Ockels'Dr. Wubbo Ockels benoemd tot hoogleraar aerospace sustainable engineering and technology'. Newsy kop, boven het TU-persbericht.

Maar bij diverse media leidde hij tot een foute interpretatie. ,,Ockels benoemd tot professor aan de TU‘', liet bijvoorbeeld TV West zijn nieuwslezer zeggen. Maar Ockels, Nederlands enige astronaut, is al tien jaar lang deeltijdhoogleraar ruimtevaarttechniek in Delft. Hij bezet vanaf nu, en dan voltijds, een nieuwe leerstoel die zich richt op de ontwikkeling van objecten die gebruikt kunnen worden voor voortstuwing of voor het opwekken van energie.ETH de besteDe Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) in Zürich, evenals de TU Delft partner in de internationale 'Idea League' van technologische topinstituten, is de beste van de tien Zwitserse universiteiten. Dat concludeert het weekblad 'Facts' op basis van de ook in Zwitserland rijk voorhanden zijnde overheidsrapporten, aangevuld met het oordeel van vijftig deskundigen. Zowel onderwijs als onderzoek werd tegen het licht gehouden. De universiteiten van Genève en Lausanne (ook technische universiteiten) kwamen op de tweede en derde plaats. Het is tamelijk bijzonder dat een technische instelling in dit soort vergelijkingen de algemene universiteiten voorbijstreeft. Overigens beperkte de vergelijking zich, wat de ETH betreft, tot de studies natuurkunde en biologie.www.ethlife.ethz.chwww.facts.chAlumnigeldVorige week dinsdag werd de 56-jarige Kenneth H. gearresteerd, de administrateur van het alumnifonds van de University of Florida. In een periode van elf maanden had hij voor 700 duizend dollar aan cheques uit het universiteitsfonds naar zichzelf gestuurd. H. werkte al vijftien jaar voor het fonds, maar werd vorige week dinsdag onmiddellijk ontslagen. Zijn zwendel werd ontdekt door een ondergeschikte, die het bij het universiteitsbestuur meldde. Voor Amerikaanse universiteiten zijn giften van oud-studenten een belangrijke bron van inkomsten. Paul Young, de bestuursvoorzitter van de University of Florida, heeft de donateurs van zijn instelling inmiddels verzekerd dat er maatregelen zijn genomen om geknoei met giften in de toekomst te vermijden.KatholiekKatholiek zijn is uit onder de Nederlandse universiteiten. Vorig jaar veranderde de Katholieke Universiteit Brabant (KUB) haar naam in Universiteit van Tilburg. Dit jaar is het de beurt van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Die heeft zichzelf per 1 september omgedoopt in Radboud Universiteit Nijmegen. De universiteit en het academisch medisch centrum % dat al Radboud heette % hebben nu dezelfde naam.Radboud was rond het jaar 900 een katholiek geleerde en bisschop van Utrecht. Begin vorige eeuw tooide een stichting zich met zijn naam en ging het rooms-katholieke hoger onderwijs promoten. Daaruit kwam in 1923 de universiteit voort.FusiereactorAan de natuurkundefaculteit van de universiteit van Utah hebben ze weer eens iets bijzonders. Was het in 1989 de plaats van de snelle opkomst en de nog veel snellere afgang van de zogeheten 'koude kernfusie', nu is er een eerstejaarsstudent die in zijn vrije tijd een kernfusiereactor heeft gebouwd. Craig Wallace (19) bouwde de installatie grotendeels van afvalmateriaal, daarbij geholpen door zijn vader. Zo bestaat bijvoorbeeld de neutronenmodulator uit een stapel van enkele honderden gebruikte cd's. Een gebruikte neutronendetector vond hij op een vuilnisbelt in Idaho Falls, evenals een kapotte moleculaire vacuümpomp.Kernfusiereactor is overigens wel een wat groot woord, erkent Craig Wallace ook zelf. Het apparaat is gebaseerd op een ontwerp uit de jaren vijftig van de in 1971 overleden Philo T. Farnsworth, die te boek staat als een van de grondleggers van de televisie en later met kernfusie experimenteerde. Fysici noemen de opstelling