Stagefonds
Bouwbedrijf TBI en de Stichting Universiteitsfonds Delft (Ufd) richten samen het ‘UfD-TBI Stagefonds’ op.

TU-studenten die bij het Ufd een verzoek om financiële ondersteuning voor hun stage hebben gedaan, kunnen uitkeringen krijgen uit het fonds. “Door haar financiële ondersteuning garandeert TBI de stagemogelijkheden van een groot aantal studenten aan de TU Delft en voor een reeks van jaren”, zegt Ufd-directeur ir. Max van der Laan, op de website. Het UfD-TBI Stagefonds is ingesteld op 1 januari 2012 en heeft een looptijd van vijf jaar. Gedurende deze periode zal TBI jaarlijks een bedrag van vijftienduizend euro aan het fonds bijdragen. De aanvragen van studenten worden beoordeeld en toegekend door de Commissie van Uitvoering van het Universiteitsfonds Delft.

Lustrumviering
De studentenmuziekverenigingen van de drie Nederlandse technische universiteiten verzamelen zich op donderdag 1 maart in het Concertgebouw Amsterdam om een concert te geven ter ere van het eerste lustrum van de 3TU.Federatie. Tijdens deze feestelijke gelegenheid zullen de orkesten van Shot, DSMG Krashna Musika en ESMG Quadrivium achtereenvolgens bekende muziekstukken uitvoeren. De drie TU’s werken al samen op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie en dankzij dit 3TU.Concert ook op cultureel gebied. Kaarten voor het concert zijn verkrijgbaar via de website van het Concertgebouw Amsterdam (www.concertgebouw.nl) voor een studentenprijs van €10,-, inclusief drankje en programmaboekje.
www.3tuconcert.nl

Weisglas
Oud-Tweede-Kamervoorzitter en VVD-kopstuk Frans Weisglas brengt woensdag 15 februari een bezoek aan de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie (JOVD). Hij geeft een lezing over de samenwerking van de VVD met de PVV, ofwel de gedoogconstructie. Weisglas zal zijn licht over dit onderwerp laten schijnen, waarna ruimte is voor discussie en debat. De lezing zal plaatsvinden in de sociëteit van het Delftsch Studenten Corps aan de Phoenixstraat 30.
www.jovd.nl

Prometheus
Het beeld van Prometheus dat in de nacht van 10 op 11 januari is verdwenen, is nog steeds niet terecht. Nadat de dieven het beeld van zijn sokkel hebben gezaagd, heeft de TU Delft aangifte gedaan. Het is nog niet bekend of de universiteit het beeld gaat vervangen. Prometheus stal volgens de Griekse mythologie het vuur van de goden en schonk het aan de mensen. Die leerden metaal te bewerken en een technische beschaving te ontwikkelen.
Het beeld van Prometheus is een ontwerp van Ludwig Oswald Wenckebach, bijzonder hoogleraar boetseren bij de faculteit Bouwkunde van 1935 tot 1962, en werd op 5 juni 2009 onthuld in het Mekelpark. De TU Delft kreeg het in 1953 en tot 2007 stond het bij het oude hoofdgebouw aan de
Julianalaan.

Vrijspraak
Wegens gebrek aan bewijs zijn deze week een Hagenaar (48) en een Haarlemmer (57) vrijgesproken van oplichting van de TU Delft. De universiteit gaat nu via de civiele rechter proberen anderhalve ton terug te halen bij de Haarlemmer. Volgens het openbaar ministerie (OM) stuurde het ‘bouwbedrijf’ van de Haarlemmer in opdracht van een derde voor een kleine 150 duizend euro aan facturen naar de technische universiteit zonder dat daar ooit enige prestatie voor is geleverd.
De Hagenaar werkte destijds als uitzendkracht op de financiële administratie van de universiteit. Hij zou ervoor hebben gezorgd dat in ieder geval twee facturen, van 15 duizend euro en 41 duizend euro, daadwerkelijk werden uitbetaald. Toch vond de rechtbank dat niet bewezen kon worden dat de twee zich schuldig hadden gemaakt aan oplichting zoals het OM ten laste had gelegd. Ze leken snode acties uit te voeren maar die hadden ook puur om witwassen kunnen gaan, vond de rechtbank, en dat witwassen was alleen aan de Haarlemmer ten last gelegd.