TU Delft Delta Jaffalaan kruispunt verkeersveiligheid campus
De gemiddelde wachttijd voor fietsers is negen seconden. (Foto: Connie van Uffelen)

De kruising Jaffalaan - Mekelweg krijgt definitief verkeerslichten en wordt aangepast.

De tijdelijke verkeerslichten hebben de drukke fietsoversteek Jaffalaan – Mekelweg veiliger gemaakt, blijkt uit onderzoek van een verkeersadviesbureau. En dit terwijl tussen de vijf en tien procent van de fietsers het rode licht negeert.

De gemeente heeft op basis van dit onderzoek en gesprekken met een werkgroep - bestaande uit onder andere vertegenwoordigers van de TU Delft, de studentenraad, de fietsersbond en Belangenvereniging TU Noord - besloten definitieve verkeerslichten te plaatsen. Bovendien komen er aanpassingen:

  • Filedetectielussen in plaats van videodetectie. Het verkeerslicht kan daardoor beter reageren op actuele verkeersdrukte
  • Meer manoeuvreerruimte voor fietsers komende uit de Jaffalaan
  • Verbreding van de fietsoversteek van 3 naar 5,5 meter met meer ruimte voor links afslaand fietsverkeer richting de Jaffalaan. De wachttijd voor fietsers en daarmee ook het door rood rijden zou daarmee verminderen.

mapmetVerkeerslichten.jpg

Landbergstraat
De TU onderzoekt of de Landbergstraat (naast de faculteit Industrieel Ontwerpen) met kleine aanpassingen beter toegankelijker te maken is. Fietsers nemen dan eerder de Leeghwaterstraat als alternatieve route, vooral ’s avonds in noordelijke richting.

Waarschijnlijk wordt komende zomer de riolering in de Landbergstraat vervangen. De dienst Campus and Real Estate onderzoekt of bij de herbestrating de aansluitingen voor fietsers makkelijker te maken zijn, met bijvoorbeeld minder haakse bochten bij de Mekelweg. Ook bekijkt de dienst of er dan minder ruimte voor auto’s en meer voor fietsers en voetgangers kan komen.

Volgens de gemeente volgt nog onderzoek naar extra opstelruimte voor fietsers op het kruispunt Leeghwaterstraat - Jaffalaan en het opheffen van de autoverbinding naar de Christiaan Huygensweg.

Door rood rijden
Uit de evaluatie bleek onder meer dat fietsers door rood rijden als er sprake is van peloton-vorming. Ook automobilisten bleken door rood te rijden, maar dan vooral als ze al meerdere keren het licht op groen hadden zien gaan en niet konden doorrijden doordat de huidige verkeersdetectie niet optimaal is of doordat fietsverkeer hun doorstroming hinderden. Volgens de onderzoekers kan het door rood rijden verminderen door gewenning of met handhaving, of door een betere afstemming van het verkeerslicht.

Met het verkeerslicht bleken automobilisten gemiddeld minder lang te hoeven wachten op de route Jaffalaan – Mekelweg-noord. Vanuit de richting Mekelweg zuid bleek de wachttijd langer, omdat automobilisten die de Jaffalaan in wilden rijden voorrang moesten geven aan tegemoetkomend verkeer. De maximale wachttijd was afgenomen.

Wachttijd fietsers
De gemiddelde wachttijd voor fietsers was negen seconden. Alle wachtende fietsers bleken door groen te kunnen met een maximale wachttijd van 19 seconden. In de avondspits bleek in één gemeten kwartier dat 284 fietsers vanuit het Mekelpark niet in één keer konden doorrijden bij groen. De wachttijd liep op tot maximaal 78 seconden. Dat werkte het door rood rijden in de hand.