Negen Delftenaren ontvingen vanochtend een koninklijke onderscheiding uit handen van de burgemeester. Onder hen zijn twee TU-hoogleraren: Jan Dirk Jansen en Miro Zeman.
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw Jan Dirk Jansen samen met zijn zoon. (Foto: Marjolein van der Veldt)

Negen Delftenaren ontvingen vrijdag een koninklijke onderscheiding. Drie TU-hoogleraren kregen een lintje: Jan Dirk Jansen, Miro Zeman en Lucas van Vliet.

jan dirk jansen
Prof.dr.ir. Jan Dirk Jansen. (Foto: Sam Rentmeester)

Prof.dr.ir. Jan Dirk Jansen – Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Als decaan van de faculteit Civiele techniek en Geowetenschappen geldt Jansen als academisch boegbeeld van innovatieve technologieën voor winning van olie en gas. Als decaan maakt hij vooral verbindingen. Hij weet wetenschappers uit allerlei disciplines enthousiast te krijgen om samen te zorgen voor maatschappelijke impact. Een voorbeeld is het Delft Aardwarmte Project, om een geothermische bron te realiseren op de TU-campus.

Advies Groningen 
Jansen slaat ook bruggen tussen wetenschap en samenleving. Dat deed hij als expert bij hoorzittingen over schaliegas, als lid van de Wetenschappelijke Adviescommissie Groningen van het Ministerie EZK, van de afdeling Olie- en Gastechnologie van KIVI en van de Mijnraad, een adviesorgaan van de Minister van EZK. Zo heeft hij zich intensief ingezet om, samen met de andere leden van deze raad, de minister te voorzien van een goed onderbouwd en consistent advies over de versterkingsopgave in de provincie Groningen vanwege het besluit om de gaswinning in 2030 te staken.

Als Delftse student civiele techniek studeerde Jansen af op het bezwijkgedrag van constructies. Daarna werkte hij bij Shell in verschillende functies in Nederland, Noorwegen en Nigeria. Dat weerhield hem er niet van om in 1993 te promoveren aan de toenmalige faculteit Werktuigbouwkunde op een onderwerp uit de niet-lineaire dynamica. Zes jaar later combineerde hij zijn baan bij Shell tot 2010 met een aanstelling bij de TU. De universiteit benoemde hem in 2005 tot hoogleraar reservoir systems and control. In 2010 werd hij gasthoogleraar aan Stanford University en bij terugkeer in 2011 kreeg hij een voltijdse aanstelling als voorzitter van de afdeling geoscience & engineering. Mei vorig jaar werd hij benoemd als decaan van de faculteit Civiele techniek en Geowetenschappen.

miro zeman
Prof.dr. Miro Zeman

Prof.dr. Miro Zeman - Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
Zeman is voorzitter van de afdeling Photovoltaic Materials and Devices (PVMD) bij de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica. Hij is een pionier en expert op het gebied van duurzame energie. Hij heeft nieuwe technologieën ontwikkeld om de efficiëntie van zonnecellen te optimaliseren. Daarmee heeft hij andere wetenschappers in staat gesteld om hun materialen te verbeteren.

Het resultaat daarvan: ruim 50 procent van de nu verkochte zonnepanelen wereldwijd bevat de door hem bij de TU Delft ontwikkelde technologie. Naast het efficiënter maken van zonnepanelen werkt hij ook aan de ontwikkeling van een stabiel elektriciteitsnetwerk, dat geschikt is voor fluctuerende wind- en zonne-energie.

Baanbrekend 
Ook Zemans activiteiten op het gebied van onderwijs en het delen van kennis zijn baanbrekend. Zo noemt de mondiaal gezaghebbende onderwijsinstelling MIT – Massachusetts Institute of Technology – zijn Massive Open Online Course (mooc) over zonne-energie. Door deze kennis open en online aan te bieden, kunnen de nieuwe technieken ook in ontwikkelingslanden worden toegepast.

Naast onderzoek en onderwijs stimuleert Zeman ook het ondernemen in duurzaamheid. Hij heeft de Slowakian Renewable Energy Agency opgericht, om zonder winstoogmerk het gebruik van zonne-energie in zijn geboorteland Slowakije te bevorderen. Ook ondersteunde hij twee Delftse startups, Eternal Sun en Delft Spectral Technologies.

  Lucas van Vliet
  Porf.dr.ir. Lucas van Vliet. (Foto: TU Delft)

  Prof.dr.ir. Lucas van Vliet - Officier in de Orde van Oranje Nassau.  Van Vliet is decaan en hoogleraar Quantitative Imaging bij de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW). Professor Van Vliet ontving deze onderscheiding in Schiedam vanwege zijn bijzondere verdiensten in onderwijs en wetenschap op het raakvlak van natuurkunde en klinische technologie.

  Medical Delta
  Van Vliet is een toonaangevend wetenschapper binnen de optica, het onderdeel van de natuurkunde dat eigenschappen van licht onderzoekt. Zijn specialisme is patroon- en beeldherkenning, in het bijzonder beeldanalyse in de microscopie, voor toepassingen in de gezondheidzorg. Zijn onderzoeksresultaten hebben hun weg naar klinische toepassing gevonden, ook al omdat hij een voorloper was in het verbinden van technologie met klinisch onderzoek. Hij was een van de initiatiefnemers voor Medical Delta, het medisch-technologische consortium waarbinnen de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Erasmus MC en het Leids Universitair Medisch Centrum samenwerken met overheden en bedrijven.

  Zijn brede onderwijservaring – hij begeleidde o.a. meer dan 100 afstudeerders en 40 promovendi – geeft hem een genuanceerde kijk op het onderwijs. Hij weet uit ervaring hoe wetenschap en onderwijs elkaar kunnen aanvullen en uitdagen en probeert deze wisselwerking tussen de kerntaken van de universiteit te stimuleren. Dat doet hij bijvoorbeeld door enerzijds toponderzoekers bij het onderwijs betrokken te houden en anderzijds topdocenten de kans te geven te excelleren en toch voeling met de wetenschap te blijven houden. 

  De andere onderscheiden Delftenaren zijn:

  • Anneke de Vries-Engelsman, pastoraal medewerker bij de Protestante Gemeente Delft.
  • Hans van Wingerde, mantelzorger.
  • Karin van der Spek-De Leeuw, radiomaker van kinderprogramma’s.
  • Carla Jonquière-Dees, voorzitter van Humanitas, afdeling Delft en omgeving en voorzitter Stichting Prinsenkwartier.
  • Gertjan van den Beuken en Ingeborg Hoenders, oprichters van de Stichting Prader-Willi-Fonds.
  • Toon van Helfteren, die zich heeft ingezet voor het Nederlandse basketbal. Ook zette hij in Dordrecht de Dijkloop op voor scholieren.