liever plasmagenerator of Farnsworth-fusor dan kernfusiereactor. Het apparaat maakt een plasma van deuteriumionen. Deuteriumionen worden in een 'magnetische fles' bij elkaar gehouden en tot botsing gedwongen, waarbij af en toe twee ionen fuseren. Dat blijkt uit vrijkomende neutronenstraling. De opbrengst is extreem laag: vierneutronen per minuut, wat nauwelijks boven de natuurlijke achtergrondstraling uitkomt. Er is dus in de verste verte nog geen sprake van enige nuttige opbrengst.www.deseretnews.com . .www.fusor.net . .WildgroeiUniversiteiten en hogescholen mogen tot 1 september 2005 alleen met nieuwe opleidingen van start gaan als ze een belangrijke bijdrage leveren aan de kenniseconomie.Dat besluit over de zogeheten 'wildgroei' aan opleidingen heeft het kabinet vrijdag genomen op advies van staatssecretaris Nijs. Nieuwe opleidingen worden eerst op kwaliteit beoordeeld door de Nederlandse Accreditatieorganisatie. Daarna toetst het ministerie de 'macrodoelmatigheid' van de nieuwe opleidingen. Doorstaat een nieuwe studie de kritische blik van Nijs, dan komt de opleiding in aanmerking voor bekostiging.Het ministerie toetst twee criteria: een nieuwe opleiding moet tegemoet komen aan een behoefte aan nieuwe beroepen of ontwikkelingen, of moet bevorderlijk zijn voor de werkgelegenheid in sectoren waarvoor de overheid directe verantwoordelijkheid draagt.GijzelingEen korte gijzeling van een docente en vijftien studenten in Dyersburg, Tennessee, is beëindigd met een politie-inval. Daarbij werd de gijzelnemer doodgeschoten. De gijzeling vond vorige week woensdag plaats op de bovenste verdieping van de hogeschool (college) in Dyersburg, ruim honderd kilometer ten noordoosten van Memphis. Onderhandelingen met de gijzelnemer, roepend door een muur heen, leidden tot de vrijlating van drie studentes. De politie greep in nadat de gijzelnemer om zich heen begon te schieten. Daarbij raakten twee studenten gewond. De dader bleek de 26-jarige Harold K., die geen student of werknemer was geweest van het instituut of er een andere band mee had. In een gesprek met een onderhandelaar beweerde K. lid te zijn van al Qaeda, maar dat wordt door de politie in twijfel getrokken. Eisen stelde K. niet.UtrechtDe Universiteit Utrecht krijgt begin volgend jaar een nieuwe topbestuurder. Er vindt een transfer plaats van de collegevoorzitter van 'Tilburg’, mr. Yvonne van Rooy. Alvorens in het universitaire bestuur te belanden was zij politica van CDA-huize, zat ze in het Europese parlement en de Tweede Kamer, en was ze geruime tijd staatssecretaris van Economische zaken. Van Rooy geldt als een sterk netwerker, zit dan ook in diverse adviesraden (wetenschap en techniek, liberalisering van de energiemarkt), en heeft de aandacht getrokken met vrouwvriendelijk beleid. Elke faculteit in Tilburg die een vrouwelijke hoogleraar of hoofddocent wist aan te stellen beloonde ze met 35.000 euro subsidie.YaleEr is een eind gekomen aan een staking op Yale University. Vorige week donderdag tekenden de leiding van de universiteit en twee vakbonden van lager ondersteunend personeel een principeakkoord dat onder meer betere pensioenvoorzieningen garandeert. De staking, die op 27 augustus begon, trok de aandacht over de hele VS vanwege het betrekkelijk grimmige karakter en de deelname van landelijk bekende figuren. Zo werd bij de demonstratieve bezetting van een kruispunt op de campus onder anderen de bekende mensenrechtenactivist dominee Jesse Jackson gearresteerd. Yale, misschien wel de beste universiteit ter wereld, is gevestigd in New Haven, Connecticut, een van de armste steden in Amerika. De kindersterfte onder de voornamelijk zwarte bevolking is hoger dan in Costa Rica. Rond Yale, de grootste werkgever van New haven, zijn in het verleden regelmatig arbeidsconflicten geweest.

