FaculteitenBrandstofcellenHet Keuzecollege Brandstofcellen TB 9706 (voorheen MK5401) wordt ditjaar weer gegeven in april en mei op dinsdagmiddag.

br />Informatie op Blackboard of bij de docent: K.Hemmes@tbm.tudelft.nlActiviteitenConcertHet Delfts A Capella Koor (DACK) geeft op 7 april om 15.00 uur zijn voorjaarsconcert in de Lutherse Kerk aan het Noordeinde 4. Het programma omvat koormuziek van de 15e tot en met de 20e eeuw uit verschillende culturen binnen de grenzen van het huidige Spanje, afgewisseld door enige overeenkomstige liederen voor bariton plus gitaar. Componisten zijn De Victoria, De Morales, Morena e.a. De toegangsprijs bedraagt 5 en 3 Euro (CJP/65+/). Familiekorting.HomerusWat alle bestudeerders van de antieke oudheid wel zouden willen weten is wanneer Homerus leefde en hoe diens epen, Ilias en Odyssee, tot stand kwamen. De vele theorieën die hierover in de loop der eeuwen zijn opgesteld, zullen kort de revue passeren. Daarna komt de magie van Homerus% vertelkunst aan bod, iets waarover we veel meer weten: hoe komt het dat een tekst van meer dan 2.500 jaar oud ons nog steeds weet te boeien en te interesseren. Door prof.dr. Irene de Jong,Univ.v.A‘dam.Plaats en tijd: Speakers, Burgwal 45-49, Delft. 8 april, 20.15 uur. Toegang gratis.Informatie: 015-2783988, studiumgenerale@tudelft.nl, www.sg.tudelft.nlDromenPolitiek bedrijven in de polder Nederland betekent altijd werken met compromissen. Maar het jodendom, het christendom en de islam betrekken God in hun heilige geschriften niet alleen op de mens als individu, maar ook op zijn sociale en politieke relaties met zijn medemensen. Discussie over geloof en politiek tussen Leen van Dijke (fractievoorzitter GPV, 2e kamer) en Judith Belinfante (2e kamerlid PvdA). Dit programma van vier afleveringen kwam tot stand met medewerking van het Studentenpastoraat en (studenten van) CSR, CSFR en VGSD. Dromen zijn bedrog.Plaats en tijd: Speakers, Burgwal 45-49, Delft, 10 april 20.15 uur, toegang gratis.Informatie: 015-2783988, StudiumGenerale@tudelft.nl www.sg.tudelft.nlLunchlezingHet conflict tussen een liberale energiemarkt en duurzame energie door prof.dr.ir. Margot Weijnen (fac. TBM).Zowel in de industrie als in de energiesector is duurzaamheid een belangrijke drijfveer voor technologische innovatie. De implementatie van duurzame energie is echter niet alleen afhankelijk van beschikbare technologieën. Ook de structuur van markten, bedrijven en overheidsreguleringen zijn medebepalend. Prof. Weijnen behandelt de vraag of en hoe het publieke belang van schone, duurzame, betrouwbare en betaalbare energie gewaarborgd kan blijven in een geliberaliseerde energiemarkt. Tot slot geeft zij aan hoe duurzaamheid in de vakken van de sectie Energie en Industrie geïntegreerd is en introduceert ze een nieuw onderzoeksproject over de transitie naar eenwaterstofeconomie.Deze lezing wordt georganiseerd door het Netwerk Duurzame Ontwikkeling.Plaats en tijd: Mekelweg 10, Delft, 16 april 12.30 uur.Aanmelden voor 11 april 12.00 uur: r.m.bras-klapwijk@tbm.tudelft.nl of 015-27 87196.Informatie: www.odo.tudelft.nl.GelddagFinancieringsbronnen voor ondernemende onderzoekers. Op 25 april organiseert het Onderzoeksatelier V/m in samenwerking met het bureau Subsidieacquisitie een %Grote Gelddag Alle wetenschappers die op zoek zijn naar onderzoeksfinanciering kunnen hier terecht voor informatie over: aanvraagcriteria voor diverse fondsen zoals NWO-subsidies, Europese programma's, medische fondsen en interne subsidiebronnen; successtrategieën en praktische tips voor het genereren van onderzoeksgeld;de nieuwe koers van NWO voor 2002-2005.%Plaats en tijd: Feestzaal, Bouillonstraat 3, Maastricht, 10.00-16.00 uurAanmelden & informatie: Ilse van Lamoen, 043-3882669, e-mail: I.vanLamoen@genderdiversiteit.unimaas.nl) of Ermo Daniels, 043-3884068, e-mail: e.daniels@bhkt.umholding.nlAlgemeenVakbondHeeft u vragen over uw werkomstandigheden, inkomen of rechtspositie, wilt u advies of hulp bij probleemsituaties op uw werk, dan kunt u contact opnemen met Ellen Warffemius (vakbondsconsulente) en Rien Bos (1e lijns consulent). Bereikbaar ma t/m vr 8.30-17.00 uur via 015-2784586, Cornelis Drebbelweg 3a. Graag bellen voor een afspraak. Het bestuur van de bedrijfsledengroep vergadert elke donderdag van 12.30-13.30 uur. U bent welkom bij de 'stamtafel', elke donderdag vanaf 16.30 uur.EnglishFuel CellsThis year the Fuel Cell course TB 9706 will be tought in the months April and May on tuesday afternoon.More information on Blackboard or from the docent: K.Hemmes@tbm.tudelft.nlFinlandHelsinki Summer School (5-23 August) offers Top Learning at the Top of Europe! The programme combines effective studies meeting high academic standards and many opportunities to explore Helsinki. Our multidisciplinary courses are designed for advanced students from all over the world. The topics