Nu laboratoria gesloten zijn, vragen studenten zich af hoe ze hun practica moeten doen. En hoe moet het met de toetsing van labvaardigheden? Delta zocht het uit.
Vrijwel alle laboratoria op de campus zijn gesloten. (Foto: Sija van den Beukel)

Nu laboratoria gesloten zijn, vragen studenten zich af hoe ze hun practica moeten doen. En hoe moet het met de toetsing van labvaardigheden? Delta zocht het uit.

Technische Natuurwetenschappen (TNW)
TNW heeft meerdere gebouwen en daar kunnen de regels verschillen, zo blijkt. In principe zijn de panden geen van allen toegankelijk voor studenten. In het oude natuurkundegebouw aan het Mekelpark en in het reactorinstituut geldt dat studenten die werken aan een bachelor- of master eindproject na overleg met hun begeleider wel verder mogen. In de nieuwbouw in TU-Zuid is ook dat tot zeker 30 maart niet mogelijk, omdat daar de onderlinge afstand van anderhalve meter niet gegarandeerd kan worden.

Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen (3mE)
Theun Baller, decaan van 3mE, meldt dat practica en projecten uit het derde kwartaal in beperktere omvang en iets sneller dan normaal zijn afgerond. Voor het vierde kwartaal zoekt de faculteit nog naar oplossingen, van digitaal onderwijs in projectvorm tot in kleine groepjes ‘fysiek gescheiden experimenteren in een verantwoorde vorm’. “De studenten die nu voor hun bachelor-eindproject of master-eindproject in het gebouw moeten werken krijgen via hun begeleider de
noodzakelijke toegang.”

Er is geen sprake van vertraging

Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG)
Bij CiTG zijn de practica met ingang van 14 maart gestaakt. Ze worden als afgerond beschouwd, schrijft communicatiemedewerkster Yvon van der Meer namens decaan Jan Dirk Jansen. Voor de projectgroepen en practica is er dus geen sprake van vertraging voor wat betreft het huidige onderwijsblok. Net als bij de andere faculteiten is er een uitzondering voor studenten die bezig zijn met eindprojecten. Zij kunnen tijdelijk toegang kunnen krijgen via hun directe begeleider.

Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI)
EWI-decaan John Schmitz laat weten dat mensen op zijn faculteit  meestal alternatieve vormen voor practica vinden waarmee studenten vooruit kunnen. Over eventuele vertragingen schrijft Schmitz:
In dit stadium is het niet zinvol om over vertragingen te spreken, omdat het onderwijs remote wordt doorgezet en daar dus geen reden van vertraging optreedt. We weten nu nog niet hoe er precies met de tentamens wordt omgegaan. Dat is nu ook onderwerp van een bespreking tussen de universiteiten en de minister.

Industrieel Ontwerpen (IO)
Ena Voûte, decaan IO, stelt dat praktische opdrachten bij IO veelal minder afhankelijk zijn van de faciliteiten op de campus.  Docenten werken hard aan andere oplossingen voor het onderwijs zodat het niet op de campus hoeft plaats te vinden. Speciale labs zoals het Model Making and Machine Lab (PMB, voor practicum modelbouw en bewerkingen) en de Applied Labs blijven open voor kleine groepen (minder dan tien personen) afstudeerders. IO heeft een informatiepagina opgesteld met alle wijzigingen.