De TU mag trots zijn op de opleiding technische natuurkunde, oordeelt een visitatiecommissie.De voorlopige mondelinge rapportage van de visitatiecommissie natuurkunde was afgelopen donderdag één lange lofzang.

Op niveau scoorde de opleiding in alle fasen goed: instroom, de propedeuse, doctoraal en afstuderen. Voorzitter prof.dr. Jan Sprengers vindt dat de opleiding nu ook een duidelijk % technisch % profiel heeft.De laatste veranderingen in de opbouw van de opleiding zijn geslaagd, aldus Sprengers. De gezamenlijke propedeuse, de profielen, de major/minor en de bachelor/master geven de student keuzevrijheid en bieden de opleiding een uitstekende kans om de instroom te vergroten.Op kleine punten had de commissie kritiek. TN heeft geen meetbare doelstellingen geformuleerd voor het studietempo, het studenten-volgsysteem is onder de maat en de studenten leren niet plannen. De commissie vindt dat de opleiding onvoldoende laat zien dat ze goede contacten onderhoudt met bedrijfsleven en haar alumni. Teleurgesteld was de commissie omdat zij slechts drie promovendi kreeg te spreken en een alumnus die nog maar enkele maanden van de faculteit weg was. Sprengers maande bovendien tot het aanstellen van een vrouwelijke hoogleraar.Sprengers noemt de natuurkundestudenten ‘zeer betrokken'. Hij zou graag zien dat studievereniging Vvtp nauwer wordt betrokken bij de voorlichting. Een voorlichting die volgens Sprengers 'ook niet te veel nadruk op gezelligheid' moet krijgen.Het algemene oordeel van Sprengers: ,,Een creatieve, respect afdwingende faculteit, waar de TU Delft met recht trots op kan zijn.'’

De TU mag trots zijn op de opleiding technische natuurkunde, oordeelt een visitatiecommissie.De voorlopige mondelinge rapportage van de visitatiecommissie natuurkunde was afgelopen donderdag één lange lofzang. Op niveau scoorde de opleiding in alle fasen goed: instroom, de propedeuse, doctoraal en afstuderen. Voorzitter prof.dr. Jan Sprengers vindt dat de opleiding nu ook een duidelijk % technisch % profiel heeft.De laatste veranderingen in de opbouw van de opleiding zijn geslaagd, aldus Sprengers. De gezamenlijke propedeuse, de profielen, de major/minor en de bachelor/master geven de student keuzevrijheid en bieden de opleiding een uitstekende kans om de instroom te vergroten.Op kleine punten had de commissie kritiek. TN heeft geen meetbare doelstellingen geformuleerd voor het studietempo, het studenten-volgsysteem is onder de maat en de studenten leren niet plannen. De commissie vindt dat de opleiding onvoldoende laat zien dat ze goede contacten onderhoudt met bedrijfsleven en haar alumni. Teleurgesteld was de commissie omdat zij slechts drie promovendi kreeg te spreken en een alumnus die nog maar enkele maanden van de faculteit weg was. Sprengers maande bovendien tot het aanstellen van een vrouwelijke hoogleraar.Sprengers noemt de natuurkundestudenten ‘zeer betrokken'. Hij zou graag zien dat studievereniging Vvtp nauwer wordt betrokken bij de voorlichting. Een voorlichting die volgens Sprengers 'ook niet te veel nadruk op gezelligheid' moet krijgen.Het algemene oordeel van Sprengers: ,,Een creatieve, respect afdwingende faculteit, waar de TU Delft met recht trots op kan zijn.'’