of the fully credited courses, all of which are given in English, vary from technology and business to arts, science and politics.Information: summer-school@helsinki.fi and http://summerschool.helsinki.fiThe financial support makes it possible to keep the cost of participating at a reasonable level. The total cost varies between 600-900 euros (incl. participation fees, accommodation with breakfast and daily student lunches) Helsinki Summer School provides also scholarships for talented students, to be given primarly to applicants from countries where local funds are more limited. Information about obtaining travel or other suitable grants available at the Information Centre of the TU Delft Student Advisory Centre.GMPThe next Global Meeting Point will take place on Wednesday 10th April at 18.30, by the Dutch Student Chaplancyat Voorstraat 60, in Delft.The GMP is an occasion for foreign students to meet each other and share opinions about subjects that touch their own experience. The meeting will start with an african dinner, followed by a discussion on the theme %The contribution of culture and religion to a sustainable future%, chaired by Prof. J.Boersema from Vrij Universiteit Amsterdam. Everybody is warmly welcome.Sta*dGeslotenHet Studentenadviesbureau is op 9 en 10 mei gesloten.SolliciterenSollicitatietraining gemist bij de Bedrijvendagen? Het Studentenadviesbureau helpt. Op 25 april of 6 mei kun je onder professionele begeleiding in een workshop een dag aan slag met het voorbereiden op het solliciteren. De dag begint om 10 uur en duurt, inc. lunch tot 16.00 uur.Aanmelding: c.scheepmaker@tudelft.nlGratisBij Sta*d kun je gratis een exemplaar afhalen van "Trans World Education Studying Overseas" (www.transworldeducation.com) Vol. 9 issue 1: studying in America/Britain?Australia/Asia: ruim 180 pagina’s achtergrond informatie.Folders met 5 opleidingen op het gebied van Landschaparchitectuur (3 op MSC niveau).LeestafelTechnisch Weekblad (m.n. veel vacatures op civiel gebied), De Ingenieur, Wekelijks Overzicht vacatures bij organisaties van internationale samenwerking nr. 11 met ruim 20 vacatures op technisch of natuurwetenschappelijk gebied, Het maandblad van de DHV groep, jaarverslag 2001 van Fugro (geotechniek, survey, geoscience), ON magazine nummer 3 (kun je je c.v. een beetje oppoetsen? Ervaringen met sollicitatieprocedures).AankondigingRegionale ontmoetingsdag voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen (vanaf 15 jaar), informatie en aanmelding via de folders die zijn af te halen bij de balie van het Informatiecentrum. Er is ook een folder voor een cursus voor dezelfde doelgroep.RuslandDe Russische overheid stelt voor het studiejaar 2002-2003 vier extra studiebeurzen beschikbaar voor postacademische studies, promotieplaatsen of een training. De beurzen zijn bestemd voor studenten en (pas) afgestudeerden en kunnen worden aangevraagd voor studie en onderzoek aan instellingen die ressorteren onder het Russisch Ministerie van Onderwijs. De beurzen bestaan uit: vrijstelling van het reguliere collegegeld; maandtoelage van 18 USD; bijdrage van de Nuffic aan de internationale reiskosten. Deadline voor het indienen van aanvragen is 8 april.Aanvragen kunnen bij Nuffic worden ingediend via het Studentenadviesbureau.TrainingenRond verschillende specifieke thema%s worden trainingen en cursussen georganiseerd door de studentenpsychologen. Je kunt je nu voor de trainingen en cursussen in april aanmelden op het Open Spreekuur van deStudentenpsychologen op dinsdag en donderdag van 11.30-12.30 uur, 015-2788012.Het betreft de volgende trainingen/ cursussen: Sociale Vaardigheidstraining, Trainingen Constructief Denken (waarvan één specifiek voor studenten in de afstudeerfase), Studiesteungroep ADHD, Cursus "Grip op je Dip/ Zelf je somberheid overwinnen", Training Emotionele Assertiviteit, Ontspanningstraining, Cursus "Leven tussen meerdere culturen".Eind maart/ begin april worden de uiteindelijke groepen vastgesteld. Je kunt je ook aanmelden voor de trainingen en cursussen die in oktober van start gaan. De Trainingen Constructief Denken en de Ontspanningtraining lopen het hele studiejaar door.InformatieGedetailleerde informatie alsmede aanvraagformulieren over bovengenoemde onderwerpen zijn verkrijgbaar bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau, Julianalaan 134, 2628 BL Delft, 015-2788012, receptie en informatiecentrum zijn geopend van 9.00-17.00 uur, e-mail: stad@tudelft.nl, internet: www.stad.tudelft.nl en www.tudelft.nl/englishDeltaInleveren kopijBijdragen van faculteiten, diensten en overigen voor de mededelingenrubriek van Delta ontvangt de redactie graag per e-mail: delta@tudelft.nl. Bijdragen dienen zo beknopt mogelijk te zijn. De redactie behoudt zich het recht voor om in te korten. Aanleveren vóór vrijdag 14.00 uur. (Redactie Delta, Zuidplantsoen 4).