De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), nooit te beroerd om te klagen over de eigen deplorabele financiële situatie, komt niet in aanmerking voor gratis rechtsbijstand.

De bond heeft nog zoveel geld tegoed van de aangesloten lidbonden en het aan de LSVb gelieerde service-bureau SBSB, dat het net lijkt alsof hij daarvoor veel te rijk is. In totaal gaat het om een bedrag van ongeveer 80 duizend gulden op een geschatte begroting van minder dan één ton.Vorige week dreigde de LSVb de Informatie Beheer Groep (IBG) en het ministerie van onderwijs met een kort geding. De bond wil hen dwingen alle studenten die tijdelijk in het buitenland studeren te vergoeden voor hun ongebruikte OV-kaart. Naar nu blijkt moet de LSVb de financiële risico‘s voor dat kort geding geheel zelf dragen. Dat kan problemen geven, omdat het in werkelijkheid nogal meevalt met de vermeende rijkdom van de studentenbond. Hij heeft niet alleen geld tegoed, maar staat ook voor een flink bedrag bij anderen in het krijt.Om in aanmerking te komen voor gratis rechtsbijstand kunnen schulden en tegoeden niet simpelweg tegen elkaar worden weggestreept. Daarvoor is de boekhouding de laatste jaren te slordig bijgehouden. Vooral de geldstroom tussen LSVb en de Stichting Bureau Studenten Belangen (SBSB), die voor de bond onder meer cursussen verzorgt, geeft grote problemen. Beide clubs zijn aan elkaar ongeveer even veel geld schuldig, maar op papier is niet duidelijk hoe de vork precies in de steel zit.Problemen van kleinere financiële omvang doen zich voor met de leden van de LSVb. Veruit de meeste plaatselijke lidbonden hebben een contributie-achterstand van enkele honderden tot ongeveer tweeduizend gulden. Daarnaast worden rekeningen voor bijvoorbeeld actiekranten niet of veel te laat betaald. In actieperioden ontstaan bovendien vaak kleine actiecomite’s, die alweer verdwenen zijn wanneer het op betalen aan komt.De LSVb is momenteel druk doende om de boekhouding van de afgelopen jaren op orde te brengen. Ook worden de lidbonden onder druk gezet om hun achterstallige rekeningen zo snel mogelijk te voldoen. De Twentse studentenbond SRD heeft ondertussen aangeboden om de LSVb financiële rugdekking te geven wanneer het binnenkort daadwerkelijk op een kort geding tegen IBG en ministerie van onderwijs uitdraait. De kosten daarvan kunnen al snel oplopen tot vijftienhonderd gulden, nog afgezien van het inhuren van een advocaat. (HOP/M.W.)Marcel Wiegman

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), nooit te beroerd om te klagen over de eigen deplorabele financiële situatie, komt niet in aanmerking voor gratis rechtsbijstand. De bond heeft nog zoveel geld tegoed van de aangesloten lidbonden en het aan de LSVb gelieerde service-bureau SBSB, dat het net lijkt alsof hij daarvoor veel te rijk is. In totaal gaat het om een bedrag van ongeveer 80 duizend gulden op een geschatte begroting van minder dan één ton.Vorige week dreigde de LSVb de Informatie Beheer Groep (IBG) en het ministerie van onderwijs met een kort geding. De bond wil hen dwingen alle studenten die tijdelijk in het buitenland studeren te vergoeden voor hun ongebruikte OV-kaart. Naar nu blijkt moet de LSVb de financiële risico‘s voor dat kort geding geheel zelf dragen. Dat kan problemen geven, omdat het in werkelijkheid nogal meevalt met de vermeende rijkdom van de studentenbond. Hij heeft niet alleen geld tegoed, maar staat ook voor een flink bedrag bij anderen in het krijt.Om in aanmerking te komen voor gratis rechtsbijstand kunnen schulden en tegoeden niet simpelweg tegen elkaar worden weggestreept. Daarvoor is de boekhouding de laatste jaren te slordig bijgehouden. Vooral de geldstroom tussen LSVb en de Stichting Bureau Studenten Belangen (SBSB), die voor de bond onder meer cursussen verzorgt, geeft grote problemen. Beide clubs zijn aan elkaar ongeveer even veel geld schuldig, maar op papier is niet duidelijk hoe de vork precies in de steel zit.Problemen van kleinere financiële omvang doen zich voor met de leden van de LSVb. Veruit de meeste plaatselijke lidbonden hebben een contributie-achterstand van enkele honderden tot ongeveer tweeduizend gulden. Daarnaast worden rekeningen voor bijvoorbeeld actiekranten niet of veel te laat betaald. In actieperioden ontstaan bovendien vaak kleine actiecomite’s, die alweer verdwenen zijn wanneer het op betalen aan komt.De LSVb is momenteel druk doende om de boekhouding van de afgelopen jaren op orde te brengen. Ook worden de lidbonden onder druk gezet om hun achterstallige rekeningen zo snel mogelijk te voldoen. De Twentse studentenbond SRD heeft ondertussen aangeboden om de LSVb financiële rugdekking te geven wanneer het binnenkort daadwerkelijk op een kort geding tegen IBG en ministerie van onderwijs uitdraait. De kosten daarvan kunnen al snel oplopen tot vijftienhonderd gulden, nog afgezien van het inhuren van een advocaat. (HOP/M.W.)Marcel Wiegman