Ockels‘Dr. Wubbo Ockels benoemd tot hoogleraar aerospace sustainable engineering and technology'. Newsy kop, boven het TU-persbericht. Maar bij diverse media leidde hij tot een foute interpretatie. ,,Ockels benoemd tot professor aan de TU'', liet bijvoorbeeld TV West zijn nieuwslezer zeggen. Maar Ockels, Nederlands enige astronaut, is al tien jaar lang deeltijdhoogleraar ruimtevaarttechniek in Delft. Hij bezet vanaf nu, en dan voltijds, een nieuwe leerstoel die zich richt op de ontwikkeling van objecten die gebruikt kunnen worden voor voortstuwing of voor het opwekken van energie.ETH de besteDe Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) in Zürich, evenals de TU Delft partner in de internationale 'Idea League' van technologische topinstituten, is de beste van de tien Zwitserse universiteiten. Dat concludeert het weekblad 'Facts' op basis van de ook in Zwitserland rijk voorhanden zijnde overheidsrapporten, aangevuld met het oordeel van vijftig deskundigen. Zowel onderwijs als onderzoek werd tegen het licht gehouden. De universiteiten van Genève en Lausanne (ook technische universiteiten) kwamen op de tweede en derde plaats. Het is tamelijk bijzonder dat een technische instelling in dit soort vergelijkingen de algemene universiteiten voorbijstreeft. Overigens beperkte de vergelijking zich, wat de ETH betreft, tot de studies natuurkunde en biologie.www.ethlife.ethz.chwww.facts.chAlumnigeldVorige week dinsdag werd de 56-jarige Kenneth H. gearresteerd, de administrateur van het alumnifonds van de University of Florida. In een periode van elf maanden had hij voor 700 duizend dollar aan cheques uit het universiteitsfonds naar zichzelf gestuurd. H. werkte al vijftien jaar voor het fonds, maar werd vorige week dinsdag onmiddellijk ontslagen. Zijn zwendel werd ontdekt door een ondergeschikte, die het bij het universiteitsbestuur meldde. Voor Amerikaanse universiteiten zijn giften van oud-studenten een belangrijke bron van inkomsten. Paul Young, de bestuursvoorzitter van de University of Florida, heeft de donateurs van zijn instelling inmiddels verzekerd dat er maatregelen zijn genomen om geknoei met giften in de toekomst te vermijden.KatholiekKatholiek zijn is uit onder de Nederlandse universiteiten. Vorig jaar veranderde de Katholieke Universiteit Brabant (KUB) haar naam in Universiteit van Tilburg. Dit jaar is het de beurt van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Die heeft zichzelf per 1 september omgedoopt in Radboud Universiteit Nijmegen. De universiteit en het academisch medisch centrum % dat al Radboud heette % hebben nu dezelfde naam.Radboud was rond het jaar 900 een katholiek geleerde en bisschop van Utrecht. Begin vorige eeuw tooide een stichting zich met zijn naam en ging het rooms-katholieke hoger onderwijs promoten. Daaruit kwam in 1923 de universiteit voort.FusiereactorAan de natuurkundefaculteit van de universiteit van Utah hebben ze weer eens iets bijzonders. Was het in 1989 de plaats van de snelle opkomst en de nog veel snellere afgang van de zogeheten 'koude kernfusie', nu is er een eerstejaarsstudent die in zijn vrije tijd een kernfusiereactor heeft gebouwd. Craig Wallace (19) bouwde de installatie grotendeels van afvalmateriaal, daarbij geholpen door zijn vader. Zo bestaat bijvoorbeeld de neutronenmodulator uit een stapel van enkele honderden gebruikte cd's. Een gebruikte neutronendetector vond hij op een vuilnisbelt in Idaho Falls, evenals een kapotte moleculaire vacuümpomp.Kernfusiereactor is overigens wel een wat groot woord, erkent Craig Wallace ook zelf. Het apparaat is gebaseerd op een ontwerp uit de jaren vijftig van de in 1971 overleden Philo T. Farnsworth, die te boek staat als een van de grondleggers van de televisie en later met kernfusie experimenteerde. Fysici noemen de opstelling