Groepen kritische en anarchistische studenten uit onder meer Utrecht, Amsterdam en Nijmegen veroordelen de houding van de LSVb en het ISO tijdens demonstratie van afgelopen vrijdag. De LSVb verwerpt de kritiek.

De Erasmusbeurs is bedoeld voor studenten die tijdens hun opleiding drie maanden tot een jaar in een ander Europees land studeren. Dit jaar bedroeg de toelage nog 250 euro per maand. Maar dat bedrag gaat wellicht omlaag, zo heeft het Nationaal Agentschap, dat het beurzenprogramma in Nederland coördineert, aan de instellingen laten weten. Anders lukt het komend jaar niet meer alle studenten een toelage te geven.

“Universiteiten en hogescholen krijgen ieder jaar een bepaald budget om de beurzen uit te keren,” zegt Joy Plokker van het Nationaal Agentschap. “Dat budget wordt later herverdeeld op basis van het aantal daadwerkelijk uitgekeerde beurzen. Maar door de grote groei van het aantal aanvragen, is het totale budget niet meer toereikend.”

En dus moet de beurs omlaag, bijvoorbeeld naar 200 euro per maand. “Dat is het Europese minimum,” zegt Plokker. “Verder mag ieder land de hoogte van de beurs zelf bepalen.”

In Nederland vragen jaarlijks minder dan vijfduizend studenten een Erasmusbeurs aan.  

De kritische en anarchistische studenten schrijven in een ‘declararatie’ dat de studentenvertegenwoordigers “ver van hun strijdbare verleden zijn afgedwaald” en spreken schande van dat de LSVb en het ISO zich openlijk distantieerden van de rellen bij het ministerie van onderwijs.

Intiem samenwerkenDe Anarchistische Groep Nijmegen verwijt de LSVb dat ze ‘intiem samenwerkten met de politie’ en onderscheid maakte tussen ‘goede’ en ‘slechte’ demonstranten. De anarchisten voelen zich ‘compleet tekort gedaan’ door berichten dat zij het protest wilden misbruiken en verantwoordelijk zouden zijn voor de rellen bij het ministerie van onderwijs.

ScheidenDe LSVb zou medeschuldig zijn aan die beeldvorming, omdat ze zich distantieerde van het geweld en haar ordedienst zou hebben geprobeerd ‘studenten fysiek te scheiden’. “Met het distantiëringsbeleid van de LSVb wordt de woede van de studenten, scholieren en ouders compleet in de wind geslagen.” De studentenorganisatie is “enkel bezig met het in stand houden van haar eigen machtspositie”.

Goede ordedienst LSVb-voorzitter Sander Breur trekt zich niets aan van de verwijten dat hij medestudenten zou hebben verraden door samen te werken met de politie. “Ik wil de samenwerking met de politie absoluut verdedigen. Onze ordedienst heeft goed gereageerd toen studenten die op weg naar het station in een rel bij het ministerie van onderwijs terecht dreigden te komen. Studenten die dat wilden, zijn naar Den Haag Centraal begeleid en dat vind ik fantastisch.”

Makkelijke verwijtenBreur vindt het jammer dat de critici zich niet gesteund voelen, maar hij vindt de verwijten aan de organisatie ook “te makkelijk”. Later deze week komt de LSVb met een evaluatie van de demonstratie van afgelopen vrijdag.