde lay-out. De cursus duurt vier dagdelen en vindt plaats op 15, 16, 22, 23 april (ochtenden).Access 97/2000 Basis. Access is het database-managementsysteem van Microsoft Office. Het is een programma waarmee u grote hoeveelheden gegevens kunt opslaan en beheren en waarmee u onderlinge relaties tussen deze gegevens kunt definiëren. Na afloop van de cursus kunt u databases raadplegen en onderhouden. Bij aanvang van de cursus kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van Access 97 of Access 2000.De cursus duurt vier dagdelen en vindt plaats op 17, 18, 24, 25 april (middagen).Adobe Photoshop. Photoshop is een programma dat u in staat stelt om op professionele wijze beeldmateriaal (foto's e.d.) te bewerken. Tijdens de cursus verkrijgt u vaardigheid in het bewerken van beeldmateriaal en leert u het toepassen van de belangrijkste technieken van Photoshop; lagen, kanalen, paden en filters. De cursus duurt vier dagdelen en vindt plaats op 18, 19, 25, 26 april (ochtenden).Windows 2000 Vervolg. Deze cursus geeft inzicht in hoe je in een stand-alone situatie Windows-onderdelen moet configureren. De nadruk ligt op instellingen die de gebruiker zelf kan veranderen om een optimale werkomgeving te krijgen. De cursus is bedoeld voor de geoefende gebruiker en helpdeskmedewerker die meer achtergrondinformatie wil hebben over Windows 2000. In deze cursus komen geen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met het beheer van netwerken (zoals beveiliging en rechten. De cursus vindt plaats op 19 april (hele dag).Informatie: Helpdesk DTO 015-2782000 of bekijk onze website, www.dto.tudelft.nl/homecur.htm.EnglishChurchInvitation to our services in the Holy Week.Palmsunday 24 march 11.30, Raamstraat 78 (Rev.Waltraut Stroh). We remember the triumphal entry of Jesus into Jerusalem.Mundy Thursday 28 march 20.00, Voorstraat 60 (Fr.Ben Engelbertink). We remember the Last Supper of Jesus and his friends on the evening before his death.Good Friday 29 march 20.00, Voorstraat 60 (Rev.Waltraut Stroh). We meditate about Jesus way to the cross and his death.Easter Vigil saturday 30 march 20,00, Voorstraat 60 (Fr.Ben Engelbertink). We celebrate the resurrection of Jesus to new life.All english speaking students from any denomination are welcome to these ecumenical services. Together and through the inspiration of God's Holy Spirit we can make this week a truly holy week in our life, that draws us closer to God and to all God's people on this world.Information: Father Ben Engelbertink: ispdelft@wanadoo.nl, 015-2158328 or Rev.Waltraut Stroh: wfstroh@xs4all.nl, 070-3297624.Sta*dSolliciteren!Sollicitatietraining gemist bij de Bedrijvendagen? Het studentenadviesbureau helpt.Op 25 april of 6 mei kun je onder professionele begeleiding in een workshop een dag aan de slag met het voorbereiden op het solliciteren. De dag begint om 10.00 uur en duurt, incl. lunch tot 16.00 uur.Aanmelding: c.scheepmaker@tudelft.nlAwardDe Universiteit van Istanbul kent jaarlijks 3 awards ter grootte van US$ 5.000,- toe voor wetenschappelijke publicaties o.a. op het vakgebied Science. De selectie geschiedt op grond van een wetenschappelijk artikel uit de afgelopen 5 jaar, gepubliceerd in een tijdschrift dat voorkomt in de citation index plus een c.v. en publicatie overzicht. De inzendtermijn sluit op 30 maart. Informatie en aanmeldingsformulieren:http://www.istanbul.edu.tr . .ArbeidsmarktOp 22 en 23 maart vindt in de Jaarbeurs te Utrecht de Carrièrebeurs Overheid plaats. Meer dan 120 overheidsinstanties van ministeries tot gemeentelijke diensten geven daar informatie