liever plasmagenerator of Farnsworth-fusor dan kernfusiereactor. Het apparaat maakt een plasma van deuteriumionen. Deuteriumionen worden in een 'magnetische fles' bij elkaar gehouden en tot botsing gedwongen, waarbij af en toe twee ionen fuseren. Dat blijkt uit vrijkomende neutronenstraling. De opbrengst is extreem laag: vierneutronen per minuut, wat nauwelijks boven de natuurlijke achtergrondstraling uitkomt. Er is dus in de verste verte nog geen sprake van enige nuttige opbrengst.www.deseretnews.com . .www.fusor.net . .WildgroeiUniversiteiten en hogescholen mogen tot 1 september 2005 alleen met nieuwe opleidingen van start gaan als ze een belangrijke bijdrage leveren aan de kenniseconomie.Dat besluit over de zogeheten 'wildgroei' aan opleidingen heeft het kabinet vrijdag genomen op advies van staatssecretaris Nijs. Nieuwe opleidingen worden eerst op kwaliteit beoordeeld door de Nederlandse Accreditatieorganisatie. Daarna toetst het ministerie de 'macrodoelmatigheid' van de nieuwe opleidingen. Doorstaat een nieuwe studie de kritische blik van Nijs, dan komt de opleiding in aanmerking voor bekostiging.Het ministerie toetst twee criteria: een nieuwe opleiding moet tegemoet komen aan een behoefte aan nieuwe beroepen of ontwikkelingen, of moet bevorderlijk zijn voor de werkgelegenheid in sectoren waarvoor de overheid directe verantwoordelijkheid draagt.GijzelingEen korte gijzeling van een docente en vijftien studenten in Dyersburg, Tennessee, is beëindigd met een politie-inval. Daarbij werd de gijzelnemer doodgeschoten. De gijzeling vond vorige week woensdag plaats op de bovenste verdieping van de hogeschool (college) in Dyersburg, ruim honderd kilometer ten noordoosten van Memphis. Onderhandelingen met de gijzelnemer, roepend door een muur heen, leidden tot de vrijlating van drie studentes. De politie greep in nadat de gijzelnemer om zich heen begon te schieten. Daarbij raakten twee studenten gewond. De dader bleek de 26-jarige Harold K., die geen student of werknemer was geweest van het instituut of er een andere band mee had. In een gesprek met een onderhandelaar beweerde K. lid te zijn van al Qaeda, maar dat wordt door de politie in twijfel getrokken. Eisen stelde K. niet.UtrechtDe Universiteit Utrecht krijgt begin volgend jaar een nieuwe topbestuurder. Er vindt een transfer plaats van de collegevoorzitter van 'Tilburg’, mr. Yvonne van Rooy. Alvorens in het universitaire bestuur te belanden was zij politica van CDA-huize, zat ze in het Europese parlement en de Tweede Kamer, en was ze geruime tijd staatssecretaris van Economische zaken. Van Rooy geldt als een sterk netwerker, zit dan ook in diverse adviesraden (wetenschap en techniek, liberalisering van de energiemarkt), en heeft de aandacht getrokken met vrouwvriendelijk beleid. Elke faculteit in Tilburg die een vrouwelijke hoogleraar of hoofddocent wist aan te stellen beloonde ze met 35.000 euro subsidie.YaleEr is een eind gekomen aan een staking op Yale University. Vorige week donderdag tekenden de leiding van de universiteit en twee vakbonden van lager ondersteunend personeel een principeakkoord dat onder meer betere pensioenvoorzieningen garandeert. De staking, die op 27 augustus begon, trok de aandacht over de hele VS vanwege het betrekkelijk grimmige karakter en de deelname van landelijk bekende figuren. Zo werd bij de demonstratieve bezetting van een kruispunt op de campus onder anderen de bekende mensenrechtenactivist dominee Jesse Jackson gearresteerd. Yale, misschien wel de beste universiteit ter wereld, is gevestigd in New Haven, Connecticut, een van de armste steden in Amerika. De kindersterfte onder de voornamelijk zwarte bevolking is hoger dan in Costa Rica. Rond Yale, de grootste werkgever van New haven, zijn in het verleden regelmatig arbeidsconflicten geweest.