Kwart studenten vindt bsa positief

Een meerderheid van de Delftse studenten staat neutraal tegenover een bsa van 45, een kwart noemt het bsa zelfs 'fijn'. Dat blijkt uit een onderzoek van Oras.

Vooruitlopend op de evaluatie van het bindend studieadvies aan de TU wilde de studentenraadsfractie weten welke invloed de verhoging van het bsa van 30 naar 45 studiepunten heeft gehad op studenten. De fractie ondervroeg 82 studenten (een niet-representatief aantal) die nog onder het bsa van 30 punten vielen en 653 studenten die te maken hebben (gehad) met een bsa van 45 studiepunten.

Ondanks het feit dat het onderzoek niet geheel representatief is, concludeert Oras dat de hogere norm heeft geleid tot een verdubbeling van het percentage studenten dat ‘veel stress' zegt te voelen: van 22 naar 43 procent. Van alle studenten die een bsa als stok achter de deur ervoeren, kreeg de helft hier 'veel stress’ door. Toch vindt één op de drie met stress een bsa juist fijn omdat het extra druk geeft om te presteren.

Een overgrote meerderheid van de studenten (65 procent) staat neutraal tegenover een bsa van 45, ondanks de stress. Een kwart noemt het zelfs ‘fijn' en hetzelfde aantal antwoordt er motivatie uit te halen. Bij het bsa van 30 punten lagen deze aantallen lager. Elf procent vindt het bsa van 45 'niet fijn’. Dat is volgens Oras een verdubbeling ten opzichte van het bsa van dertig punten.

Activiteiten

Studenten die het hogere bsa moesten halen, waren eerder geneigd bepaalde activiteiten te laten vallen. Tien procent meer studenten besluit om niet te gaan werken, zes procent om niet lid te worden van een vereniging of commissie te doen in het eerste jaar.

Studenten die hun bsa niet hebben gehaald, beslissen tweemaal zo vaak (40 procent) niet te gaan werken naast hun studie. Een kwart beslist om geen lid te worden van een vereniging, Dat is tien procent meer dan bij studenten die hun bsa wel hebben gehaald.

Eerstejaars studenten

Van de 231 geïnterviewde huidige eerstejaars studenten zegt 57 procent ‘veel stress' te voelen door het bsa van 45. Toch staat ook bij deze studenten ruim tweederde neutraal tegenover het bsa. De rest is verdeeld: 11 procent noemt het bsa 'fijn' danwel 'niet fijn’.

Eenderde van de eerstejaars studenten besloot vanwege het bsa niet lid te worden van een vereniging. Oras vindt dat veel. Verder besloot 37 procent om niet te gaan werken en 15 procent om niet op kamers te gaan. De helft vindt dat echter geen probleem en wil het tweede jaar daarvoor gebruiken. Ruim eenderde vindt het wél jammer.