Eén op de drie bètastudenten maakt zijn studie niet af. In Delft haakt zelfs bijna de helft voortijdig af. De LSVb wil betere voorlichting.

Veel beginnende bètastudenten hebben onvoldoende zicht op de inhoud van hun studie en vallen daarom uit. Dat blijkt uit onderzoek van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Die wil daarom dat opleidingen uitvallers vragen naar redenen van hun vertrek, om de voorlichting te verbeteren.Landelijk valt bijna een op de drie bètastudenten voortijdig uit. Voor de hele TU geldt dat op dit moment zo’n 45 procent van de studenten zijn studie niet afmaakt. Bijna de helft hiervan valt in het eerste jaar uit, bij de rest gebeurt dit zelfs nog na vijf of zes jaar.De TU houdt af en toe een exitgesprek met deze uitvallers, maar er is geen beleid voor. De universiteit heeft er voor gekozen om uitval op een andere manier te onderzoeken. Vorig jaar hield ze onder bachelorstudenten een onderzoek naar studievertragende factoren, die vaak leiden tot uitval.Van de bijna duizend studenten die meededen gaf bijna iedereen (94 procent) aan dat sociale activiteiten een rol speelden. Daarna volgden moeite met discipline en struikelvakken, ‘cv building’, de inrichting van het onderwijs, uitstelgedrag en tentamenvrees. Ongeveer tachtig studenten zeiden veel tijd kwijt te zijn aan gamen.Toch heeft maar één op de vier studenten behoefte aan extra studiebegeleiding. Die hulp lijkt eerder te helpen bij ondersteuning van ontwikkeling en loopbaan dan bij het voorkomen van uitval. Overigens was slechts dertig procent tevreden over de studiebegeleiding aan de TU.Onderwijs & Studentenzaken (O&S) heeft het afgelopen jaar ook onderzoek gedaan naar de relatie vwo-eindexamencijfers en studiesucces. Daaruit blijkt bij alle opleidingen dat hoe hoger het cijfer is voor wis- en natuurkunde, hoe kleiner de kans op uitval.Zo haakt bij elektrotechniek vrijwel niemand met een 7,5 of hoger af, maar valt wel weer veertig procent van de studenten met een zes uit.Het maakt daarbij overigens niet veel uit of studenten het vwo-profiel Natuur en Techniek of Natuur en Gezondheid hebben gedaan. Het gaat om het cijfer, niet om het soort vwo.Uit het onderzoek van O&S blijkt ook dat vrouwelijke studenten wat beter scoren dan mannelijke, maar dit komt grotendeels door hun hogere wis- en natuurkundecijfers.De TU gebruikt het onderzoek naar eindexamencijfers in de voorlichting aan nieuwe studenten. Het gaat ook een rol spelen in het studieadvies. Wie lagere cijfers heeft, moet meer moeite doen om de studie te halen, luidt de boodschap.Directeur O&S Anka Mulder is het geheel eens met de LSVb dat goede voorlichting belangrijk is. “Voorlichting niet alleen over vakinhoud, maar vooral over hoe het is om te studeren.”De faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Materiaalwetenschappen is het verst in de voorlichting over studieuitval. Zo krijgen studenten daar in de tweede week een workshop doelen stellen en zijn er in het eerste kwartaal al gesprekken met studenten die mindere vwo-cijfers hebben. In de volgende kwartalen spreekt de faculteit de eerstejaars aan op hun tentamenresultaten.

Veel beginnende bètastudenten hebben onvoldoende zicht op de inhoud van hun studie en vallen daarom uit. Dat blijkt uit onderzoek van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Die wil daarom dat opleidingen uitvallers vragen naar redenen van hun vertrek, om de voorlichting te verbeteren.Landelijk valt bijna een op de drie bètastudenten voortijdig uit. Voor de hele TU geldt dat op dit moment zo’n 45 procent van de studenten zijn studie niet afmaakt. Bijna de helft hiervan valt in het eerste jaar uit, bij de rest gebeurt dit zelfs nog na vijf of zes jaar.De TU houdt af en toe een exitgesprek met deze uitvallers, maar er is geen beleid voor. De universiteit heeft er voor gekozen om uitval op een andere manier te onderzoeken. Vorig jaar hield ze onder bachelorstudenten een onderzoek naar studievertragende factoren, die vaak leiden tot uitval.Van de bijna duizend studenten die meededen gaf bijna iedereen (94 procent) aan dat sociale activiteiten een rol speelden. Daarna volgden moeite met discipline en struikelvakken, ‘cv building’, de inrichting van het onderwijs, uitstelgedrag en tentamenvrees. Ongeveer tachtig studenten zeiden veel tijd kwijt te zijn aan gamen.Toch heeft maar één op de vier studenten behoefte aan extra studiebegeleiding. Die hulp lijkt eerder te helpen bij ondersteuning van ontwikkeling en loopbaan dan bij het voorkomen van uitval. Overigens was slechts dertig procent tevreden over de studiebegeleiding aan de TU.Onderwijs & Studentenzaken (O&S) heeft het afgelopen jaar ook onderzoek gedaan naar de relatie vwo-eindexamencijfers en studiesucces. Daaruit blijkt bij alle opleidingen dat hoe hoger het cijfer is voor wis- en natuurkunde, hoe kleiner de kans op uitval.Zo haakt bij elektrotechniek vrijwel niemand met een 7,5 of hoger af, maar valt wel weer veertig procent van de studenten met een zes uit.Het maakt daarbij overigens niet veel uit of studenten het vwo-profiel Natuur en Techniek of Natuur en Gezondheid hebben gedaan. Het gaat om het cijfer, niet om het soort vwo.Uit het onderzoek van O&S blijkt ook dat vrouwelijke studenten wat beter scoren dan mannelijke, maar dit komt grotendeels door hun hogere wis- en natuurkundecijfers.De TU gebruikt het onderzoek naar eindexamencijfers in de voorlichting aan nieuwe studenten. Het gaat ook een rol spelen in het studieadvies. Wie lagere cijfers heeft, moet meer moeite doen om de studie te halen, luidt de boodschap.Directeur O&S Anka Mulder is het geheel eens met de LSVb dat goede voorlichting belangrijk is. “Voorlichting niet alleen over vakinhoud, maar vooral over hoe het is om te studeren.”De faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Materiaalwetenschappen is het verst in de voorlichting over studieuitval. Zo krijgen studenten daar in de tweede week een workshop doelen stellen en zijn er in het eerste kwartaal al gesprekken met studenten die mindere vwo-cijfers hebben. In de volgende kwartalen spreekt de faculteit de eerstejaars aan op hun tentamenresultaten.