over banen, ontplooiingsmogelijkheden, etc. Informatie of gratis toegangskaarten: www.carrierebeursoverheid.nl of haal de gratis CarrièreKrant bij het Informatiecentrum.StudentenmagazineExemplaren van het februari/maartnummer van Sum met als thema Duitsland zijn onder meer verkrijgbaar in het Informatiecentrum.StudiekeuzeTwijfels aan je studiekeuze? Het Informatiecentrum heeft niet alleen veel informatiemateriaal beschikbaar, maar biedt ook begeleiding bij het zoeken naar en vergelijken van geschikte opleidingen. Van het studiekeuzemagazine TKMST is onlangs aflevering 4 ontvangen. Hiervan kunnen nog enige exemplaren worden afgehaald.TaalcursussenWil je in het buitenland een taal leren of je kennis verder oppoetsen, dan beschikt het Informatiecentrum over brochures van allerlei instituten, die ondermeer zomercursussen aanbieden. Wel iets duurder dan de cursussen bij TBM, maar de ambiance is dan ook heel anders. Net binnen gekomen taalcursussen Duits in Freiburg of Wenen. Verder informatie over cursussen Spaans, Italiaans, Frans of Engels.Postacad.Hierbij een kleine greep uit het grote aanbod van nieuwe PATO-cursussen: Risicobenadering voor Waterkeringen; Management van Productontwikkeling, Moderne Oppervlaktetechnologie; Life Cycle Costing, Corrosie in de Praktijk; Modelleren Afvalwaterzuiveringsprocessen; Introductie Grootschalige ICT-systemen in Verkeer en Vervoer; Railtechniek % Light en Heavy.CultuurHeb jij een deels of geheel andere culturele achtergrond dan de Nederlandse? En vind je het wel eens moeilijk om tussen twee of meerdere culturen te leven? Dan is de cursus "Leven tussen meerdere culturen" misschien wat voorjou. Begin mei zal er een nieuwe groep van start gaan. In zes wekelijkse bijeenkomsten van twee uur zullen er drie thema’s centraal staan: Waarden & normen vanuit de Nederlandse en de andere cultu(u)r(en); Autonomie (onafhankelijkheid/zelfstandigheid) binnen de grenzen van de eigen cultu(u)r(en) en de Nederlandse; en Identiteit. Je krijgt voldoende mogelijkheid om eigen denken, bevindingen en ervaringen uit te wisselen met anderen. Informatie: Jacintha Nimbita (015-2788012 of j.c.nimbita@tudelft.nl/j.c.nimbita@its.tudelft.nl).Cursus data (onder voorbehoud) 8, 15, 22 & 29 mei en 5 & 12 juni.RuslandDe Russische overheid stelt voor het studiejaar 2002-2003 vier extra studiebeurzen beschikbaar voor postacademische studies, promotieplaatsen of een training. De beurzen zijn bestemd voor studenten en (pas) afgestudeerden en kunnen worden aangevraagd voor studie en onderzoek aan instellingen die ressorteren onder het Russisch Ministerie van Onderwijs. De beurzen bestaan uit: vrijstelling van het reguliere collegegeld; maandtoelage van 18 USD; bijdrage van de Nuffic aan de internationale reiskosten. Deadline voor het indienen van aanvragen is 8 april.Aanvragen kunnen bij Nuffic worden ingediend via het Studentenadviesbureau.InformatieGedetailleerde informatie alsmede aanvraagformulieren over bovengenoemde onderwerpen zijn verkrijgbaar bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau, Julianalaan 134, 2628 BL Delft, 015-2788012, receptie en informatiecentrum zijn geopend van 9.00-17.00 uur, e-mail: stad@tudelft.nl, internet: www.stad.tudelft.nl en www.tudelft.nl/englishDeltaInleveren kopijBijdragen van faculteiten, diensten en overigen voor de mededelingenrubriek van Delta ontvangt de redactie graag per e-mail: delta@tudelft.nl. Bijdragen dienen zo beknopt mogelijk te zijn. De redactie behoudt zich het recht voor om in te korten. Aanleveren vóór vrijdag 14.00 uur. (Redactie Delta, Zuidplantsoen 4).